Nyt esim. huippusuositut 500w Greencycle muunnossarjat ovat tieliikennelaillisia täysitehoisinakin. Klikkaa ja lue lisää.

Uudistukset tieliikenne, ajoneuvo sekä rikoslakiin mahdollistavat mm. entistä tehokkaampien sähköpyörien laillisen tieliikennekäytön. Lakiuudistukset mahdollistavat myös esimerkiksi painavampienkin tavarankuljetuspyörien sähköistämisen riittävän tehokkaalla moottorilla, sekä mm. tasapainoskoottereiden tieliikennekäytön.

Sähköisten kulkuvälineiden osalta keskeisimmät muutokset ovat moottorin kasvanut maksimiteho, joka saa nykyään olla max.1Kw (1000w), sekä uudentyyppiset kevyet sähkökulkuneuvot, kuten esim. tasapainoskootterit. Max. 250w tehoiset sähköpyörät luokitellaan tavallisiksi polkupyöriksi, eivätkä ne siis tarvitse mitään vakuutusta, rekisteröintiä tms. Yli 250w tehoiset, max.1000w ja 25km/h sähköpyörät tulee kuitenkin vakuuttaa ja niissä on oltava merkinantolaite, takaheijastin sekä etuvalo (valona käy myös esim. otsalamppu)

Jatkossa kevyet sähköiset kulku ja apuvälineet luokitellaan neljään eri ryhmään. Nämä ryhmät ovat seuraavat:

1. Jalankulkua avustava tai korvaava liikkumisväline

Tähän luokkaan kuuluvat hitaasti kulkevat sähköiset kävelyä helpottavat tai korvaavat apuvälineet, esim. max. 15km/h kulkevat tasapainoskootterit.

-Rajoitukset: Moottori saa olla teholtaan 1Kw (1000w) ja laitteen huippunopeus maksimissaan 15km/h
-Sovellettavat säännökset: Sovelletaan jalankulkijan liikennesääntöjä, jos niitä kuljetetaan kävelynopeudella. Jos nopeus on kävelynopeutta suurempi, sovelletaan pyöräilijän liikennesääntöjä
*-Vaatimukset: Ei tarvitse vakuuttaa, rekisteröidä tms.

2.Polkupyörä

Tähän luokkaan kuuluvat tavalliset polkupyörät, sekä sähköavusteiset polkupyörät, joiden maksimiteho on 250w ja huippunopeus 25km/h.
*-Rajoitukset: 25km/h huippunopeus, max. teho 250w, ei saa toimia polkematta suoraan kaasukahvalla
-Sovellettavat säännökset: Polkupyöräilijän säännökset
*-Vaatimukset: Ei tarvitse vakuuttaa, rekisteröidä tms.

3.Kevyt kaksipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo / Moottorilla varustettu polkupyörä (L1e-A)

Tähän luokkaan kuuluvat nykyään mm. yli 250w tehoiset sähköpyörät ja sähköavusteiset polkupyörät. Nämä laitteet eivät tarvitse tyyppihyväksyntää, eikä siten myöskään mm. rekisteröintiä tai ajokorttia, mutta ne tulee vakuuttaa. Nämä laitteet saavat kulkea myös ilman polkuavustinta, suoraan kaasua painamalla.
-Rajoitukset: Moottori saa olla teholtaan 1Kw (1000w) ja moottori saa avustaa maksimissaan 25km/h nopeuteen saakka. Oltava merkinantolaite, takaheijastin sekä etuvalo (valona käy myös esim. otsalamppu) Kaasukahva sallittu.
-Sovellettavat säännökset: Sovelletaan moottorittoman ajoneuvon vaatimuksia.
*-Vaatimukset: Tarvitsee vakuutuksen, mutta ei tarvitse ajokorttia, rekisteröidä tms.

4.Kevyt sähköajoneuvo

Kevyillä sähköajoneuvoilla ajetaan pääsääntöisesti pyöräteillä, mutta kävelyvauhdilla liikuttaessa voidaan ajaa myös jalkakäytävällä.
Tähän luokkaan kuuluvat muut kuin edellä lueteltujen luokkien kevet sähköajoneuvot.

*-Rajoitukset: Max 1Kw (1000w), 25km/h huippunopeus.
-Sovellettavat säännökset: Tämän luokan ajoneuvoihin sovelletaan pyöräilijän liikennesääntöjä. Kevyt sähköajoneuvo saa kuitenkin käyttää myös jalkakäytävää kävely-nopeudella.

Trafin selkolukuinen, mutta tulkinnanvarainen selvitys eri luokista
Hallituksen esitys ajoneuvo, tieliikenne ja rikoslain muuttamiseksi
Liikenne ja viestintäviraston lausunto luonnoksesta ajoneuvo ja tieliikennelain muuttamiseksi:
Yhteenveto lakiasian käsittelystä