Sähköpyörän akun optimaalinen käyttäminen

Litiumakun käyttöikä ja siihen vaikuttavat asiat

Litiumakku on yleensä sähköpyörän kallein yksittäinen komponentti. Litiumakku "kuluu", eli käytännössä menettää kykyään varastoida ja luovuttaa energiaa. Se kuluu itsestään ajan kanssa vaikka akkua ei käyttäisi lainkaan, ja se kuluu myös sitä käytettäessä.

Litiumakun kulumista ei voi välttää kokonaan, mutta omalla toiminnallaan voi kuitenkin vaikuttaa akun kulumisen nopeuteen ja sitä myötä myös akun käyttöikään merkittävästi. Lähes poikkeuksetta pidemmän päälle edullisin ja ympäristöystävällisin ratkaisu sähköpyörän akun hankinnassa on hankkia laadukas akku ja käyttää sitä oikein. Riittää kun akkua osaa käyttää, ladata ja säilyttää oikealla tavalla. Samat periaatteet pätevät myös moniin muihin Litiumakuilla varustettuihin laitteisiin.

Lukemalla tämän artikkelin opit pääpiirteittäin mitä litiumakun kulumiseen vaikuttavia tekijöitä on ja osaat siten välttää niitä. voit pidentää monien muidenkin litiumakuilla toimivien laitteiden akkujen käyttöikää ja säästää näin rahaa sekä ympäristöä.


Akun itsestään kulumiseen ei voi itse vaikuttaa kovinkaan paljon. Ajalliseen kulumiseen voi vaikuttaa pääasiassa:

  • Hankkimalla laadukkailla komponenteilla varustetun akun
  • Varmistamalla että akku ei ole seisonut jossain varastonperukoilla vuosikausia (huom. ajallinen kuluminen). Joskin jos akussa on varmasti laadukkaat kennot ja akkua on säilytetty aina oikein, niin ajallisen kulumisen merkitys ei ole kovin suuri.
  • Säilyttämällä akkua oikein. Aidot merkkivalmistajan "A-luokan" kennot tyypillisesti "kuluvat" itsestään paljon hitaammin kuin heikko-/epätasalaatuiset merkittömät kennot, väärennetyt merkkikennot, tai merkkivalmistajan hylkykennot.

Akun käyttämisellä, lataamisella ja säilyttämisellä on merkittävä vaikutus akun käyttöikään.

Käyttämällä akkua optimaalisella tavalla mahdollisimman suuren osan ajasta, voi akun käyttöiän jopa moninkertaistaa helposti ja täysin ilmaiseksi, eikä se edes vaadi mitään erikoistoimenpiteitä. Oikeastaan ainoa mitä vaaditaan on tieto kuinka akkua käytetään optimaalisesti ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön.

Samoja asioita ja toimintatapoja voi soveltaa moniin muihinkin (litium)akuilla varustettuihin laitteisiin. Lue artikkeli, niin opit pidentämään monien eri akkutoimisten laitteittesi käyttöikää.

Pääsääntönä voisi kai sanoa, että mitä huonompilaatuinen akku, sen vähemmän se "sietää" epäoptimaalista käyttöä. Laadukas akku sen sijaan "sietää" paremmin myös vääränlaista käyttämistä, joskin laadukkainkin akku rupeaa menettämään varauskykyään ennemmin tai myöhemmin.


Paljonko litiumakun käyttöikä sitten oikein on?

Tätä kysytään usein, ja siihen on aina yhtä hankalaa vastata, sillä vaikuttavia tekijöitä on paljon. Koetetaan kuitenkin jonkinlaista karkeaa ajallista haarukkaa saada hahmotettua:

Omien kokemusten, testien sekä niiden tuloksista tehtyjen johtopäätösten, sekä asiakkailtamme saadun palautteen ja käyttökokemusten perusteella saadaan muodostettua jonkinlainen kokonaiskuva asiasta, jota voinee käyttää ainakin karkeana suunnannäyttäjänä.

Hyvä akku:
Yhdessä kokonaisvaltaisesti laadukas akku, sekä akun optimaalinen käyttötapa mahdollisimman usein mahdollistavat, että tällaisen akun käyttöikä voi olla hyvinkin yli 5-6 vuotta. 5 vuoden käyttöikä sähköpyörän akulle ilman merkittävää kapasiteetin heikkenemistä on jo hyvä saavutus. (+5 vuodenkäyttöikä ei ole itsestäänselvyys / tae / lupaus, sillä vaikuttavia tekijöitä ja muuttujia on paljon) On mahdollista, että nykyaikainen laadukas litiumakku ainakin teoriassa voi kestää vielä paljon tätä pidempäänkin, mutta yli 5 vuoden käyttöikä on jo keskimäärin aika harvinaista.

Huono akku:
Toisaalta taas omissa testeissämme olemme saaneet heikkolaatuisimmat akut uusintakuntoon pahimmillaan vajaassa yhdessä kesässä (akun käyttö ei ole ollut optimaalista, muttei akkua myöskään tarkoituksellisesti ole törkeästi väärinkäytetty, vaan on pyritty käyttämään akkua mahdollisimman "tyypillisellä" tavalla) Tapaukset kuvastavat jonkinlaisia ääripäitä, mutta ne kertovat kuitenkin hyvin sen kuinka suuria eroja akkujen käyttöiässä voi olla.


Akun käyttöikään vaikuttavia tekijöitä:

  • Komponenttien ja valmistuksen laatu
  • Akun rasitusaste
  • Käyttöaste / purku- ja lataus"syvyys"
  • Lämpötilat
  • Lataaminen, laturin laatu/toiminnot ja latausnopeus

Purku- ja lataus"syvyys":

Litiumakut eivät varsinaisesti tykkää kun akkua käytetään usein käytettävissä olevan kapasiteettialueen ääripäissä. Litiumakuilla ei ole ns. muisti-ilmiötä, joka käytännössä tarkoittaa että akkua voi ladata milloin vain ja minkä verran tahansa. Akkua ei siis tarvitse (eikä kannata) ajaa aina tyhjäksi ennen lataamista. Akkua ei myöskään tarvitse (eikä kannata) ladata aina täyteen saakka. Akku ei toki mene pilalle vaikka sen joskus tyhjäksi ajaakin, mutta säännöllistä tyhjäksi ajamista kannattaa kuitenkin välttää. Sama koskee akun lataamista täyteen.

Paras käyttö / lataustapa akulle on, kun sitä ladataan satunnaisesti aina vain jonkinaikaa kerrallaan. Kohtuutonta akun rasittamista tulee myös välttää. Esim. sähköpyörällä liikkeellelähdöt ovat usein raskaimpia tilanteita akulle (ja muille sähkökomponenteille). Pyri välttämään liikkeellelähtöjä käyttäen suurta avustustehoa ja minimaalista polkuvoimaa (tai ajamista pelkän kaasun voimalla polkematta itse lainkaan) Tämä korostuu erityisesti tehokkaampia moottoreita käytettäessä yhdessä pienikapasiteettisen akun kanssa.

Lämpötila

Lämpötilalla on suuri vaikutus akun käyttöikään, kykyyn varastoida energiaa, purkuvirtaan sekä akun muihin ominaisuuksiin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kaikenkaikkiaan akku toimii parhaiten noin huoneenlämpöisenä.

Kuuma: Litiumakun ominaisuuksiin kuuluu, että lyhytaikainen lämpötilan kohtuullinen nouseminen voi parantaa akun tehoa/purkuvirtaa, sillä akun sisäinen resistanssi pienenee. Kuitenkin pidempiaikainen altistus korkeille lämpötiloille "kuluttaa" kennoja/akkua ja lyhentää sen käyttöikää. Mikäli akkua käytetään tai säilytetään annetuista suosituslämpötiloista poikkeavissa lämpötiloissa, voi sen ominaisuudet heiketä pysyvästi. Yksi (muttei suinkaan ainoa) syy miksi huonolaatuisien kennojen/akun käyttöikä jää lyhyeksi on se, että kennot lämpeävät käytössä jatkuvasti hyvälaatuisia kennoja enemmän ja siten myös huonolaatuisten kennojen käyttöikä lyhenee nopeasti.

Kylmä: Kylmä lämpötila puolestaan lisää akun sisäistä resistanssia, pienentäen akun toimintasädettä.  Esimerkiksi sähköpyörän akku joka tarjoaa 100% varauskyvyn +25°C lämpötilassa, -20°C lämpötilassa akun varauskyky voi olla vain 50% verrattuna +25°C lämpötilaan.

Monia litiumakkuja voi käyttää jopa yli -20°C pakkasilla, sillä akku lämpenee käytössä ja pitää itsensä riittävän lämpimänä. Akkua ei kuitenkaan tule säilyttää kylmässä, alle 0°C lämpötilassa pidempiä aikoja (Kaupassakäynnin ajaksi akun voi jättää kiinni pyörään pakkasillakin, mutta esim. työpäivän ajaksi akku tulee talvikäytössä ottaa sisälle säilytykseen)

Akkua ei myöskään kannata kuormittaa erityisen paljoa sen ollessa kylmä. Jos esimerkiksi akku on ollut jonkinaikaa pakkasessa pihalla, niin aluksi sähköapua tulisi käyttää hyvin kohtuullisesti, jotta akku lämpenee hiljalleen. Myös akun tyhjäksi käyttäminen sekä kova kuormitus pakkasilla on yksi merkittävä syy litiumakun merkittävään heikkenemiseen tai jopa hajoamiseen.

Akkua ei saa ladata koskaan kylmässä alle 0°C lämpötilassa.

Eri litiumtekniikoiden käyttäytyminen ja ominaisuudet eri lämpötiloissa poikkeavat toisistaan ja joillain akkukemioilla lämpötilan vaikutukset ovat suurempia ja toisilla pienempiä.

Lataaminen

Taulukon lukemiin vaikuttaa paljon mm.
kennojen laatu, lämpötila ja muut tekijät,
joten taulukkoa voidaan pitää enemmänkin
suuntaa-antavana nyrkkisääntönä kuvaamaan
yleisesti käyttöasteen vaikutusta käyttöikään.

Akun lataamistavalla ja laturilla, sen laadulla ja ominaisuuksilla on suuri vaikutus akun käyttöikään.

Huom. Li-ion akkuja on monenlaisia, eri kemioilla/materiaaleilla, eri jännitteellä ja kapasiteetilla ja erilaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettuina. Litiumakku tarvitsee aina juuri oikeanlaisen laturin, jotta se on turvallinen käyttää eikä vääränlainen laturi vahingoita akkua. Akkua ostettaessa tulee aina varmistua siitä, että akun mukana toimitetaan aina juuri kyseiselle akulle tarkoitettu oikeanlainen laturi. Aina ei ole itsestäänselvää, että akun hintaan ylipäätään kuuluu laturia, joten asia kannattaa varmistaa myyjältä jos ei ole varma asiasta!

-Lataamistapa: Kuten mainittua, akku ei tykkää varaustilan ääripäistä. Useimmiten sähköpyörän akun latauslaite lataa akun automaattisesti täyteen, ellei latausta keskeytetä manuaalisesti ennenkuin akku on täynnä. Akun käyttöiän kannalta olisi kannattavaa pyrkiä välttämään säännöllistä akun lataamista täyteen. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että mitä enemmän akun varaustilaa pystyy pitämään 20-80% välillä, sen parempi akun käyttöiän kannalta.

Usein akun käyttöikä ilmoitetaan latauskertoina. Tämä on kuitenkin mielestämme harhaanjohtava tapa, eikä kerro akun oletetusta käyttöiästä paljoakaan, jos mitään. Akku ei varsinaisesti laske kuinka monta kertaa sitä on ladattu (tai no...jotkut akut kyllä laskevat sitäkin) Kuitenkin usein toistuvat lyhyemmät lataukset eivät siis "kuluta" ilmoitettuja latauskertoja, eikä akkua kannata aina ajaa tyhjäksi ja ladata täyteen säästääkseen latauskertojen määrässä. Tällainen latauskertojen säästäminen on vain haitallista akun kannalta.

-Laturin laatu/ominaisuudet:  Akkujen latureissa on myös eroja. Edullisimmissa latureissa on usein vain välttämättömät turvallisuusominaisuudet, kuten automaattinen latauksen lopettaminen kun akku on täynnä. (tämä ominaisuus tulisi löytyä ehdottomasti kaikista latureista). Hieman edistyneemmissä latureissa voi olla muita lisäominaisuuksia, joilla on vaikutusta mm.akun käyttöikään. Laturi voi mm. tasapainottaa epätasaisesti "kuluneiden" kennojen varaustiloja, jolla on suuri vaikutus akun käyttöikään. Markkinoilla on myös ns. säädettäviä latureita, joissa voidaan säätää miten täyteen akku automaattisesti latautuu. 

Latausnopeus: Litiumakkua tulee yleensä ladata siten, että varaustilan ollessa alhainen akkua

voidaan ladata kovemmalla virralla, eli nopeammin. Latausnopeuden tulee kuitenkin hidastua merkittävästi kun akun varaustila nousee. Joissain latureissa tämä latausvirran säätely on hoidettu "jotenkuten ja välttävästi". Edistyneemmät laturit taas voi olla säädetty paljon tarkemmin, jolloin akku latautuu mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti kaikissa varaustiloissa, kuitenkin siten etteivät kennot pääse kärsimään. 

Litiumakuille on saatavana myös ns. pikalatureita, joissa latausvirta on suurempi kuin tavallisissa latureissa. Pikalaturi nimensä mukaisesti lataa akun nopeammin täyteen, mutta lähes poikkeuksetta pikalaturin käyttäminen lyhentää akun käyttöikää. Emme siis suosittele pikalaturin käyttämistä, ellei se ole välttämätöntä. Akun kapasiteetti vaikuttaa myös siihen kuinka tehokasta/nopeaa laturia voidaan käyttää heikentämättä akun varauskykyä. Mitä isompikapasiteettinen akku, sen suuremmalla latausvirralla olevaa laturia voidaan käyttää turvallisesti. Kapasiteetin lisäksi myös akussa käytetyillä kennoilla on merkitystä kuinka nopeasti akkua voidaan ladata vahingoittamatta akkua. Joitain "tehokennoja" voidaan ladata turvallisesti heikentämättä akun suorituskykyä kovemmalla virralla / nopeammin, kuin akkuja, joissa käytetään vähemmän tehokkaita kennoja.

Greencycle-akkujen mukana toimitetaan aina juuri kyseiselle akulle / akun mallille optimoitu laturi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja akku latautuu mahdollisimman nopeasti, kuitenkaan heikentämättä sen ominaisuuksia.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

TOIMITUSKULUT:
Kunkin tuotteen vaihtoehtoiset toimitustavat ja kulut kerrotaan tuotesivuilla. Toimitustavat määräytyvät tuotteen koon ja painon mukaan. Tuotteiden lähettämisestä peritään toimituskuluja tuotteesta riippuen. Jos asiakas tilaa väärän tuotteen (esim vääränkokoinen vanne, akku yms.) ja se joudutaan vaihtamaan, jää toimituskulut asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Toimitamme ja vastaanotamme kaikki lähetykset Matkahuollon kautta.

TOIMITUSAIKA:  
Pyrimme lähettämään kaikki varastossa olevat tuotteet viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä. Jos teet tilauksesi arkiaamuna, todennäköisesti tilauksesi lähetetään jo samana päivänä. Toimitusaika toimitustavasta riippuen yleensä n. 1-3 arkipäivää. Emme lähetä tilauksia viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Jos tuotetta ei ole varastossa, toimitusaika on aina tuotteesta riippuen tapauskohtainen. Tuotteiden varastotilanteen ja toimitusajat (jos tuote loppunut varastosta) näet kaupassa kyseisen tuotteen tuotesivulla. Ilmoitetut toimitusajat ovat aina arvioita ja viitteellisiä ja ne voivat vaihdella ilmoitetusta.

Meistä johtumattomista syistä emme voi taata, että ilmoitetut toimitusajat pitävät aina paikkaansa. Teemme kuitenkin aina parhaamme, jotta saamme toimitettua tilatun tavaran mahdollisimman nopeasti. Erikseen asiaakkaalle tilatun tuotteen tilausta ei voi perua ilman perusteltua syytä, jos tuote/tuotteet on jo keretty tilaamaan.
 
ASIAKKAAN VASTUU:

Kaikki myymämme muunnossarjat on ns. yleismallisia, eli ne ei ole erikseen tarkoitettu mihinkään tiettyyn pyörämerkkiin/malliin (ellei erikseen niin mainita) Vaikka sarjat on helppo asentaa suurimpaan osaan pyöristä, emme voi taata että kaikkiin pyöriin asennus onnistuu "heittämällä". Joidenkin pyörien sähköistäminen voi olla hankalampaa kuin toisten. Olemme koettaneet koota sivuillemme mahdollisimman kattavasti tietoa eri tuotteista ja niiden asennusvaatimuksista.

Tekemällä tilauksen hyväksyt, että olet lukenut kaiken saatavilla olevan tiedon ja ymmärrät mitä esimerkiksi sarjan ja akun asentaminen omaan pyörääsi vaatii ja että tilaamasi tuote on käyttötarkoitukseen sopiva. Hyväksyt myös, että asennuksessa voi tulla ylimääräistä vaivaa / työtä jota ei mainita esim. asennusohjeessa tai tuotetiedoissa. Asiakkaan vastuulla on asentaa tuote huolellisesti sekä käyttää sitä tarkasti ohjeiden mukaan. Huolimattomasta tai väärin tehdystä asennuksesta aiheutuvat mahdolliset viat eivät kuulu takuun piiriin. Mikäli tuote on asennettu tai sitä käytetään vastoin sen käyttötarkoitusta, tai tuote on avattu, tehty mitään omia kytkentöjä, vaihdettu liittimiä tai mitenkään muutoin muutettu tuotetta alkuperäisestä ilman maahantuojan lupaa, ei takuu ole voimassa.

Asiakkaan vastuulla on selvittää tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus ja että tilattu tuote/tuotteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia. Mikäli asiakas on tilannut väärän tuotteen, voidaan se vaihtaa oikeaan tuotteeseen. Väärän tuotteen tilannut asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan tuotteen myyjälle palautusehtojen mukaisesti käyttäen vain Matkahuollon bussipakettia ja asiakkaalle erikseen palautusta varten annettuja palautustietoja. Myös uuden korvaavan tuotteen lähettämisestä aiheutuvat kulut jäävät asiakkaan maksettaviksi täysimääräisenä.

Palautuksesta/vaihdosta on sovittava aina etukäteen myyjän kanssa ja kulloinkin voimassa olevia palautusehtoja tulee noudattaa. Väärä tilattu tuote tulee lähettää Greencyclelle tarkastettavaksi jotta varmistutaan että tuote on käyttämätön, uudenveroinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan kaikkine tarvittavine osineen. Mikäli näin ei ole, ei tuote ole palautus/vaihtokelpoinen.

Mikäli tuote/tuotteet on ostettu suoraan Greencyclelta, tulee palautukset tehdä aina ainoastaan Matkahuollon bussipakettina. Mikäli palautettava/vaihdettava tuote, tai mitään muutakaan toimitetaan Greencyclelle muulla tavoin, emme voi taata että palautus tulee perille ajoissa tai ollenkaan.

Lähettäessäsi Greencyclelle mitään tavaraa, mikä ei mahdu tavallisena kirjepostina, tulee käyttää ainoastaan Matkahuollon bussipakettia. *Älä siis lähetä meille mitään muutoin kuin Matkahuollon bussipakettina.* Vain suoraan postilaatikkoon toimitettava kirjeposti voidaan lähettää tavallisena kirjepostina.

Takuutapauksissa Greencycle korvaa tuotteiden toimituksesta aiheutuneet kulut ainoastaan mikäli palautusehtoja on noudatettu ja viallinen osa on toimitettu Matkahuollon bussipakettina. Mikäli takuunalainen osa toimitetaan Greencyclelle millään muulla kuin palautusehtojen mukaisella tavalla, ei toimituksesta aiheutuneita kuluja voida maksaa.

TAKUU:

Kaikilla muunnossarjoillamme on 12-40kk takuu ja akuilla pääsääntöisesti 12-30kk takuu. Kyseisen tuotteen tuotesivulta näet tarkemmin kyseisen tuotteen takuuajan. Takuu koskee materiaali -ja valmistusvirheitä.  Mahdollisissa vikatapauksissa kannattaa ensin käydä ns. perusasiat läpi, kuten varmistaa että päävirrat on päällä, kaikki johdot kytketty oikein ja liittimet ovat ehyet ja kunnolla pohjassa. Sivuiltamme kohdasta 'Ohjeet' löytyy vianselvityskaavio, jonka avulla vikaa voi koettaa paikallistaa itse. Suurin osa vikatapauksista on itse korjattavissa (esim. huonosti pohjassa oleva liitos)

Mikäli et itse saa vikaa paikallistettua ja/tai korjattua, on oltava yhteydessä ensisijaisesti tuotteen myyjään. Jos jossain osassa kuitenkin todetaan takuuaikana materiaali ja/tai valmistusvirheestä johtuva vika, on myyjä velvollinen korvaamaan uuden osan ja sen lähettämisestä aiheutuneet kulut.

Mikäli vika todetaan takuun ulkopuoliseksi viaksi, voi myyjä toimittaa tarvittavat varaosat täysimääräisesti asiakkaan laskuun.

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja joidenkin parannusten vuoksi vanhanmallinen tuote ei välttämättä ole yhteensopiva uudempien mallien kanssa. Pyrimme kuitenkin pitämään varastossa mahdollisimman kattavasti vanhempien mallien varaosia, jotta vanhemmatkin mallit saadaan korjattua ilman että koko järjestelmää tarvitsee uusia. Emme kuitenkaan voi taata, että kaikkiin myynnissä olleisiin malleihin löytyy aina sopivat varaosat. Joissain harvinaisissa tapauksissa voidaan joutua uusimaan muitakin kuin itse rikkinäinen osa, mikäli vanhanmalliseen tuotteeseen ei ole enää saatavilla sopivaa osaa.

Takuu ei koske normaalia kulumista, kuten esimerkiksi laakereita, alennusvaihdetta, vannetta, eikä akun kapasiteetin luonnollista heikkenemistä. *Akun käyttäjä voi itse vaikuttaa merkittävästi akun toimintasäteeseen ja elinikään noudattamalla akun mukana tulleita ohjeita* (mikäli akun mukana ei ole tullut akun käyttö, lataus ja säilytysohjetta, voi sen ladata myös sivuiltamme kohdasta ohjeet)

Takuu ei myöskään kata mitään muita kuluvia osia, kuten jarruja, renkaita, ketjuja, rattaita jne.. Akun vääränlainen käyttö ja säilytys voi heikentää akun kapasiteettia tai jopa hajoittaa akun. Akun käyttö, lataus ja säilytysohjeiden laiminlyönti raukaisee takuun. Asiakkaan vastuulla on käyttää, ladata ja säilyttää akkua kyseisen akun ohjeiden mukaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuote on asiakkaan toimesta asennettu jollain tavoin väärin, joka on johtanut vian syntymiseen, tai jos tuotetta on käytetty väärin. Takuu on voimassa vain, kun tuotteita käytetään myymiemme, yhteensopivien tuotteiden kanssa.

Takuu raukeaa, jos tuote on avattu, tuotteen sinetti on rikki, tuote on purettu, sitä on yritetty itse korjata, tehty mitään omia kytkentöjä jne. *Kaikenlainen tuotteen muokkaaminen ilman maahantuojan kirjallista lupaa raukaisee takuun.* Akkua tulee ladata ainoastaan sen mukana toimitetulla laturilla, tai muulla maahantuojan kirjallisesti hyväksymällä laturilla. Litiumakkuja on monenlaisia ja ne tarvitsevat aina juuri kyseiselle akulle tarkoitetun laturin. *Älä missään nimessä käytä akun lataamiseen mitään yleislaturia.*

*Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotteitamme käytetään muualta ostetun  / saadun tai itse rakennetun akun kanssa*, sillä emme voi taata kyseisen akun sopivuutta tuotteemme kanssa. Suosittelemme käyttämään vain yksinomaan myymiämme, luotettaviksi ja aidoiksi todettuja sähköpyöräkäyttöön tarkoitettuja turvallisia lithiumakkuja. Takuu ei kata missään tilanteessa tuotteistamme muille tuotteille, henkilöille, kiinteistöille, ajoneuvoille yms. aiheutuneita vahinkoja tai haittoja, eikä myöskään muiden tuotteiden aiheuttamia vahinkoja myymiimme tuotteisiin.

Takuutapauksissa, kun ensin on käyty vianselvityskaavion mukaiset testit läpi, ensisijaisesti pyydämme tekemään muutamia lisätestejä, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti selvittää ja paikantaa vika. Monesti vika pystytään paikantamaan ja korjaamaan asiakkaan toimesta. Lähetämme tarvittaessa varaosia, kun on selvitetty missä komponentissa vika oletetaan olevan. Jos varaosilla ei saada useamman yrityksen jälkeen tuotetta korjattua, voi asiakas niin sovittaessa lähettää koko sähköistetyn pyörän / muun laitteen Greencyclen päätoimipisteelle Kajaaniin, jolloin koko kokonaisuus päästään tarkastamaan kerralla ja näin vika saadaan varmasti korjattua.

Useiden tuotteittemme tee-se-itse-luonteisuuden vuoksi mahdollista vikaa ei aina pystytä löytämään / todentamaan sähköpostitse/puhelimen välityksellä ja toteamaan johtuuko vika takuunalaisesta materiaali tai valmistevirheestä, vai huolimattomasti tai väärin tehdystä asennuksesta tai vääränlaisesta käyttämisestä. Mikäli jokin osa tai koko pyörä/sähköistetty laite joudutaan lähettämään Greencyclen päätoimipisteelle tarkastettavaksi/korjattavaksi, määräytyy toimituksesta ja korjauksesta aiheutuneet kulut sen mukaan onko vika takuunalainen (materiaali, komponentti tai valmistevirhe)

Takuutapauksissa tuotteen myyjä korvaa korjauksesta aiheutuneet komponentti, työaika ja toimituskulut (toimituskulut korvataan ainoastaan kun käytetään Matkahuollon bussipakettia) Asiakas voi myös itse toimittaa pyöränsä tarkastettavaksi / korjattavaksi omalla kustannuksellaan niin halutessaan. Mikäli vika todetaan johtuvan vääränlaisesta ja/tai huolimattomasta asennuksesta, käytöstä tai jostain muusta takuun ulkopuolisesta seikasta, tällöin kyseessä ei ole takuutapaus ja korjaus- ja toimituskulut jäävät kokonaisuudessaan asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalta voidaan jälkikäteen periä myyjälle aiheutuneita rahtikuluja, mikäli tuote on toimitettu myyjälle myyjän laskuun ja vian todetaan olevan takuun ulkopuoleinen.

Tuotteidemme korjaus ja huoltotoiminta ei kuulu liiketoimintaamme, emmekä siten halua veloittaa omien tuotteittemme korjauksesta. Siksi pyrimme tekemään takuun ulkopuoliset korjaukset tuotteisiimme mahdollisimman pienin kuluin. Kuitenkin mikäli tuotetta on asiakkaan toimesta milläänlailla muokattu tai muutettu, tai käyttö ja/tai asennusohjeita ei ole noudatettu ja se on edesauttanut tai johtanut vian syntymiseen, voidaan korjaus tehdä normaalin tuntityöveloituksen mukaan.
*Kaikki toimitukset Greencyclelle tulee tehdä vain Matkahuollon bussipakettina.* Vanha rikkinäinen/viallinen tuote yleensä palautetaan meille, mutta se katsotaan aina tapauskohtaisesti ja aina se ei ole välttämättä tarpeen.
 
KAUPAN PERUMINEN JA PALAUTUS
     
Kuluttajalla on lain mukainen 14 päivän peruutusoikeus. Peruutusoikeus lasketaan alkaneeksi siitä, kun asiakas on vastaanottanut tilauksensa. Kaupan peruutuksesta on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Kaikki palautukset ja muut lähetykset Greencyclelle on tehtävä poikkeuksetta aina *Matkahuollon bussipakettina*, käyttäen erillistä asiakaspalvelusta saatua palautustunnusta. Emme lähetä emmekä vastaanota Postin kautta tehtyjä toimituksia lainkaan, sillä tästä aiheutuu meille ylimääräistä vaivaa ja kuluja. Postin käyttämisestä veloitamme ylimääräisen 10e kulukorvauksen. Emme myöskään hyvitä takuukorjauksien osalta toimituskuluja, mikäli takuuhuoltoon toimitettu tuote on toimitettu muutoin kuin edellämainittujen palautusehtojen mukaisella tavalla.

Palautetun tuotteen on oltava käyttämätön, uudenveroinen, ehyessä alkuperäisessä myyntipakkauksessaan. Kaikkien lähetettyjen osien, papereiden ja mahdollisten kyseiselle tuotteelle suunniteltujen pakkausmateriaalien on oltava mukana palautuksessa.

Peruutustapauksessa, mikäli tuote on jo keretty lähettää, palautamme ainoastaan tuotteista maksetun hinnan. Peruutustapauksessa kaikki tilauksesta aiheutuneet toimitus -ja maksukulut jäävät asiakkaan kuluksi täysimääräisenä. Vaikka tilauksella olisi asiakkaalle ilmaiset toimituskulut, maksaa tilauksen toimittaminen kauppiaalle. Myös nämä alunperin asiakkaalle ilmaiset toimituskulut jäävät asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Mikäli tilauksen pakkaus / pakkaukset on avattu ja/tai tilauksen tuote on asennettu, tarkastamme tuotteiden kunnon ennenkuin voimme palauttaa tuotteista maksettua hintaa. Peruutusoikeus ei ole voimassa, mikäli tuotetta on käytetty, se on asennettu ja / tai se ei ole alkuperäisessä ja ehyessä pakkauksessaan. Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja kaikilta osin täysin uudenveroinen. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen ja peruu sen ennen tuotteiden lähettämistä, mutta kyseinen tilaus on jo keretty kasata ja pakata, on kauppias oikeutettu perimään asiakkaalta aiheutuneet maksu, käsittely ja pakkauskulut. Tehty ja peruutettu tilaus aiheuttaa aina kauppiaalle kuluja, sekä ylimääräistä vaivaa.

Samat palautusehdot koskevat myös, jos asiakas on vahingossa tilannut esimerkiksi väärän tai epäsopivan tuotteen ja se joudutaan vaihtamaan toiseen. Kauppias korvaa toimituskulut vain siinä tapauksessa, että asiakkaalle on toimitettu tilauksesta poikkeava tuote. Palautus on tehtävä viipymättä sen jälkeen kun palautuksesta on sovittu, kuitenkin viimeistään 14 vrk sisällä palautuksen sopimisesta. Mikäli palautusehtoja ei noudateta, on kauppiaalla oikeus periä esim. väärästä palautus/toimitustavasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalta. Kun tuote/tuotteet on palautunut takaisin kauppiaalle ja ne on tarkastettu että ne täyttävät palautusehdot, palauttaa myyjä tuotteiden hinnan asiakkaan tilille viimeistään 14vrk:n kuluessa palautuksen saapumisesta. Toimitus, maksu tai muita kuluja ei palauteta asiakkaalle.

Maksamatta jätetty lasku ei ole peruutus! Maksamattomista tilauksista aiheutuu meille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Vähennät turhan työn ja kustannusten määrää, jos peruutat tilauksen mahdollisimman pian ennen toimitusta, mikäli et ole aikeissa maksaa/noutaa sitä.

Erityistapauksissa, jos esim asiakkaan pyörä on hyvin erikoinen, eikä voida olla varmoja tuotteen sopivuudesta, voidaan sopia ns.avokaupasta, jolloin asiakkaalla on tietty aika palauttaa tuote halutessaan ja saada rahansa takaisin. Toimitus -ja mahdolliset maksukulut jäävät tässä tapauksessa asiakkaan maksettavaksi. Palautetun tuotteen on oltava virheettömässä, uudenveroisessa kunnossa kaikkine osineen ja alkuperäisessä myyntipakkauksessaan.
     
MAKSUTAVAT:
    
*Maksutapoina Greencycle-verkkokaupassa on seuraavat vaihtoehdot:*

*-Verkkopankki ja korttimaksu* (kaikki yleisimmät kotimaiset pankit ja pankki/luottokortit)
*-MASH-lasku / osamaksu* -  MASH-laskulle saat täysin kulutonta ja korotonta maksuaikaa 
45 päivää tilauspäivästä alkaen. Voit myös valita osamaksun, jolla maksat tilauksesi 3, 6, 9, 12, 18 tai 24 erässä. MASH-palvelun ehdot.
*-Bussiennakko* - Maksu Matkahuoltoon tilausta noudettaessa (Bussiennakkomaksu 5e)
*-Tilisiirto / Ennakkomaksu tilillemme* - Normaali pankin tilisiirto. Maksutiedot näet tilauksen viimeisteltyäsi. Huom. Lähetämme tuotteet vasta kun maksusuoritus näkyy tilillämme!
*-Bitcoin* (Maksupalveluntarjoaja on BitPay)
*-Lasku Sopimusasiakkaille* - Normaalin lasku 14pvä maksuajalla, vain sopimusasiakkaillemme. 

-Noudettaessa tilaus Kajaanin toimipisteeltämme voit maksaa ainoastaan käteisellä. Noudettaessa voit myös tehdä tilauksen verkkokaupassa jo etukäteen, valita maksutavaksi nouto ja noutaa tuotteet kun saat noutoilmoituksen sähköpostitse.

Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:
 
1. Tilaajana ja maksajana voi toimia vain yli 18-vuotias. Alle 18-vuotiaan tilaukset tulee tehdä huoltajan nimellä ja suostumuksella.

2. Maksamattomat laskut siirrämme perintään/oikeudelliseen perintään. Pidämme oikeuden periä viivästyskorkoa ja huomautuskuluja jos joudumme lähettämään huomautuslaskun. Mahdolliset perintäkulut tulevat asiakkaan maksettaviksi aina täysimääräisenä.

3. Tilauksen lähettäminen on aina sitovaa. Voit peruuttaa tilauksesi, mutta mikäli et maksa etkä peruuta tilaustasi, voimme asettaa myyntikiellon. Peruutathan siis tilauksesi, mikäli et aio maksaa sitä. Katso peruuttamisen ehdot ylempää kohdasta peruuttaminen.

5. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hintojen muutokseen ilman eri ilmoitusta pidätetään.

6. Greencycle pidättää oikeuden katkaista asiakassuhde yksipuolisten väärinkäytösten, jatkuvien palautusten, maksamatta ja peruuttamatta jätettyjen tilausten tai toistuvien peruutusten vuoksi vuoksi ilman eri perustelua tai ilmoitusta. Voimme laskuttaa asiakkaalta toistuvista peruutuksista /maksamattomista tilauksista aiheutuneet ylimääräisen työn ja muut aiheutuneet kulut (Kuluttajansuojalaki 5. 28§).

7. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, ellei siitä erikseen mainita