Litiumakun rakenne ja komponentit

Nykyään sähköpyörissä käytetään lähes yksinomaan litium-ion akkuja mm. niiden keveyden ja pidemmän käyttöiän takia. Aiemmin halvimmissa sähköpyörissä käytettiin vielä lyijyakkuja, mutta niitä näkee enää hyvin harvoin, sillä ne ovat isoja, painavia, lyhytikäisiä ja sisältävät ympäristölle haitallisia materiaaleja. Lyijyakut ovat vielä toistaiseksi litiumakkuja edullisempia kertahankintahinnaltaan, mutta koska niiden käyttöikä on lyhyt, tulevat ne pidemmänpäälle kalliimmaksi kuin laadukas litiumakku, jonka käyttöikä on moninkertainen.

Tarkkaan ottaen puhutaan litium-ion-akuista, mutta artikkelissa käytetään yleisesti termiä litiumakku. Litium (-ion) akkuja on monenlaisia ja niiden ominaisuudet vaihtelevat mm. kennoissa käytettävien materiaalien mukaan. Kaikki litiumakut eivät siis ole samanlaisia, niiden eri ominaisuudet, käyttöikä yms. poikkeavat toisistaan paljonkin.

Tässä artikkelissa keskitytään pääasiassa sähköpyörän litiumakkuun, mutta samat asiat ja periaatteet koskevat pitkälti monia muitakin litiumakkuja.

Litiumakun toimintaperiaate pähkinänkuoressa:

Lyhyesti sanottuna litiumakku koostuu negatiivisesta (anodi) ja positiivisesta (katodi)  elektrodista, sekä elektrolyytistä. Elektrolyytti eristää positiivisen ja negatiivisen elektrodin ja mahdollistaa siten litiumionien liikkumisen anodin ja katodin välillä. Akun toiminta perustuu siis siihen, että akun purkautuessa negatiivisesti varautuneesta anodista vapautuu hapettumisen yhteydessä elektroneja, jotka kulkevat positiivisesti varautuneeseen katodiin, muodostaen kulkiessaan sähkövirran. Katodille saapuvat elektronit saavat aikaan pelkistymisreaktion, jolloin katodilla olevat ionit vastaanottavat elektroneja. Ladattaessa akkua periaate on sama, mutta reaktiot tapahtuvat päinvastaiseen suuntaan.


Sähköpyörän litiumakun rakenne ja komponentit:

Keskeisimmät sähköpyöräakun komponentit ovat Litiumakkukennot sekä akun suojapiiri. Lisäksi sähköpyörän akussa voi olla akusta riippuen muitakin turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen liittyviä komponentteja, kuten yksi tai useampi sulake, päävirtakatkaisija mahdollisine lisäosineen, jännitteenalentaja esim. USB -portille, kennojen balanssijohtoja yms...

Lisäksi akkuun, sen ominaisuuksiin ja käytettävyyteen liittyy myös mm. akun kiinnitysteline, akun kuoret ja niiden malli, sekä tietenkin laturi.

Erilaisia 18650-litiumkennoja

Kennot:
Nykyään lähes kaikissa sähköpyörän akuissa, sekä lukemattomissa muissa akkutoimisissa laitteissa kannettavista tietokoneista sähköautoihin  käytetään 18650-litiumkennoja. 18650-kenno tarkoittaa sen fyysistä kokoa, jossa kennon halkaisija on 18mm ja pituus 65mm.
Kennot ovat periaatteessa tavallisia ladattavia paristoja.

KENNOJEN OMINAISUUDET:

Akkukennojen ominaisuuksissa on eroja mm. kapasiteetin ja kennon purkuvirran osalta. Kennon ominaisuudet määräytyvät pääasiassa kennoissa käytettyjen materiaalien perusteella.

Jokin kennomalli voi olla kapasiteetiltaan suuri, jolloin se tarjoaa pitkän toimintasäteen. Yleensä suuri kapasiteetti saadaan aikaiseksi kennon purkuvirran kustannuksella. Toisenlaisissa kennossa taas voi olla vastaavasti suuri purkuvirta, jolloin sitä voidaan käyttää tehokkaammissakin moottoreissa ilman että kennot ylirasittuvat ja kuluvat ennenaikaisesti. Yleensä suurempi purkuvirta tarkoittaa kuitenkin pienempää kapasiteettia.

Greencycle -sähköistyspaketeissa valittavana olevissa akuissa käytetään aina vähintäänkin kyseiselle moottorille riittävän purkuvirran tarjoavat kennot. 

Akkuteknologian kehittyessä kennoihin on saatu "pakattua" entistä enemmän kapasiteettia ja samalla myös purkuvirtaa. Tämä tarkoittaa että samalla kun akusta saadaan enemmän toimintasädettä, niin sitä voidaan käyttää myös tehokkaampien moottoreiden kanssa ja pienempitehoistenkin moottoreiden kanssa tehokas akku rasittuu vähemmän, jolloin sen käyttöikä pitenee. Uudemmat, suuren kapasiteetin sekä samalla suuremman purkuvirran omaavat kennot voivat kuitenkin olla moninkertaisesti "peruskennoja" kalliimpia. Mitä enemmän toimintasädettä halutaan ja mitä tehokkaampi moottori on kyseessä, sen enemmän akun kennoilta vaaditaan sekä purkuvirtaa että kapasiteettia, ja sitä kalliimpi akku tulee olemaan.

MILLAINEN AKKU KANNATTAA VALITA:

Sen lisäksi että alitehoinen akku kuluu nopeasti, niin alitehoinen akku voi myös vaurioittaa muita sähköjärjestelmän komponentteja. Myös akun kapasiteetilla on vaikutusta akun käyttöikään. Akkumallin valinnassa pääsääntöisesti voi sanoa että mitä isompi kapasiteetti sen parempi. Mitä suurempikapasiteettisen akun valitset, sen pidempi akun oletettu käyttöikä on. Tämä perustuu suuriltaosin akun optimaaliseen käyttö- ja lataustapaan. Suurikapasiteettista ja pitkällä toimintasäteellä varustettua akkua ei tarvitse ladata säännöllisesti aivan täyteen eikä myöskään ajaa täysin tyhjäksi. Koska Litiumakut eivät tykkää täysin täydestä tai tyhjästä varaustilasta, niin suurempi kapasiteetti jättää "pelivaraa" säästäen akkua ja pidentäen sen käyttöikää. Pidemmänpäälle edullisin sähköpyörän akku onkin sellainen jossa käytetään laadukkaita ja tehokkaita kennoja, ja jossa on samalla myös paljon kapasiteettia. Laadukas ja riittävän suureksi mitoitettu akku on kertahankintahinnaltaan kalliimpi, mutta oikeinkäytettynä tälläinen akku on kaikista pitkäikäisin ja siten pidemmänpäälle edullisin ja ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Jos siis sähköpyöräilet säännöllisesti päivittäin vaikka lyhyempiäkin matkoja, voi tulla edullisemmaksi valita tarpeettoman suurikapasiteettinen akkumalli. Kaikkien GC -sähköpyöräakkujen mukana toimitetaan käyttöohjeiden lisäksi ohjeet akun optimaaliseen käyttötapaan, joita noudattamalla akun käyttöikä voidaan maksimoida.

Sähköpyörän akku koostuu useista kymmenistä yksittäisistä kennoista jotka on kytketty toisiinsa tietyllä tavalla.

Kennoista yhdistetään akkupaketti:

AKKUPAKETIN JÄNNITTEEN MÄÄRITTÄMINEN:

-Yksittäisiä kennoja kytketään ensin haluttu määrä sarjaan. Sarjaankytkemällä yksittäisiä kennoja saavutetaan akkupaketille haluttu jännite. Yksittäisen kennon nimellisjännite on ~3.6V(Volttia). Jos halutaan kasata vaikkapa 36V akkupaketti, niin yksittäisiä kennoja kytketään sarjaan 10kpl. Näin saavutetaan 36V nimellisjännite (10x3.6V=36V). Käytettyjen kennojen purkuvirta ja kapasiteetti

AKKUPAKETIN KAPASITEETTI JA PURKUVIRTA:

10 x sarjaankytketyllä kennolla saavutetaan siis haluttu jännite, mutta sarjaankytkennät eivät lisää akun kapasiteettia tai purkuvirtaa. 10 x kennon sarjankytkentöjä kytketään haluttu määrä rinnan, jolla saavutetaan haluttu kapasiteetti ja purkuvirta akkupaketille.

Usein sähköpyöräakussa on 3-7 rinnankytkettyä kennosarjaa. Jos akkupaketti kasataan käyttäen kennoja joiden kapasiteetti on vaikkapa 3200mAh (eli 3.2Ah, joka on nykyään jo hyvin suurikapasiteettinen kenno), niin 5:lla rinnankytketyllä kennosarjalla akkupaketista saadaan kapasiteettia 5x3.2Ah=16Ah

Suojapiiri:

Suojapiiri on keskeinen ja tärkeä osa kaikissa litiumakuissa. Suojapiirin tärkein tehtävä on valvoa että akun käyttö ja lataaminen on turvallista. 

Suojapiirejä on monenlaisia. Edullisimmissa suojapiireissä on vain välttämättömät suojaominaisuudet, jotka estävät akun latautumisen liian täyteen sekä akun käyttämisen liian tyhjäksi. 

Laadukkammissa ja monipuolisemmissa suojapiireissä on välttämättömien turvaominaisuuksien lisäksi monia muitakin toimintoja, jotka mm. tarkkailevat kennojen varaustilaa, akun lämpötilaa, kuormitusastetta yms. Monipuolinen suojapiiri voi pidentää akun käyttöikää huomattavasti. Keskeisimmät akun käyttöikään vaikuttavat ominaisuudet ovat kennojen tasapainotusominaisuus ja lämpötilan tarkkailu. Kennojen tasapainotus on akun käyttöiän kannalta tärkeä toiminto, koska akkua käytettäessä kennot tyhjentyvät ja "kuluvat" pidemmänpäälle epätasaisesti.

Voisi sanoa että akku on juuri niin hyvä kuin sen huonoin kennot/kennot. Siksi enemmän kuluneet kennot määrittävät ja vaikuttavat koko akun toimintaan. Vaikka suurin osa akun kennoista olisikin täysin kunnossa, mutta jos mukana on muutama muita kuluneempi kenno niin vaikuttavat nämä muutamat huonommat kennot koko akun suorituskykyyn ja toimintaan. Siksi on tärkeää että kaikki akun kennot ovat mahdollisimman tasavertaisia. Suojapiirin tasapainotusominaisuus toimii lyhykäisyydessään siten, että ensin akku ladataan

Yksinkertainen ja edullinen
suojapiiri perusominaisuuksilla

täyteen, jonka jälkeen suojapiiri "haistelee" miten tasaisesti / epätasaisesti akun kennot / kennosarjat ovat kuluneet. Kun suojapiiri havaitsee ne kennot / sarjat joiden varaustila on muita alhaisempi, siirretään muista kennoista virtaa huonompiin kennoihin, kunnes kaikki kennot ovat jälleen mahdollisimman tasalaatuisia. Näin kaikki kennot kuluvat ajansaatossa mahdollisimman tasaisesti, eikä muutama muita heikompi kenno pääse heikentämään koko akun toimintaa.

Akuissa joissa käytetään heikkolaatuisia kennoja, kasvaa suojapiirin laadun ja ominaisuuksien merkitys entisestään. Mitä heikompilaatuisia kennoja akussa käytetään, sen epätasaisemmin ne kuluvat ja sitä enemmän tarvitaan kennojen tasapainotusta.  Toki heikkolaatuiset ja/tai alimitoitetut kennot kuluvat muutenkin laadukkaita ja riittävän tehokkaita kennoja nopeammin.

Laturi:

Litiumakkua tulee ladata tietyllä tavalla jotta se on turvallinen eikä vioitu. Lyhyesti sanottuna akun varaustilan ollessa alhainen akkua voidaan ladata nopeammin. Kun akku alkaa täyttymään niin, latausvirta- ja nopeus pienenee. Laturin tulee pitää automaattisesti huoli siitä että akkua ladataan aina oikealla tavalla. On siis tärkeää että Litiumakkua ladataan juuri kyseiselle akulle tarkoitetulla laturilla.

Laturissa voi myös olla ylimääräisiä suoja- ja ylläpito-ominaisuuksia ja toimintoja, joilla mm.akun käyttöikää voidaan pidentää, tehdä lataamisesta turvallisempaa yms. Kaikissa latureissa tällaisia ylimääräisiä lisäominaisuuksia ei kuitenkaan ole.

Akkua ei tule ladata kovemmalla virralla / tehokkaammalla laturilla kuin mitä akun latausvirraksi ilmoitetaan. Joillekin litiumakuille on saatavana erikseen ostettavia teholatureita, jotka lataavat akkua alkuperäistä / tavallista laturia nopeammin (suuremmalla virralla). Teholaturia ei kuitenkaan kannata käyttää, jolloi ole pakko.  lyhentää yleensä akun käyttöikää.

On tärkeää, että akkua ladataan juuri kyseiselle akulle tarkoitetulla laturilla, sillä eri kemioilla toteutetut Litiumakut vaativat juuri kyseiselle akkukemialle tarkoitetun laturin. Älä koskaan lataa litiumakkua laturilla, jos et ole täysin varma että sopiiko laturi juuri kyseiselle litiumakulle. Varmista myös aina, että ostamasi akun mukana tulee juuri kyseiselle akulle tarkoitettu laturi.


Akuissa tulisi aina käyttää käyttökohteeseen- ja tarkoitukseen parhaiten sopivia kennoja:

Kennojen ominaisuuksissa on isoja eroja. Olipa akun käyttökohde mikä tahansa, tulisi akku kasata käyttämällä kyseiseen tarkoitukseen parhaiten sopivia kennoja. Jotkin kennot on suunniteltu ja valmistettu siten, että kenno tarjoaa mahdollisimman suuren kapasiteetin. Tällöin kuitenkin kennon purkuvirrasta joudutaan tinkimään. Tämä tarkoittaa että akkua ei voida käyttää. Tällaiset isokapasiteettiset kennot sopivat parhaiten käyttökohteisiin, jotka eivät tarvitse paljoa tehoa, mutta joiden toiminta-ajan pitää olla pitkä.

Toisaalta on olemassa tehokkaita kennoja joiden purkuvirta on suuri, mutta vastaavasti kennon kapasiteetista joudutaan tinkimään. Tällaiset kennot sopivat tehokkaisiin laitteisiin jotka tarvitsevat paljon virtaa ja laitteen toiminta-aika on toissijainen asia.

Etenkin akun käyttöiän kannalta on olennaista, että kennojen teho (purkuvirta) on varmasti riittävän hyvä käyttökohteeseensa. Esim. jos sähköpyörässä käytetään akkua jonka kennot ovat purkuvirraltaan vaatimattomia, niin ajettaessa kennot kuumenevat, joka lyhentää merkittävästi kennojen ja siten koko akun käyttöikää. Kuluttajalle on kuitenkin valitettavasti helppo markkinoida isokapasiteettista akkua suhteellisen edulliseen hintaan, jonka toimintasäde on pitkä. Usein tämä kuitenkin tapahtuu akun käyttöiän kustannuksella ja koska tällaista akkua joutuu uusimaan usein, niin pidemmänpäälle heikkolaatuinen / vääränlainen akku tulee kalliimmaksi kuin jos ostaa kerralla hyvälaatuisen ja pitkäikäisen akun.

Myös akun kapasiteetilla on vaikutusta akkupaketin purkuvirtaan. Jos käytetään samoja kennoja esim. 11Ah akussa ja 16Ah akussa, niin isompikapasiteettinen 16Ah akku rasittuu käytettäessä pienempikapasiteettista akkua vähemmän, joka pidentää akun käyttöikää.

Kennoteknologian kehittyminen:

Litiumakkuteknologian yleistymisen myötä kennojen ominaisuudet ovat parantuneet ja pääsääntöisesti myös niiden hinnat ovat laskeneet. Käytännössä tämä tarkoittaa että mm. fyysisesti samankokoiseen kennoon saadaan pakattua enemmän kapasiteettia ja/tai kennosta saadaan enemmän purkuvirtaa. Nykyään yksittäinen 18650 -Litiumkenno voi olla kapasiteetiltaan yli 3000Mah ja samalla tarjota +10A purkuvirran.

Tällaisien kennojen valmistaminen vaatii vuosikausien tuotekehitystä ja tutkimusta, kalliita laitteita, osaamista ja laadukkaita raaka-aineita ja materiaaleja. Siksi vain kourallinen kennovalmistajia pystyy valmistamaan oikeasti tehokkaita ja isokapasiteettisia kennoja. Tällaiset uudemmat kennot ovat kalliimpia kuin vanhemmat mallit, joiden ominaisuudet eivät yllä samalle tasolle.

Litiumakkujen ongelmia kuluttajan kannalta:

Teknologian kehittyminen on toki hyvä asia, mutta litiumakkujen nopeasti kasvanut kysyntä on tuonut lieveilmiönä markkinoille valtavasti myös huonolaatuisia tai ominaisuuksiltaan puutteellisia kennoja.

Akussa yksikin muita heikkolaatuisempi kenno vaikuttaa koko muun akun toimintaan. Siksi on hyvin tärkeää, että kaikki akun kennot ovat mahdollisimman tasalaatuisia. Tunnetut kennojen merkkivalmistajat, kuten Panasonic, Samsung, LG ja Sanyo käyttävät monenlaisia laatutestejä jokaiselle valmistamalleen kennolle, jotta kaikki kennot ovat tasalaatuisia.

Kuluttajan kannalta "laadunvalvonta" on ongelmallista, sillä kuluttajan voi olla hyvin vaikeaa saada selville akun / kennojen todellista laatua ennen ostopäätöstä. Yleensä akun heikko laatu paljastuu vasta kun akku alkaa menettämään varauskykyään ennenaikaisesti. Heikkolaatuisen akun käyttöikä voi olla moninkertaisesti laadukasta akkua lyhyempi. Akkukauppiasta asia ei useinkaan haittaa, sillä se mahdollistaa sen että kuluttajalle voidaan myydä uusi akku mahdollisimman pian. Toisaalta moni kauppias ei edes välttämättä itsekään tiedä myymiensä akkujen todellista laatua, sillä akun todellisen laadun selvittäminen vaatii erikoisosaamista sekä erilaisia kalliita testausvälineitä. Heikkolaatuisten akkujen yleistyminen ei kuitenkaan ole kuluttajan tai ympäristön kannalta hyvä asia, eikä tällaisten akkujen myyminen etenkään tietoisesti ole mielestämme myöskään eettisesti tai moraalisesti oikein. 

Kennojen osalta törmätään pääsääntöisesti kolmeen tekijään, jotka heikentävät akun ominaisuuksia ja vaikuttavat merkittävästi etenkin akun käyttöikään:

1. Suuressa osassa markkinoilla olevista sähköpyörän akuista käytetään suoraan väärennettyjä merkkivalmistajan kennoja. Usein joku tuntematon kennovalmistaja valmistaa kennot, jotka sitten naamioidaan näyttämään aidoilta merkkivalmistajan tuotteilta. Parhaimmillaan väärennökset ovat niin hyvin tehtyjä, että vaikka kennon pääsisi itse näkemään, ei sitä välttämättä tunnista väärennökseksi. Tällainen akku ei ole ominaisuuksiltaan usein läheskään mitä sen pitäisi olla. Asiaa hankaloittaa se, että usein väärennetty akku voi toimia aluksi kuten sen kuuluukin toimia, mutta akun varauskyky rupeaa heikkenemään nopeasti ja akun käyttöikä jää lyhyeksi.

2. Markkinoilla on myös paljon merkkivalmistajien ns. hylky- tai B-luokan kennoja. Merkkivalmistajilla on tiukat laatuvaatimukset valmistamiensa kennojen suhteen ja jokainen tuotantolinjalta tuleva kenno testataan että se täyttää sille asetetut vaatimukset. Tuotantolinjalta tulee kuitenkin ominaisuuksiltaan puutteellisia kennoja, jotka erotetaan virheettömistä kennoista. Tällaisia puutteellisia kennoja myydään isoissa erissä edullisesti akkuvalmistajille, jotka kasaavat niistä akkuja eri käyttökohteisiin. Myös tällaisilla kennoilla varustetun akun käyttöikä jää puutteelliseksi. Lisäksi akun luotettavuus voi kärsiä. B-luokan kennot ovat siinäkin mielessä ongelmallisia, etteivät ne varsinaisesti ole väärennettyjä, joten niitä voidaan markkinoida aitoina merkkivalmistajan tuotteina.

3. Paljon on myös akkuja, joissa käytetään suoraan jonkin pienen tuntemattoman valmistajan kennoja, joiden ominaisuudet voivat olla mitä tahansa. Usein myös kennojen todellinen kapasiteetti tai purkuvirta ilmoitetaan räikeästi yläkanttiin, jolloin voidaan myydä "iso ja tehokas" akku edullisesti. Kuluttaja harvoin osaa kysyä myyjältä millaisia kennoja missäkin akussa käytetään. Ja vaikka asiasta osaisi kysyäkin, niin kennojen todellisia ominaisuuksia voi olla mahdoton varmistaa. 

Moni akku päältä kaunis:

Me Greencyclellä olemme testanneet kymmenittäin eri akkuvalmistajan akkuja kattavasti eri menetelmin, jotta eri akkujen todellisesta laadusta saadaan mahdollisimman hyvä ja tarkka käsitys. Vuosien testaamisen tuloksena on huomattu, että vaikka ulospäin suurin osa sähköpyörän akuista on suurinpiirtein samannäköisiä, niin kuorien sisällä akkujen laatuerot ovat todella isoja. Samalla on huomattu, että heikkolaatuisten akkujen osuus markkinoilla on kasvanut räjähdysmäisesti viimevuosien aikana. Lähes 80% kaikista testaamistamme akuista on ollut suorituskyvyltään puutteellisia. Puutteellisia akkuja on löytynyt niin Suomesta, Euroopasta ja etenkin Aasiasta.

Huonoimmat testaamamme akut ovat kestäneet käytössä vain muutamia kuukausia, kunnes niiden teho ja varauskyky on alkanut heikkenemään merkittävästi. Aidoilla merkkivalmistajan "A-luokan" kennoilla ja hyvällä suojapiirillä varustetut akut taas voivat kestää vuosikausia, ennenkuin niiden suorituskyky alkaa heikkenemään merkittävästi. On kuitenkin jatkuvasti haastavampaa varmistaa, että akuissa varmasti käytetään niitä osia mitä niissä luvataan käytettävän.

Mitä kuluttaja sitten voi tehdä akun laadun varmistamiseksi?

Kuten edellä on mainittu, niin valitettavasti täysin vedenpitävästi akun kunnollisen laadun varmistamiseen kuluttajan keinot ovat kohtalaisen rajatut. Jotain on kuitenkin tehtävissä ja muutamia nyrkkisääntöjä kannattaa noudattaa:

1.Akussa käytettävät kennot. Myyjältä kannattaa kysyä kenen valmistajan kennoilla, ja mielellään millä kennomallilla kyseinen akku on varustettu. Etenkin ellei näitä tietoja erikseen ilmoiteta, on asia ehdottomasti syytä varmistaa. Mikäli myyjä ei osaa / halua vastata, tulisi hälytyskellojen soida. Akussa tulisi ehdottomasti olla aidot tunnetun merkkivalmistajan kennot. Ongelmana on kuitenkin varmistaa, että akku todellakin sisältää aidosti semmoiset kennot kuin luvataan.

2. Akun takuu. Jos haluaa varmistaa ettei osta ainakaan sitä kaikista heikkolaatuisinta akkua jonka todennäköisesti joutuu uusimaan seuraavaksi pyöräilykaudeksi (mikäli vastaavaa akkua on sitten vielä saatavana), niin yhtenä hyvänä, muttei minään ehdottoman varmana nyrkkisääntönä voi pitää akun takuuaikaa:  

6kk takuu = Ehdoton ei! Komponentit lähes varmasti heikkolaatuisia ja akun käyttöikä lyhyt.  

12kk takuu = Harkitsemisen arvoinen. Mikäli myyjä on luotettava ja toiminut (EU:n alueella) jo pidempään, niin silloin myyjä on oletettavasti vielä vuodenkin päästä toiminnassa ja voi auttaa takuuasioissa ja/tai uuden akun hankinnassa 

24kk takuu = Hyvä. Jos myyjä on pitkään toiminut, luotettava ja oletettavasti vielä 2 vuoden päästä toiminnassa (EU:n alueella), voi kuluttaja olla kohtalaisen luottavainen, että akku ei ainakaan ihan sieltä huonoimmasta päästä ole ja saa tarvittaessa apua tulevaisuudessakin.

3. Akun muut komponentit. Kannattaa myös kysyä mm. millaisia ominaisuuksia akun suojapiirissä on. Voi myös vaikkapa kysäistä että millä jännitealueella akku toimii (ihan vaikka vaan myyjän tietämystä / ammattitaitoa testatakseen)  

4. Hinta. Etenkin akuissa pätee sanonta, että halvalla ei saa hyvää. Erityisen edullinen akku on syytä jättää ostamatta, sillä todennäköisimmin akun joutuu uusimaan suht. nopeasti ja jo parin tällaisen akun uusiminen tulee yleensä kalliimmaksi kuin sijoittaminen kerralla kunnolliseen akkuun. Epäilyttävän edullinen akku on lähes varmasti heikkolaatuinen, jolloin akun käyttöikä, teho, turvallisuus ja luotettavuus kärsii.  

Hintakaan ei tietysti anna vedenpitävää todistetta akun laadusta, sillä esim. heikkolaatuisen ja edullisen akun hintaa on helppo nostaa. Kuitenkin yhtenä hyvänä indikaattorina epäilyttävän edulliselle akulle voidaan pitää akkupaketin yhden Wattitunnin hintaa. Yleensä akusta ilmoitetaan akun jännite (V=Voltti) ja kapasiteetti (Ah=Ampeeritunti). Usein akun kapasiteetti ilmoitetaan myös Wattitunteina (Wh). Wattitunti saadaan kun kerrotaan akun jännite (V) kertaa kapasiteetti (Ah). Eli esim. 36V 13Ah akun Wattituntimäärä lasketaan 36 x 13 = 468Wh. 

Kun lasketaan kaikki akussa tarvittavat komponentit, työn osuus, rahtikustannukset, verot, katteet yms., voidaan karkeasti sanoa että jos koko akkupaketin yhden Wattitunnin hinnaksi saadaan alle 1.1e, on jostain jouduttu tinkimään. Akussa käytettävistä kennoista ja suojapiirin laadusta on helpoin tinkiä ja löytää säästöjä ja näillä on merkittävä vaikutus akun käyttöikään, tehoon, turvallisuuteen yms.

On erinomaisen hyvä asia jos sähköpyörien akkujen kuluttajahinnat tulevat alaspäin. Hintojen aleneminen ei kuitenkaan pitäisi tapahtua laadun heikkenemisen kustannuksella. Valitettavasti kuitenkin litiumkennojen jatkuvasti kasvava kysyntä on lisännyt myös väärennöksien ja heikkolaatuisten komponenttien markkinoita, jonka seurauksena on yhä todennäköisempää että kuluttajille päätyy heikkolaatuista tavaraa, joka pidemmällä aikavälillä lisää sekä kuluttajan kustannuksia, että ympäristöön kohdistuvia rasitteita.


Keskeiset tekniset termit ja yksiköt:   

Sähköpyöriä katsellessa usein törmää numeroihin ja kirjainyhdistelmiin, jotka voivat olla etäisesti tuttuja, mutta välttämättä ne eivät kerro paljoakaan, ellei sähköalan asiat ja termistö ole ennestään tuttuja. Välttämättä näitä termejä ei tavallinen kuluttaja tarvitse lainkaan, mutta ne käydään tässä pintapuolisesti läpi, jotta tiettyihin asioihin voidaan perehtyä pintaa syvemmältä. Yleisimmin sähköpyörien osalta törmätään seuraaviin yksiköihin:

V=Voltti, eli jännite  Sähköpyörissä käytetään usein 36V tai 48V jännitteellä toimivaa sähköjärjestelmää. Myös 24V jännitteellä toimivia sähköpyöriä on olemassa, mutta usein 24V mielletään liian alhaiseksi jännitteeksi sähköpyörään. Joissain edullisimmissa sähköpyörissä käytetään 24V järjestelmiä niiden edullisemman hinnan vuoksi, mutta yleisesti 24V sähköpyörät on koettu tehottomiksi. Karkeasti yleistettynä jännite määrittää sähköpyörän huippunopeuden.

A=Ampeeri, eli virta:  Sähköpyörän ohjausyksikkö määrittää moottorille menevän virran määrän. Hieman yksinkertaistettuna voisi sanoa että virta määrittää sähköpyörän väännön.

W=Watti, eli teho: Watti on tehon yksikkö, jolla ilmaistaan.. no, sähköpyörän tehoa. Yleensä kun puhutaan sähköpyörän tehosta, puhutaan moottorin nimellistehosta. Myös mm. lainsäädännölliset seikat määritellään moottorin nimellistehon perusteella. Hetkellinen huipputeho voi usein olla yli kaksinkertainen nimellistehoon verrattuna.

Virta x Jännite = Teho. Esimerkiksi jos sähköpyörän nimellisjännite on 36V ja virta 7A, voidaan sähköpyörän moottorin nimellisteho laskea kaavalla 36V x 7A =252w. Tässä tapauksessa moottorin nimellisteho olisi siis 252w. Nimellisteholla tarkoitetaan tehoa, jolla moottori voi toimia turvallisesti jatkuvasti. Hetkellisesti moottori voi tuottaa nimellistehoa suuremman huipputehon. Huipputeho voidaan myös laskea jännitteen ja maksimivirran perusteella. Aiemman esimerkin mukaisesti tyypillisesti tällaisen moottorin (hetkellinen) maksimi / piikkiteho on 36V x 14A = 504w. Tässä tapauksessa nimellisteholtaan 250w moottori voisi siis tuottaa hetkellisesti 504 watin huippu/piikkitehon.

Ah=Ampeeritunti, eli kapasiteetti

Ah kertoo sähköpyörän akun kapasiteetin ampeeritunteina. Käytännössä akun Ah -lukemaa käytetään usein ilmaisemaan sähköpyörän toimintasädettä. Lyhyesti ja yksinkertaistettuna jos sinulla on 10Ah akku, voit käyttää sillä 1 tunnin ajan laitetta joka ottaa 10A virtaa.. tai toisaalta 1A laitetta 10 tunnin ajan.

Wh=Wattitunti Myös wattituntia käytetään usein ilmaisemaan akun kapasiteettia / sähköpyörän toimintasädettä. Ah -lukemasta poiketen Wh -lukema kuitenkin kertoo tarkasti koko akun sisältämän energiamäärän. Wattitunnit voidaan laskea kertomalla akun jännite sen ampeerituntimäärällä. Esimerkiksi 36V 13Ah Greencycle runkoakussa on 36 x 13 = 468Wh. Yksinkertaistaen 468Wh akulla voisi siis pyörittää 468w tehoista moottoria yhden tunnin ajan.

C -arvo = Purku- ja latausvirta: Akun purkuvirta on tärkeä tekijä joka tulee ottaa huomioon, sillä akku/kenno jonka purkuvirta on liian alhainen käyttötarkoitukseensa, kuumuu käytössä ja kuumenemisella on suuri vaikutus akun käyttöikään. Akun purkuvirta ilmoitetaan usein C -arvolla. C -arvo tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, kuinka paljon akusta voidaan ottaa jatkuvasti virtaa turvallisesti ilman että akku ylikuormittuu. C -arvon ja akun kapasiteetin avulla voidaan laskea akun turvallinen jatkuva purkuvirta. Akun jatkuva purkuvirta lasketaan kertomalla akun kapasiteetti käytettyjen kennojen ilmoitetulla C -arvolla. Esimerkin 36V 13Ah Samsung runkoakun purkuvirta on 2C. Kyseisen akun purkuvirta on siis 2C x 13Ah = 26A.

Samalla periaatteella ilmoitetaan ja voidaan määrittää kyseisen akun latausvirta, eli käytännössä millä virralla akkua voidaan turvallisesti ladata. Esimerkin 36V 13Ah Samsung -runkoakun latausvirta on 0.2C. Näin voidaan laskea turvallinen latausvirta, joka tässä tapauksessa on 13Ah x 0.2C = 2.6A. Akkua voidaan siis ladata max. 2.6A tehoisella laturilla. Tätä tehokkaammalla laturilla akun käyttöikä voi heikentyä ennenaikaisesti. 

Akkupaketin jännitteen määrittäminen: Kennoja kytketään tietty määrä sarjaan, jolla määritellään akkupaketin jännite. 18650 -kennojen nimellisjännite on tyypillisesti 3.6V, jolloin 36V akun kasaamiseen tarvitaan 10 sarjaankytkettyä kennoa. Otetaan esimerkkiin aiemmin käytetty 36V 13Ah runkoakkumme, jossa käytetään Samsungin 26H kennoja. Yhden tällaisen kennon kapasiteetti on 2600Mah eli 2,6Ah. Kymmenen sarjaankytkettyä kennoa tekisi siis 36V / 2,6Ah akun. 2,6Ah kapasiteetilla sähköpyörän toimintasäde olisi naurettavan pieni ja lisäksi kennot olisi pienemmälläkin moottorilla kovan rasituksen alaisena, jolloin ne kuumenevat käytössä paljon ja niiden käyttöikä jäisi lyhyeksi.

Akkupaketin kapasiteetin määrittäminen:
Tarvitaan siis lisää edellämainittuja kymmenen kennon kennosarjoja, joita kytkemällä rinnan saadaan kasvatettua akun kapasiteettia (ja purkuvirtaa). Esimerkin 36V 13Ah Samsung runkoakussa on 5 rinnankytkettyä kymmenen kennon sarjaa. Rinnankytkettyjen kennosarjojen määrä määrittää akun kapasiteetin. 5 x 2600Mah = 13000Mah, eli 13Ah. Esimerkin 36V 13Ah Samsungin kennoilla varustetussa akussa on siis 5 rinnankytkettyä kymmenen kennon sarjaa (ilmoitetaan usein 10S5P), eli akussa on yhteensä 50 kennoa.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

TOIMITUSKULUT:
Kunkin tuotteen vaihtoehtoiset toimitustavat ja kulut kerrotaan tuotesivuilla. Toimitustavat määräytyvät tuotteen koon ja painon mukaan. Tuotteiden lähettämisestä peritään toimituskuluja tuotteesta riippuen. Jos asiakas tilaa väärän tuotteen (esim vääränkokoinen vanne, akku yms.) ja se joudutaan vaihtamaan, jää toimituskulut asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Toimitamme ja vastaanotamme kaikki lähetykset Matkahuollon kautta.

TOIMITUSAIKA:  
Pyrimme lähettämään kaikki varastossa olevat tuotteet viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä. Jos teet tilauksesi arkiaamuna, todennäköisesti tilauksesi lähetetään jo samana päivänä. Toimitusaika toimitustavasta riippuen yleensä n. 1-3 arkipäivää. Emme lähetä tilauksia viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Jos tuotetta ei ole varastossa, toimitusaika on aina tuotteesta riippuen tapauskohtainen. Tuotteiden varastotilanteen ja toimitusajat (jos tuote loppunut varastosta) näet kaupassa kyseisen tuotteen tuotesivulla. Ilmoitetut toimitusajat ovat aina arvioita ja viitteellisiä ja ne voivat vaihdella ilmoitetusta.

Meistä johtumattomista syistä emme voi taata, että ilmoitetut toimitusajat pitävät aina paikkaansa. Teemme kuitenkin aina parhaamme, jotta saamme toimitettua tilatun tavaran mahdollisimman nopeasti. Erikseen asiaakkaalle tilatun tuotteen tilausta ei voi perua ilman perusteltua syytä, jos tuote/tuotteet on jo keretty tilaamaan.
 
ASIAKKAAN VASTUU:

Kaikki myymämme muunnossarjat on ns. yleismallisia, eli ne ei ole erikseen tarkoitettu mihinkään tiettyyn pyörämerkkiin/malliin (ellei erikseen niin mainita) Vaikka sarjat on helppo asentaa suurimpaan osaan pyöristä, emme voi taata että kaikkiin pyöriin asennus onnistuu "heittämällä". Joidenkin pyörien sähköistäminen voi olla hankalampaa kuin toisten. Olemme koettaneet koota sivuillemme mahdollisimman kattavasti tietoa eri tuotteista ja niiden asennusvaatimuksista.

Tekemällä tilauksen hyväksyt, että olet lukenut kaiken saatavilla olevan tiedon ja ymmärrät mitä esimerkiksi sarjan ja akun asentaminen omaan pyörääsi vaatii ja että tilaamasi tuote on käyttötarkoitukseen sopiva. Hyväksyt myös, että asennuksessa voi tulla ylimääräistä vaivaa / työtä jota ei mainita esim. asennusohjeessa tai tuotetiedoissa. Asiakkaan vastuulla on asentaa tuote huolellisesti sekä käyttää sitä tarkasti ohjeiden mukaan. Huolimattomasta tai väärin tehdystä asennuksesta aiheutuvat mahdolliset viat eivät kuulu takuun piiriin. Mikäli tuote on asennettu tai sitä käytetään vastoin sen käyttötarkoitusta, tai tuote on avattu, tehty mitään omia kytkentöjä, vaihdettu liittimiä tai mitenkään muutoin muutettu tuotetta alkuperäisestä ilman maahantuojan lupaa, ei takuu ole voimassa.

Asiakkaan vastuulla on selvittää tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus ja että tilattu tuote/tuotteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia. Mikäli asiakas on tilannut väärän tuotteen, voidaan se vaihtaa oikeaan tuotteeseen. Väärän tuotteen tilannut asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan tuotteen myyjälle palautusehtojen mukaisesti käyttäen vain Matkahuollon bussipakettia ja asiakkaalle erikseen palautusta varten annettuja palautustietoja. Myös uuden korvaavan tuotteen lähettämisestä aiheutuvat kulut jäävät asiakkaan maksettaviksi täysimääräisenä.

Palautuksesta/vaihdosta on sovittava aina etukäteen myyjän kanssa ja kulloinkin voimassa olevia palautusehtoja tulee noudattaa. Väärä tilattu tuote tulee lähettää Greencyclelle tarkastettavaksi jotta varmistutaan että tuote on käyttämätön, uudenveroinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan kaikkine tarvittavine osineen. Mikäli näin ei ole, ei tuote ole palautus/vaihtokelpoinen.

Mikäli tuote/tuotteet on ostettu suoraan Greencyclelta, tulee palautukset tehdä aina ainoastaan Matkahuollon bussipakettina. Mikäli palautettava/vaihdettava tuote, tai mitään muutakaan toimitetaan Greencyclelle muulla tavoin, emme voi taata että palautus tulee perille ajoissa tai ollenkaan.

Lähettäessäsi Greencyclelle mitään tavaraa, mikä ei mahdu tavallisena kirjepostina, tulee käyttää ainoastaan Matkahuollon bussipakettia. *Älä siis lähetä meille mitään muutoin kuin Matkahuollon bussipakettina.* Vain suoraan postilaatikkoon toimitettava kirjeposti voidaan lähettää tavallisena kirjepostina.

Takuutapauksissa Greencycle korvaa tuotteiden toimituksesta aiheutuneet kulut ainoastaan mikäli palautusehtoja on noudatettu ja viallinen osa on toimitettu Matkahuollon bussipakettina. Mikäli takuunalainen osa toimitetaan Greencyclelle millään muulla kuin palautusehtojen mukaisella tavalla, ei toimituksesta aiheutuneita kuluja voida maksaa.

TAKUU:

Kaikilla muunnossarjoillamme on 12-36kk takuu ja akuilla pääsääntöisesti 12-24kk takuu. Kyseisen tuotteen tuotesivulta näet tarkemmin kyseisen tuotteen takuuajan. Takuu koskee materiaali -ja valmistusvirheitä.  Mahdollisissa vikatapauksissa kannattaa ensin käydä ns. perusasiat läpi, kuten varmistaa että päävirrat on päällä, kaikki johdot kytketty oikein ja liittimet ovat ehyet ja kunnolla pohjassa. Sivuiltamme kohdasta 'Ohjeet' löytyy vianselvityskaavio, jonka avulla vikaa voi koettaa paikallistaa itse. Suurin osa vikatapauksista on itse korjattavissa (esim. huonosti pohjassa oleva liitos)

Mikäli et itse saa vikaa paikallistettua ja/tai korjattua, on oltava yhteydessä ensisijaisesti tuotteen myyjään. Jos jossain osassa kuitenkin todetaan takuuaikana materiaali ja/tai valmistusvirheestä johtuva vika, on myyjä velvollinen korvaamaan uuden osan ja sen lähettämisestä aiheutuneet kulut.

Mikäli vika todetaan takuun ulkopuoliseksi viaksi, voi myyjä toimittaa tarvittavat varaosat täysimääräisesti asiakkaan laskuun.

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja joidenkin parannusten vuoksi vanhanmallinen tuote ei välttämättä ole yhteensopiva uudempien mallien kanssa. Pyrimme kuitenkin pitämään varastossa mahdollisimman kattavasti vanhempien mallien varaosia, jotta vanhemmatkin mallit saadaan korjattua ilman että koko järjestelmää tarvitsee uusia. Emme kuitenkaan voi taata, että kaikkiin myynnissä olleisiin malleihin löytyy aina sopivat varaosat. Joissain harvinaisissa tapauksissa voidaan joutua uusimaan muitakin kuin itse rikkinäinen osa, mikäli vanhanmalliseen tuotteeseen ei ole enää saatavilla sopivaa osaa.

Takuu ei koske normaalia kulumista, kuten esimerkiksi laakereita, alennusvaihdetta, vannetta, eikä akun kapasiteetin luonnollista heikkenemistä. *Akun käyttäjä voi itse vaikuttaa merkittävästi akun toimintasäteeseen ja elinikään noudattamalla akun mukana tulleita ohjeita* (mikäli akun mukana ei ole tullut akun käyttö, lataus ja säilytysohjetta, voi sen ladata myös sivuiltamme kohdasta ohjeet)

Takuu ei myöskään kata mitään muita kuluvia osia, kuten jarruja, renkaita, ketjuja, rattaita jne.. Akun vääränlainen käyttö ja säilytys voi heikentää akun kapasiteettia tai jopa hajoittaa akun. Akun käyttö, lataus ja säilytysohjeiden laiminlyönti raukaisee takuun. Asiakkaan vastuulla on käyttää, ladata ja säilyttää akkua kyseisen akun ohjeiden mukaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuote on asiakkaan toimesta asennettu jollain tavoin väärin, joka on johtanut vian syntymiseen, tai jos tuotetta on käytetty väärin. Takuu on voimassa vain, kun tuotteita käytetään myymiemme, yhteensopivien tuotteiden kanssa.

Takuu raukeaa, jos tuote on avattu, tuotteen sinetti on rikki, tuote on purettu, sitä on yritetty itse korjata, tehty mitään omia kytkentöjä jne. *Kaikenlainen tuotteen muokkaaminen ilman maahantuojan kirjallista lupaa raukaisee takuun.* Akkua tulee ladata ainoastaan sen mukana toimitetulla laturilla, tai muulla maahantuojan kirjallisesti hyväksymällä laturilla. Litiumakkuja on monenlaisia ja ne tarvitsevat aina juuri kyseiselle akulle tarkoitetun laturin. *Älä missään nimessä käytä akun lataamiseen mitään yleislaturia.*

*Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotteitamme käytetään muualta ostetun  / saadun tai itse rakennetun akun kanssa*, sillä emme voi taata kyseisen akun sopivuutta tuotteemme kanssa. Suosittelemme käyttämään vain yksinomaan myymiämme, luotettaviksi ja aidoiksi todettuja sähköpyöräkäyttöön tarkoitettuja turvallisia lithiumakkuja. Takuu ei kata missään tilanteessa tuotteistamme muille tuotteille, henkilöille, kiinteistöille, ajoneuvoille yms. aiheutuneita vahinkoja tai haittoja, eikä myöskään muiden tuotteiden aiheuttamia vahinkoja myymiimme tuotteisiin.

Takuutapauksissa, kun ensin on käyty vianselvityskaavion mukaiset testit läpi, ensisijaisesti pyydämme tekemään muutamia lisätestejä, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti selvittää ja paikantaa vika. Monesti vika pystytään paikantamaan ja korjaamaan asiakkaan toimesta. Lähetämme tarvittaessa varaosia, kun on selvitetty missä komponentissa vika oletetaan olevan. Jos varaosilla ei saada useamman yrityksen jälkeen tuotetta korjattua, voi asiakas niin sovittaessa lähettää koko sähköistetyn pyörän / muun laitteen Greencyclen päätoimipisteelle Kajaaniin, jolloin koko kokonaisuus päästään tarkastamaan kerralla ja näin vika saadaan varmasti korjattua.

Useiden tuotteittemme tee-se-itse-luonteisuuden vuoksi mahdollista vikaa ei aina pystytä löytämään / todentamaan sähköpostitse/puhelimen välityksellä ja toteamaan johtuuko vika takuunalaisesta materiaali tai valmistevirheestä, vai huolimattomasti tai väärin tehdystä asennuksesta tai vääränlaisesta käyttämisestä. Mikäli jokin osa tai koko pyörä/sähköistetty laite joudutaan lähettämään Greencyclen päätoimipisteelle tarkastettavaksi/korjattavaksi, määräytyy toimituksesta ja korjauksesta aiheutuneet kulut sen mukaan onko vika takuunalainen (materiaali, komponentti tai valmistevirhe)

Takuutapauksissa tuotteen myyjä korvaa korjauksesta aiheutuneet komponentti, työaika ja toimituskulut (toimituskulut korvataan ainoastaan kun käytetään Matkahuollon bussipakettia) Asiakas voi myös itse toimittaa pyöränsä tarkastettavaksi / korjattavaksi omalla kustannuksellaan niin halutessaan. Mikäli vika todetaan johtuvan vääränlaisesta ja/tai huolimattomasta asennuksesta, käytöstä tai jostain muusta takuun ulkopuolisesta seikasta, tällöin kyseessä ei ole takuutapaus ja korjaus- ja toimituskulut jäävät kokonaisuudessaan asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalta voidaan jälkikäteen periä myyjälle aiheutuneita rahtikuluja, mikäli tuote on toimitettu myyjälle myyjän laskuun ja vian todetaan olevan takuun ulkopuoleinen.

Tuotteidemme korjaus ja huoltotoiminta ei kuulu liiketoimintaamme, emmekä siten halua veloittaa omien tuotteittemme korjauksesta. Siksi pyrimme tekemään takuun ulkopuoliset korjaukset tuotteisiimme mahdollisimman pienin kuluin. Kuitenkin mikäli tuotetta on asiakkaan toimesta milläänlailla muokattu tai muutettu, tai käyttö ja/tai asennusohjeita ei ole noudatettu ja se on edesauttanut tai johtanut vian syntymiseen, voidaan korjaus tehdä normaalin tuntityöveloituksen mukaan.
*Kaikki toimitukset Greencyclelle tulee tehdä vain Matkahuollon bussipakettina.* Vanha rikkinäinen/viallinen tuote yleensä palautetaan meille, mutta se katsotaan aina tapauskohtaisesti ja aina se ei ole välttämättä tarpeen.
 
KAUPAN PERUMINEN JA PALAUTUS
     
Kuluttajalla on lain mukainen 14 päivän peruutusoikeus. Peruutusoikeus lasketaan alkaneeksi siitä, kun asiakas on vastaanottanut tilauksensa. Kaupan peruutuksesta on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Kaikki palautukset ja muut lähetykset Greencyclelle on tehtävä poikkeuksetta aina *Matkahuollon bussipakettina*, käyttäen erillistä asiakaspalvelusta saatua palautustunnusta. Emme lähetä emmekä vastaanota Postin kautta tehtyjä toimituksia lainkaan, sillä tästä aiheutuu meille ylimääräistä vaivaa ja kuluja. Postin käyttämisestä veloitamme ylimääräisen 10e kulukorvauksen. Emme myöskään hyvitä takuukorjauksien osalta toimituskuluja, mikäli takuuhuoltoon toimitettu tuote on toimitettu muutoin kuin edellämainittujen palautusehtojen mukaisella tavalla.

Palautetun tuotteen on oltava käyttämätön, uudenveroinen, ehyessä alkuperäisessä myyntipakkauksessaan. Kaikkien lähetettyjen osien, papereiden ja mahdollisten kyseiselle tuotteelle suunniteltujen pakkausmateriaalien on oltava mukana palautuksessa.

Peruutustapauksessa, mikäli tuote on jo keretty lähettää, palautamme ainoastaan tuotteista maksetun hinnan. Peruutustapauksessa kaikki tilauksesta aiheutuneet toimitus -ja maksukulut jäävät asiakkaan kuluksi täysimääräisenä. Vaikka tilauksella olisi asiakkaalle ilmaiset toimituskulut, maksaa tilauksen toimittaminen kauppiaalle. Myös nämä alunperin asiakkaalle ilmaiset toimituskulut jäävät asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Mikäli tilauksen pakkaus / pakkaukset on avattu ja/tai tilauksen tuote on asennettu, tarkastamme tuotteiden kunnon ennenkuin voimme palauttaa tuotteista maksettua hintaa. Peruutusoikeus ei ole voimassa, mikäli tuotetta on käytetty, se on asennettu ja / tai se ei ole alkuperäisessä ja ehyessä pakkauksessaan. Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja kaikilta osin täysin uudenveroinen. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen ja peruu sen ennen tuotteiden lähettämistä, mutta kyseinen tilaus on jo keretty kasata ja pakata, on kauppias oikeutettu perimään asiakkaalta aiheutuneet maksu, käsittely ja pakkauskulut. Tehty ja peruutettu tilaus aiheuttaa aina kauppiaalle kuluja, sekä ylimääräistä vaivaa.

Samat palautusehdot koskevat myös, jos asiakas on vahingossa tilannut esimerkiksi väärän tai epäsopivan tuotteen ja se joudutaan vaihtamaan toiseen. Kauppias korvaa toimituskulut vain siinä tapauksessa, että asiakkaalle on toimitettu tilauksesta poikkeava tuote. Palautus on tehtävä viipymättä sen jälkeen kun palautuksesta on sovittu, kuitenkin viimeistään 14 vrk sisällä palautuksen sopimisesta. Mikäli palautusehtoja ei noudateta, on kauppiaalla oikeus periä esim. väärästä palautus/toimitustavasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalta. Kun tuote/tuotteet on palautunut takaisin kauppiaalle ja ne on tarkastettu että ne täyttävät palautusehdot, palauttaa myyjä tuotteiden hinnan asiakkaan tilille viimeistään 14vrk:n kuluessa palautuksen saapumisesta. Toimitus, maksu tai muita kuluja ei palauteta asiakkaalle.

Maksamatta jätetty lasku ei ole peruutus! Maksamattomista tilauksista aiheutuu meille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Vähennät turhan työn ja kustannusten määrää, jos peruutat tilauksen mahdollisimman pian ennen toimitusta, mikäli et ole aikeissa maksaa/noutaa sitä.

Erityistapauksissa, jos esim asiakkaan pyörä on hyvin erikoinen, eikä voida olla varmoja tuotteen sopivuudesta, voidaan sopia ns.avokaupasta, jolloin asiakkaalla on tietty aika palauttaa tuote halutessaan ja saada rahansa takaisin. Toimitus -ja mahdolliset maksukulut jäävät tässä tapauksessa asiakkaan maksettavaksi. Palautetun tuotteen on oltava virheettömässä, uudenveroisessa kunnossa kaikkine osineen ja alkuperäisessä myyntipakkauksessaan.
     
MAKSUTAVAT:
    
*Maksutapoina Greencycle-verkkokaupassa on seuraavat vaihtoehdot:*

*-Verkkopankki ja korttimaksu* (kaikki yleisimmät kotimaiset pankit ja pankki/luottokortit)
*-Bussiennakko* - Maksu Matkahuoltoon tilausta noudettaessa (Bussiennakkomaksu 5e)
*-Tilisiirto / Ennakkomaksu tilillemme* - Normaali pankin tilisiirto. Maksutiedot näet tilauksen viimeisteltyäsi. Huom. Lähetämme tuotteet vasta kun maksusuoritus näkyy tilillämme!
*-Bitcoin* (Maksupalveluntarjoaja on BitPay)
*-Lasku Sopimusasiakkaille* - Normaalin lasku 14pvä maksuajalla, vain sopimusasiakkaillemme. 

*Walley (Collector Bank) osamaksu ja lasku - 45 päivää korotonta maksuaikaa tai osamaksu 36 kuukauteen asti (lasku-, luotto- ja osamaksuehdot)

-Noudettaessa tilaus Kajaanin toimipisteeltämme voit maksaa ainoastaan käteisellä. Noudettaessa voit myös tehdä tilauksen verkkokaupassa jo etukäteen, valita maksutavaksi nouto ja noutaa tuotteet kun saat noutoilmoituksen sähköpostitse.

Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:
 
1. Tilaajana ja maksajana voi toimia vain yli 18-vuotias. Alle 18-vuotiaan tilaukset tulee tehdä huoltajan nimellä ja suostumuksella.

2. Maksamattomat laskut siirrämme perintään/oikeudelliseen perintään. Pidämme oikeuden periä viivästyskorkoa ja huomautuskuluja jos joudumme lähettämään huomautuslaskun. Mahdolliset perintäkulut tulevat asiakkaan maksettaviksi aina täysimääräisenä.

3. Tilauksen lähettäminen on aina sitovaa. Voit peruuttaa tilauksesi, mutta mikäli et maksa etkä peruuta tilaustasi, voimme asettaa myyntikiellon. Peruutathan siis tilauksesi, mikäli et aio maksaa sitä. Katso peruuttamisen ehdot ylempää kohdasta peruuttaminen.

5. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hintojen muutokseen ilman eri ilmoitusta pidätetään.

6. Greencycle pidättää oikeuden katkaista asiakassuhde yksipuolisten väärinkäytösten, jatkuvien palautusten, maksamatta ja peruuttamatta jätettyjen tilausten tai toistuvien peruutusten vuoksi vuoksi ilman eri perustelua tai ilmoitusta. Voimme laskuttaa asiakkaalta toistuvista peruutuksista /maksamattomista tilauksista aiheutuneet ylimääräisen työn ja muut aiheutuneet kulut (Kuluttajansuojalaki 5. 28§).

7. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, ellei siitä erikseen mainita