Greencyclen sähköpyörien litiumakut

Greencycle sähköpyöräakut

Me GC:lla olemme toimineet erilaisten Litiumakkujen, erityisesti sähköpyöräakkujen parissa vuodesta 2011 lähtien. Lähes vuosikymmenen kokemuken ansiosta tiedämme tarkasti mitä laadukas ja pitkäikäinen sähköpyöräakku vaatii.

GC-sähköpyöräakkujen keskeisiä tunnusmerkkejä ovat:

 • Kokonaisvaltaisesti laadukkaat komponentit
 • Pitkä käyttöikä
 • Pitkä takuuaika

GC-sähköpyöräakuissa käytetään aina pelkästään laadukkaita merkkivalmistajien komponentteja, jotta akkumme olisivat luotettavia, turvallisia ja mahdollisimman pitkäikäisiä. Laadukas ja käyttöiältään pitkä akku tulee pidemmänpäälle edullisemmaksi kuin usean heikkolaatuisen hankkiminen. Laadukas akku aiheuttaa myös vähemmän ympäristökuormitetta, kun samaa akkua voidaan oikeinkäytettynä käyttää vuosikausia. Laadun varmistamiseksi testaamme akkujamme jatkuvasti ja varmistamme että ne täyttävät niille annetut laatuvaatimukset. Näin voimme myös tarjota akuillemme markkinoiden parhaimpiin kuuluvat takuut.

GC-sähköpyöräakku on huoleton hankinta:

GC-sähköpyöräakku on pitkän käyttöiän takuuajan lisäksi turvallinen ja huoleton hankinta, sillä tarvittaessa mahdollisten ongelmien ja vikojen hoitaminen kuntoon onnistuu nopeasti Suomessa. Vikatilanteessa GC-akkua ei siis tarvitse lähettää ulkomaille tutkittavaksi tai korjattavaksi, joka vie aikaa, aiheuttaa kuluja ja päästöjä turhaan, sekä estää sähköpyörän käyttämisen kunnes vika on saatu korjattua.

Akkumme ovat helppokäyttöisiä ja sisältävät aina myös laturin ja telineen:

Kaikki akkumme ovat lukittavissa pyörään ja ne ovat helppokäyttöisiä. Akku on helppo laittaa paikoilleen pyörään ja irroittaa pyörästä ilman että mitään johtoja / liittimiä tarvitsee irroitella.

GC-sähköpyöräakku sisältää aina:

 • Valintasi mukainen akku
 • Pyörään kiinnitettävä teline akulle, johon akku kiinnitetään ja lukitaan
 • Valitulle akulle optimoitu automaattinen älylaturi

Saatavilla olevat GC-akkumallit

Valikoissamme on kaksi erilaista akkutyyppiä: Runkoakku sekä tarakka-akku

Saatavilla on kuoriltaan neljää (4) erilaista runkoakkumallia: A-malli, B-malli, C-malli sekä D-malli. Uutuutena nyt myös entistä suuremmalla kapasiteetilla saatava E -mallin runkoakku

Saatavilla on kuoriltaan kaksi (2) erilaista tarakka-akkumallia: A-malli sekä B-malli

Valikoimissamme on 36V sekä 48V sähköpyöräakkuja erikokoisilla kapasiteeteilla ja komponenteilla varustettuna*

 *Akkujen kuorimallit sekä akuissa käytettävät komponentit saattavat vaihdella mm. saatavuuden ja maailmanlaajuisen markkinatilanteen mukaisesti. Mm. akuissamme käytettävien kennojen satavuus ja hinnat vaihtelevat. Tarkastelemme tilannetta jatkuvasti ja teemme tarvittaessa muutoksia akkuihimme markkinatilanteen muutosten mukaisesti. Näin voimme tarjota asiakkaillemme aina parhaan hinta-laatusuhteen tarjoavat akut.

Akkujen mitat (Huom! Akkujen mittojen lisäksi on huomioitava akkujen telakoitumista varten asennusmitta, joka on noin ~20mm telakan pituussuunnassa sekä hieman tilaa ylöspäin)

A-mallin mitat:

B-mallin mitat:

C-mallin mitat:

D-mallin mitat:Akkujen hinta ja laatu

Me GC:lla emme pyri myymään kertahankintahinnaltaan markkinoiden edullisimpia akkuja, sillä se tarkottaisi väkisinkin sitä että komponenttien laadusta pitäisi tinkiä. Teemme jatkuvasti työtä, testaamista ja laadunvalvontaa, jotta pystymme varmistamaan akuissamme käytettyjen komponenttien aitouden sekä parhaan mahdollisen laadun.

Sähköpyöräakuissa on maailmanlaajuisesti suuria laatuvaihteluita. Heikkolaatuisen sähköpyöräakun käyttöikä voi jäädä 1-2 vuoteen, jonka jälkeen akku pitää uusia. Laadukas sähköpyöräakku voi sensijaan kestää 2-3 kertaa heikkolaatuista pidempään. Lähes poikkeuksetta laadukkaaseen akkuun satsaaminen tulee pidemmällä aikavälillä edullisemmaksi kun useamman edullisemman ja heikkolaatuisemman akun ostaminen.

Väitämmekin, että GC-sähköpyöräakku on yksi markkinoiden edullisimmista sähköpyöräakuista, kun asiaa katsotaan hieman pidemmällä aikavälillä.


Sähköpyöräakkujen kehitys -ja laatuongelmat 2010-luvulla

2010-luvulla litiumakkuteknologia on kehittynyt nopeasti ja erityisesti akkukennojen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti sähköpyörien ja sähköautojen maailmanlaajuisen kysynnän kasvun myötä.

Tällähetkellä Litiumakkujen kennoilla on maailmanlaajuisesti enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Valitettavasti tämän vuoksi markkinoille on tulvinut myös valtavasti heikkolaatuisia akkuja ja akkukennoja, jotka yleensä toimivat aluksi normaalisti, mutta usein tällaisten akkujen käyttöikä jää valitettavan lyhyeksi. Tämä lisää sähköpyöräilyn kustannuksia, jotka ovat muuten lähes olemattomia. Heikkolaatuinen akku lisää myös ympäristökuormitteita. Heikkolaatuiset akkukennot voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään:

1.Väärennetyt merkkivalmistajan kennot:

Laadukkaita litiumakkukennoja (eritoten 18650-kennot) valmistaa suuressa mittakaavassa vain kourallinen toimijoita. Näistä tunnetuimpia ovat mm. LG (LG Chem), PANASONIC (Sanyo), SAMSUNG (Samsung SDI). Tunnettavuutensa vuoksi näiden valmistajien kennoja myös väärennetään eniten. Parhaimmillaan (pahimmillaan) kennoväärennökset ovat taitavasti tehtyjä, eikä ammattilainenkaan välttämättä tunnista väärennettyä merkkivalmistajan kennoa ilman ammattitason testausvälineitä. Kennoja väärennetään mm. käärimällä edullisempia ja heikompilaatuisia kennoja tunnetun merkkivalmistajan kääreisiin.

2. Merkkivalmistajan "hylkykennot":

Kaikki merkkivalmistajat asettavat akkukennoilleen tiukat laatuvaatimukset, jotka jokaisen kennon tulee täyttää. Jokainen tuotantolinjalta tuleva akkukenno ei kuitenkaan täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, jolloin siitä tulee ns. hylkykenno. Valmistajat myyvät sitten näitä hylkykennoja isoissa erissä normaalia edullisemmin jollekin toimijalle, joka kasaa kennoista kokonaisia akkuja.

Hylkykennot eivät siis uutenakaan ole suorituskyvyltään semmoisia kuin niiden pitäisi olla.

Lisäksi hylkykennojen laadussa toisiinsa nähden voi olla suuriakin eroja. Esim. sähköpyöräakuissa on tyypillisesti ~30-70 yksittäistä kennoa, mutta jo yksikin muita selvästi heikompi kenno muiden joukossa voi heikentää koko akun suorituskykyä ja käyttöikää merkittävästi.

3. Käytetyt kennot:

Pahimmillaan sähköpyöräakun kasaamisessa käytetään uusiin merkkivalmistajan kääreisiin käärittyjä käytettyjä akkukennoja.

Usein jonkin vanhentuneen akkukäyttöisen laitteen akustossa osa kennoista voi olla "kulunut loppuun", mutta osa kennoista voi olla vielä (ainakin jotenkuten) toimivia. Monesti tällaiset loppuunkäytetyt akkupaketit päätyvät purettaviksi / kierrätettäviksi. Kennojen kysynnän kasvaessa on syntynyt myös toimijoita jotka etsivät erityisesti tällaisia käytettyjä akkupaketteja, joissa voi olla seassa vielä toimiviakin kennoja. Usein käytetyistä akuista halutaan päästä' eroon mahdollisimman helposti, jolloin jotkin toimijat tarjoutuvat jopa noutamaan käytettyjä akkupaketteja ilmaisten puolikuntoisten kennojen toivossa. Kun käytettyjä mutta toimivia kennoja on riittävästi, kasataan niistä uudelleen jokin muu, esim. sähköpyöräakku.

Tällaiset akut ovat onneksi vielä harvassa, mutta niidenkin osuus "halpa-akkumarkkinoilla" on arvioiden mukaan kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan.

(Sinällään akkukennojen uusiokäyttö on mielestämme kannatettava idea oikein, turvallisesti ja järkevästi toteutettuna, mutta tällainen toimintamalli on puhtaasti kuluttajien huijaamista ja voi pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteita ja yleistyneitä vääriä käsityksiä litiumakkuteknologian suhteen.)

Väärennetty/ käytetty /hylkykenno ei koskaan ole lähelläkään aitoa merkkivalmistajan "A -luokan" tuotetta (laadukkaiden kennojen valmistaminen kun ei ole ihan helppoa tai halpaa. Jos olisi, valmistajat tuskin olisivat käyttäneet miljardeja tuotekehitykseen ja tuotantoon)

Väärennetty kenno on useimmiten suorityskyvyltään heikko ja sen käyttöikä on suhteellisen lyhyt. Pahimmillaan väärennetty kenno voi olla jopa vaarallinen, jos sitä esim, rasitetaan liikaa, eikä itse akkuun ole rakennettu asianmukaisia suojaominaisuuksia.

Iso osa markkinoilla olevista sähköpyöräakuista sisältää enemmän tai vähemmän puutteellisia kennoja tai muita komponentteja. Välillä vastaan tulee myös huolestuttavan heikkolaatuisesti ja/tai väärillä menetelmillä / laitteilla valmistettuja akkuja.

Sähköpyörän akun rakenne - Markkinoilla olevien sähköpyöräakkujen laatuvaihtelut - Miten voit päätellä akun todellista laatua ostohetkellä?


Sähköpyöräakun käyttöikä?

Akku on yleensä sähköpyörän kallein yksittäinen komponentti. Se on myös ns. kuluva osa. Kaikki akut "kuluvat", eli menettävät kykyään varastoida energiaa sekä käytettäessä, että myöskin hiljalleen itsestään vaikka niitä ei käytettäisi lainkaan. Laadukas akku heikkenee hitaammin itsestään, "kuluu" vähemmän käytettäessä ja kestää paremmin myös epäoptimaalista käyttötapaa.

Testaamiemme akkujen laatuskaala ja niiden oletettu käyttöikä mm. stressitestien perusteella vaihtelevat merkittävästi. Akun käyttöikään vaikuttaa toki muutkin tekijät kuin pelkästään akun laatu, mutta laadulla on kuitenkin keskeinen merkitys mm.akun käyttöikään:

 • Huonoimmat akut voivat kestää pahimmillaan vain yhden ajokauden
 • Keskimääräinen sähköpyöräakun käyttöikä on ~2-4vuotta
 • Kokonaisvaltaisesti laadukas ja optimaalisella tavalla oikeinkäytetty sähköpyöräakku voi kestää +5-10 vuotta

Akun käyttöikään ja kulumisnopeuteen vaikuttaa useat tekijät. Alla listattuna keskeisimpiä akun käyttöikään vaikuttavia tekijöitä:

 • Akuissa käytettävien kennojen laatu
 • Kennojen ominaisuudet ja oikeanlaisten kennojen käyttäminen käyttökohteissa
 • Suojapiirin laatu ja ominaisuudet
 • Akun kasaamisessa käytettävät laitteet, menetelmät, materiaalit ja ammattitaito
 • Akun ja kennojen ikä
 • Riittävän tehokas akku käyttökohteessa
 • Akun käyttötapa (Esim. jatkuva kova rasitus lyhentää akun käyttöikää)
 • Akun lataaminen ja säilytys

Kaikilla näillä, sekä myös joillain muilla tekijöillä on vaikutusta siihen, miten kauan akku pysyy hyvänä ja käyttökuntoisena.


Mistä tiedän että Greencyclen akut ovat laadukkaita?

Kun huomasimme että puutteelliset kennot alkoivat yleistymään nopeasti markkinoilla varsinkin sähköpyörän akkujen kohdalla, niin jotain oli tehtävä. Emme halua tukea ns. "kertakäyttökulttuuria", vaan meille on tärkeää että kaikki tuotteet olisivat oikeasti hyödyllisiä ja mahdollisimman kestäviä ja pitkäikäisiä.

Teemme jatkuvasti työtä, jotta voimme varmistaa myymiemme tuotteiden laadun. Laadunvalvonnassa ja varmistamisessa etuinamme on mm:

 • Markkinatilanteen seuraaminen ja muutoksiin reagoiminen
 • Oma maahantuonti
 • Pitkä ja läheinen yhteistyö useiden eri valmistajien ja toimittajien kanssa
 • Kattava laadunvalvonta heti valmistuksesta lähtien
 • Jatkuva ja monipuolinen oma testaus ammattilaislaitteilla
 • Vuosien kokemus ja tietotaito
 • Yhteistyöprojektit monien eri tahojen kanssa

Nämä ja monet muut asiat ovat auttaneet meitä ymmärtämään mitä kaikkea mahdollisimman laadukkaan mutta kuitenkin kohtuuhintaisen akun valmistaminen vaatii, ja miten voimme tunnistaa ja välttyä mahdollisilta väärennöksiltä tai muutoin puuttellisilta komponenteilta yms.

Kokemus, oma maahantuonti ja markkinatilanteen muutokset mahdollistavat erinomaisen hinta-laatusuhteen:

Erityisesti akkukennojen saatavuus, hinnat yms. vaihtelevat jatkuvasti. Tällä on suuri merkitys akkujen kokonaishintaan. Joskus esim. Panasonicin kennot voivat tarjota parhaan hinta-laatusuhteen, kun hetken päästä vastaava Samsungin valmistama kenno tarjoaakin paremman hinta-laatusuhteen.

Seuraamme jatkuvasti markkinatilannetta ja pyrimme valikoimaan akkuihimme aina senhetkisesti parhaan hinta-laatusuhteen tarjoavat (merkki)kennot ja muut akun tarvitsemat komponentit.

Oman valmistuttamisen sekä maahantuonnin ansiosta voimme tilata aina tarvittavan suuria / pieniä eriä ja valikoida akkuihimme parhaan hinta-laatusuhteen tarjoavat komponentit. Näin akkujamme ei tarvitse koskaan seisottaa turhaan varastossa pitkiä aikoja, ja lisäksi voimme reagoida suhteellisen nopeasti esim. kennojen hintamuutoksiin.

Koska emme ole erillisen tuottajan tai maahantuojan toimintatapojen / valintojen varassa, voimme valikoida akkuihimme pohjoisiin olosuhteisiin ja omiin muunnossarjoihimme ominaisuuksiltaan ja hinnoiltaan parhaiten sopivat akut ja akkujen komponentit.


Laadun varmistaminen ei ole aina helppoa...

Laadunvalvonta ei ole aina erityisen helppoa, sillä kennoväärennysten ja muutoin heikkolaatuisten akkujen osuus on kasvussa vuosi vuodelta. Joskus väärennökset (tai ennemminkin niiltä välttyminen) ovat tulleet meille kalliiksi, ja aiheuttavat mm. joskus tilapäisiä varastopuutteita / toimitusviivästyksiä asiakkaillemme.

Voisimme toki tilata täsmälleen samannäköisiä akkuja varastoon esim. joltain toiselta akkujen maahantuojalta ("Eurooppaantuojalta") ja luottaa sinisilmäisesti siihen että ne sisältävät sitä mitä luvataan. Heikkolaatuisetkin akut toimivat yleensä aluksi täysin normaalisti, mutta jos emme voi itse kunnolla testata ja varmistaa akun kokonaisvaltaista laatua, emme myöskään voisi taata aina akkujemme laatua asiakkaillemme.

...siksi sitä ei mielestämme tehdä yleisestiottaen riittävästi...

Olemme hankkineet sähköpyöräakkuja testattavaksi mm.yleisen markkinatilanteen kartoittamiseksi niin Suomesta, Euroopasta kuin myös Aasiastakin. Akkujen laatuvaihtelua tapahtuu maantieteellisestä sijainnista riippumatta (toki varmiten mahdollisimman huonon akun saat tilaamalla halvimman löytämäsi akun itse esim. Kiinasta)

Ostamalla akun Suomesta tai Euroopasta, ei valitettavasti myöskään ole aina tae hyvästä laadusta. Tällä hetkellä ei ole mitään keinoja tai säännöksiä estää heikkolaatuisten tai väärennettyjen akkujen päätyminen Euroopan talousalueelle. Tämä voi houkuttaa akkujen maahantuojia ja myyjiä tilaamaan akkunsa sieltä mistä ne halvimmalla saadaan, jotta niistä saatava kate olisi mahdollisimman hyvä. Vastuullinen toimija toki varmistaa ja vastaa aina tuottedensa laadusta, mutta...

Kuluttajan näkökulmasta laadun varmistamiseksi oikeastaan ainoa mitä on tehtävissä tällä hetkellä on luottaa siihen että akkujen valmistuttajilla ja maahantuojilla on edes jonkinlaista halua, kykyä ja osaamista koettaa jotenkin varmistaa tuotteidensa laatu.

Pelkästään yritystoiminnan kannattavuutta ja maksimaalista voittoa ajatellen olisi lyhytnäköisesti ajateltuna kannattavaa myydä ostohinnaltaan mahdollisimman edullisia akkuja, joiden käyttöikä olisi maksimissaan vuosi tai pari. Näin akkuja voisi myydä suurempia määriä sekä uusille, että myös vanhoille asiakkaille.

...vaikka se voisi olla parhaimmillaan hyödyllistä kaikkien kannalta!

Tämmöinen toimintamalli ei sovi arvomaailmaamme. Lyhytnäköinen ajattelutapa ja "pikavoittojen" tavoittelu ei olisi pidemmänpäälle meidän, eikä myöskään asiakkaidemme etu. Se ei olisi myöskään ympäristöä ajatellen hyvä tai kestävä toimintatapa. Myös kaupallisille toimijoille, jotka aikovat pystyä toimimaan alalla pidempiaikaisesti, olisi kannattavaa luoda toiminnalleen hyvää mainetta panostamalla tuotteiden laatuun ja kestävyyteen. Uskomme, että pidemmällä aikavälillä ajateltuna on kaikkien etu pyrkiä maksimoimaan tuotteiden käyttöikää ja toisaalta välttää hankkimaan käyttöiältään puutteellisia tuotteita.


Mitä vikaa on ostaa edullinen akku?

Ei edullisen akun ostamisessa sinänsä mitään vikaa ole. Mielestämme on hyvä asia kun akkujen hinnat laskevat ja laadukkaan akun saa ostettua edullisemmin kuin aiemmin.

Tällähetkellä kuitenkin erityisen edullinen akku tarkoittaa lähes väistämättä sitä, että jonkin laadusta on tingitty. Sähköpyörän akussa on vähintään kymmeniä yksittäisiä kennoja, joten ne ovat yleensä helpoin tapa tinkiä hinnasta. Toinen, joskin vähemmän merkittävä säästökohde on akun suojapiiri. Nämä ovat kuitenkin keskeisen tärkeitä komponentteja akun luotettavan toiminnan, pitkän käyttöiän, turvallisuuden yms. takaamiseksi.

Ymmärrämme, että mahdollisimman edullisen akun hankkiminen on houkuttelevaa, sillä heikkolaatuisen akun ostohinta voi olla huomattavasti laadukasta akkua edullisempi. Toisaalta heikkolaatuisen akun lyhyehkö käyttöikä tarkoittaa sitä että akkua joudutaan uusimaan usein, jolloin hieman pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna edullinen ja heikkolaatuinen akku tuleekin laatuakkua kalliimmaksi. Tämä lisää myös ympäristörasitteita, sekä voi aiheuttaa sähköpyöräilijälle turhaan harmaita hiuksia, kun akku yllättäen "hyytyy" tai lakkaa toimimasta kesken ajon.      

Raportti eräästä akkutestaustavan tuloksista

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

TOIMITUSKULUT:
Kunkin tuotteen vaihtoehtoiset toimitustavat ja kulut kerrotaan tuotesivuilla. Toimitustavat määräytyvät tuotteen koon ja painon mukaan. Tuotteiden lähettämisestä peritään toimituskuluja tuotteesta riippuen. Jos asiakas tilaa väärän tuotteen (esim vääränkokoinen vanne, akku yms.) ja se joudutaan vaihtamaan, jää toimituskulut asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Toimitamme ja vastaanotamme kaikki lähetykset Matkahuollon kautta.

TOIMITUSAIKA:  
Pyrimme lähettämään kaikki varastossa olevat tuotteet viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä. Jos teet tilauksesi arkiaamuna, todennäköisesti tilauksesi lähetetään jo samana päivänä. Toimitusaika toimitustavasta riippuen yleensä n. 1-3 arkipäivää. Emme lähetä tilauksia viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Jos tuotetta ei ole varastossa, toimitusaika on aina tuotteesta riippuen tapauskohtainen. Tuotteiden varastotilanteen ja toimitusajat (jos tuote loppunut varastosta) näet kaupassa kyseisen tuotteen tuotesivulla. Ilmoitetut toimitusajat ovat aina arvioita ja viitteellisiä ja ne voivat vaihdella ilmoitetusta.

Meistä johtumattomista syistä emme voi taata, että ilmoitetut toimitusajat pitävät aina paikkaansa. Teemme kuitenkin aina parhaamme, jotta saamme toimitettua tilatun tavaran mahdollisimman nopeasti. Erikseen asiaakkaalle tilatun tuotteen tilausta ei voi perua ilman perusteltua syytä, jos tuote/tuotteet on jo keretty tilaamaan.
 
ASIAKKAAN VASTUU:

Kaikki myymämme muunnossarjat on ns. yleismallisia, eli ne ei ole erikseen tarkoitettu mihinkään tiettyyn pyörämerkkiin/malliin (ellei erikseen niin mainita) Vaikka sarjat on helppo asentaa suurimpaan osaan pyöristä, emme voi taata että kaikkiin pyöriin asennus onnistuu "heittämällä". Joidenkin pyörien sähköistäminen voi olla hankalampaa kuin toisten. Olemme koettaneet koota sivuillemme mahdollisimman kattavasti tietoa eri tuotteista ja niiden asennusvaatimuksista.

Tekemällä tilauksen hyväksyt, että olet lukenut kaiken saatavilla olevan tiedon ja ymmärrät mitä esimerkiksi sarjan ja akun asentaminen omaan pyörääsi vaatii ja että tilaamasi tuote on käyttötarkoitukseen sopiva. Hyväksyt myös, että asennuksessa voi tulla ylimääräistä vaivaa / työtä jota ei mainita esim. asennusohjeessa tai tuotetiedoissa. Asiakkaan vastuulla on asentaa tuote huolellisesti sekä käyttää sitä tarkasti ohjeiden mukaan. Huolimattomasta tai väärin tehdystä asennuksesta aiheutuvat mahdolliset viat eivät kuulu takuun piiriin. Mikäli tuote on asennettu tai sitä käytetään vastoin sen käyttötarkoitusta, tai tuote on avattu, tehty mitään omia kytkentöjä, vaihdettu liittimiä tai mitenkään muutoin muutettu tuotetta alkuperäisestä ilman maahantuojan lupaa, ei takuu ole voimassa.

Asiakkaan vastuulla on selvittää tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus ja että tilattu tuote/tuotteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia. Mikäli asiakas on tilannut väärän tuotteen, voidaan se vaihtaa oikeaan tuotteeseen. Väärän tuotteen tilannut asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan tuotteen myyjälle palautusehtojen mukaisesti käyttäen vain Matkahuollon bussipakettia ja asiakkaalle erikseen palautusta varten annettuja palautustietoja. Myös uuden korvaavan tuotteen lähettämisestä aiheutuvat kulut jäävät asiakkaan maksettaviksi täysimääräisenä.

Palautuksesta/vaihdosta on sovittava aina etukäteen myyjän kanssa ja kulloinkin voimassa olevia palautusehtoja tulee noudattaa. Väärä tilattu tuote tulee lähettää Greencyclelle tarkastettavaksi jotta varmistutaan että tuote on käyttämätön, uudenveroinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan kaikkine tarvittavine osineen. Mikäli näin ei ole, ei tuote ole palautus/vaihtokelpoinen.

Mikäli tuote/tuotteet on ostettu suoraan Greencyclelta, tulee palautukset tehdä aina ainoastaan Matkahuollon bussipakettina. Mikäli palautettava/vaihdettava tuote, tai mitään muutakaan toimitetaan Greencyclelle muulla tavoin, emme voi taata että palautus tulee perille ajoissa tai ollenkaan.

Lähettäessäsi Greencyclelle mitään tavaraa, mikä ei mahdu tavallisena kirjepostina, tulee käyttää ainoastaan Matkahuollon bussipakettia. *Älä siis lähetä meille mitään muutoin kuin Matkahuollon bussipakettina.* Vain suoraan postilaatikkoon toimitettava kirjeposti voidaan lähettää tavallisena kirjepostina.

Takuutapauksissa Greencycle korvaa tuotteiden toimituksesta aiheutuneet kulut ainoastaan mikäli palautusehtoja on noudatettu ja viallinen osa on toimitettu Matkahuollon bussipakettina. Mikäli takuunalainen osa toimitetaan Greencyclelle millään muulla kuin palautusehtojen mukaisella tavalla, ei toimituksesta aiheutuneita kuluja voida maksaa.

TAKUU:

Kaikilla muunnossarjoillamme on 12-36kk takuu ja akuilla pääsääntöisesti 12-24kk takuu. Kyseisen tuotteen tuotesivulta näet tarkemmin kyseisen tuotteen takuuajan. Takuu koskee materiaali -ja valmistusvirheitä.  Mahdollisissa vikatapauksissa kannattaa ensin käydä ns. perusasiat läpi, kuten varmistaa että päävirrat on päällä, kaikki johdot kytketty oikein ja liittimet ovat ehyet ja kunnolla pohjassa. Sivuiltamme kohdasta 'Ohjeet' löytyy vianselvityskaavio, jonka avulla vikaa voi koettaa paikallistaa itse. Suurin osa vikatapauksista on itse korjattavissa (esim. huonosti pohjassa oleva liitos)

Mikäli et itse saa vikaa paikallistettua ja/tai korjattua, on oltava yhteydessä ensisijaisesti tuotteen myyjään. Jos jossain osassa kuitenkin todetaan takuuaikana materiaali ja/tai valmistusvirheestä johtuva vika, on myyjä velvollinen korvaamaan uuden osan ja sen lähettämisestä aiheutuneet kulut.

Mikäli vika todetaan takuun ulkopuoliseksi viaksi, voi myyjä toimittaa tarvittavat varaosat täysimääräisesti asiakkaan laskuun.

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja joidenkin parannusten vuoksi vanhanmallinen tuote ei välttämättä ole yhteensopiva uudempien mallien kanssa. Pyrimme kuitenkin pitämään varastossa mahdollisimman kattavasti vanhempien mallien varaosia, jotta vanhemmatkin mallit saadaan korjattua ilman että koko järjestelmää tarvitsee uusia. Emme kuitenkaan voi taata, että kaikkiin myynnissä olleisiin malleihin löytyy aina sopivat varaosat. Joissain harvinaisissa tapauksissa voidaan joutua uusimaan muitakin kuin itse rikkinäinen osa, mikäli vanhanmalliseen tuotteeseen ei ole enää saatavilla sopivaa osaa.

Takuu ei koske normaalia kulumista, kuten esimerkiksi laakereita, alennusvaihdetta, vannetta, eikä akun kapasiteetin luonnollista heikkenemistä. *Akun käyttäjä voi itse vaikuttaa merkittävästi akun toimintasäteeseen ja elinikään noudattamalla akun mukana tulleita ohjeita* (mikäli akun mukana ei ole tullut akun käyttö, lataus ja säilytysohjetta, voi sen ladata myös sivuiltamme kohdasta ohjeet)

Takuu ei myöskään kata mitään muita kuluvia osia, kuten jarruja, renkaita, ketjuja, rattaita jne.. Akun vääränlainen käyttö ja säilytys voi heikentää akun kapasiteettia tai jopa hajoittaa akun. Akun käyttö, lataus ja säilytysohjeiden laiminlyönti raukaisee takuun. Asiakkaan vastuulla on käyttää, ladata ja säilyttää akkua kyseisen akun ohjeiden mukaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuote on asiakkaan toimesta asennettu jollain tavoin väärin, joka on johtanut vian syntymiseen, tai jos tuotetta on käytetty väärin. Takuu on voimassa vain, kun tuotteita käytetään myymiemme, yhteensopivien tuotteiden kanssa.

Takuu raukeaa, jos tuote on avattu, tuotteen sinetti on rikki, tuote on purettu, sitä on yritetty itse korjata, tehty mitään omia kytkentöjä jne. *Kaikenlainen tuotteen muokkaaminen ilman maahantuojan kirjallista lupaa raukaisee takuun.* Akkua tulee ladata ainoastaan sen mukana toimitetulla laturilla, tai muulla maahantuojan kirjallisesti hyväksymällä laturilla. Litiumakkuja on monenlaisia ja ne tarvitsevat aina juuri kyseiselle akulle tarkoitetun laturin. *Älä missään nimessä käytä akun lataamiseen mitään yleislaturia.*

*Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotteitamme käytetään muualta ostetun  / saadun tai itse rakennetun akun kanssa*, sillä emme voi taata kyseisen akun sopivuutta tuotteemme kanssa. Suosittelemme käyttämään vain yksinomaan myymiämme, luotettaviksi ja aidoiksi todettuja sähköpyöräkäyttöön tarkoitettuja turvallisia lithiumakkuja. Takuu ei kata missään tilanteessa tuotteistamme muille tuotteille, henkilöille, kiinteistöille, ajoneuvoille yms. aiheutuneita vahinkoja tai haittoja, eikä myöskään muiden tuotteiden aiheuttamia vahinkoja myymiimme tuotteisiin.

Takuutapauksissa, kun ensin on käyty vianselvityskaavion mukaiset testit läpi, ensisijaisesti pyydämme tekemään muutamia lisätestejä, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti selvittää ja paikantaa vika. Monesti vika pystytään paikantamaan ja korjaamaan asiakkaan toimesta. Lähetämme tarvittaessa varaosia, kun on selvitetty missä komponentissa vika oletetaan olevan. Jos varaosilla ei saada useamman yrityksen jälkeen tuotetta korjattua, voi asiakas niin sovittaessa lähettää koko sähköistetyn pyörän / muun laitteen Greencyclen päätoimipisteelle Kajaaniin, jolloin koko kokonaisuus päästään tarkastamaan kerralla ja näin vika saadaan varmasti korjattua.

Useiden tuotteittemme tee-se-itse-luonteisuuden vuoksi mahdollista vikaa ei aina pystytä löytämään / todentamaan sähköpostitse/puhelimen välityksellä ja toteamaan johtuuko vika takuunalaisesta materiaali tai valmistevirheestä, vai huolimattomasti tai väärin tehdystä asennuksesta tai vääränlaisesta käyttämisestä. Mikäli jokin osa tai koko pyörä/sähköistetty laite joudutaan lähettämään Greencyclen päätoimipisteelle tarkastettavaksi/korjattavaksi, määräytyy toimituksesta ja korjauksesta aiheutuneet kulut sen mukaan onko vika takuunalainen (materiaali, komponentti tai valmistevirhe)

Takuutapauksissa tuotteen myyjä korvaa korjauksesta aiheutuneet komponentti, työaika ja toimituskulut (toimituskulut korvataan ainoastaan kun käytetään Matkahuollon bussipakettia) Asiakas voi myös itse toimittaa pyöränsä tarkastettavaksi / korjattavaksi omalla kustannuksellaan niin halutessaan. Mikäli vika todetaan johtuvan vääränlaisesta ja/tai huolimattomasta asennuksesta, käytöstä tai jostain muusta takuun ulkopuolisesta seikasta, tällöin kyseessä ei ole takuutapaus ja korjaus- ja toimituskulut jäävät kokonaisuudessaan asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalta voidaan jälkikäteen periä myyjälle aiheutuneita rahtikuluja, mikäli tuote on toimitettu myyjälle myyjän laskuun ja vian todetaan olevan takuun ulkopuoleinen.

Tuotteidemme korjaus ja huoltotoiminta ei kuulu liiketoimintaamme, emmekä siten halua veloittaa omien tuotteittemme korjauksesta. Siksi pyrimme tekemään takuun ulkopuoliset korjaukset tuotteisiimme mahdollisimman pienin kuluin. Kuitenkin mikäli tuotetta on asiakkaan toimesta milläänlailla muokattu tai muutettu, tai käyttö ja/tai asennusohjeita ei ole noudatettu ja se on edesauttanut tai johtanut vian syntymiseen, voidaan korjaus tehdä normaalin tuntityöveloituksen mukaan.
*Kaikki toimitukset Greencyclelle tulee tehdä vain Matkahuollon bussipakettina.* Vanha rikkinäinen/viallinen tuote yleensä palautetaan meille, mutta se katsotaan aina tapauskohtaisesti ja aina se ei ole välttämättä tarpeen.
 
KAUPAN PERUMINEN JA PALAUTUS
     
Kuluttajalla on lain mukainen 14 päivän peruutusoikeus. Peruutusoikeus lasketaan alkaneeksi siitä, kun asiakas on vastaanottanut tilauksensa. Kaupan peruutuksesta on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Kaikki palautukset ja muut lähetykset Greencyclelle on tehtävä poikkeuksetta aina *Matkahuollon bussipakettina*, käyttäen erillistä asiakaspalvelusta saatua palautustunnusta. Emme lähetä emmekä vastaanota Postin kautta tehtyjä toimituksia lainkaan, sillä tästä aiheutuu meille ylimääräistä vaivaa ja kuluja. Postin käyttämisestä veloitamme ylimääräisen 10e kulukorvauksen. Emme myöskään hyvitä takuukorjauksien osalta toimituskuluja, mikäli takuuhuoltoon toimitettu tuote on toimitettu muutoin kuin edellämainittujen palautusehtojen mukaisella tavalla.

Palautetun tuotteen on oltava käyttämätön, uudenveroinen, ehyessä alkuperäisessä myyntipakkauksessaan. Kaikkien lähetettyjen osien, papereiden ja mahdollisten kyseiselle tuotteelle suunniteltujen pakkausmateriaalien on oltava mukana palautuksessa.

Peruutustapauksessa, mikäli tuote on jo keretty lähettää, palautamme ainoastaan tuotteista maksetun hinnan. Peruutustapauksessa kaikki tilauksesta aiheutuneet toimitus -ja maksukulut jäävät asiakkaan kuluksi täysimääräisenä. Vaikka tilauksella olisi asiakkaalle ilmaiset toimituskulut, maksaa tilauksen toimittaminen kauppiaalle. Myös nämä alunperin asiakkaalle ilmaiset toimituskulut jäävät asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Mikäli tilauksen pakkaus / pakkaukset on avattu ja/tai tilauksen tuote on asennettu, tarkastamme tuotteiden kunnon ennenkuin voimme palauttaa tuotteista maksettua hintaa. Peruutusoikeus ei ole voimassa, mikäli tuotetta on käytetty, se on asennettu ja / tai se ei ole alkuperäisessä ja ehyessä pakkauksessaan. Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja kaikilta osin täysin uudenveroinen. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen ja peruu sen ennen tuotteiden lähettämistä, mutta kyseinen tilaus on jo keretty kasata ja pakata, on kauppias oikeutettu perimään asiakkaalta aiheutuneet maksu, käsittely ja pakkauskulut. Tehty ja peruutettu tilaus aiheuttaa aina kauppiaalle kuluja, sekä ylimääräistä vaivaa.

Samat palautusehdot koskevat myös, jos asiakas on vahingossa tilannut esimerkiksi väärän tai epäsopivan tuotteen ja se joudutaan vaihtamaan toiseen. Kauppias korvaa toimituskulut vain siinä tapauksessa, että asiakkaalle on toimitettu tilauksesta poikkeava tuote. Palautus on tehtävä viipymättä sen jälkeen kun palautuksesta on sovittu, kuitenkin viimeistään 14 vrk sisällä palautuksen sopimisesta. Mikäli palautusehtoja ei noudateta, on kauppiaalla oikeus periä esim. väärästä palautus/toimitustavasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalta. Kun tuote/tuotteet on palautunut takaisin kauppiaalle ja ne on tarkastettu että ne täyttävät palautusehdot, palauttaa myyjä tuotteiden hinnan asiakkaan tilille viimeistään 14vrk:n kuluessa palautuksen saapumisesta. Toimitus, maksu tai muita kuluja ei palauteta asiakkaalle.

Maksamatta jätetty lasku ei ole peruutus! Maksamattomista tilauksista aiheutuu meille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Vähennät turhan työn ja kustannusten määrää, jos peruutat tilauksen mahdollisimman pian ennen toimitusta, mikäli et ole aikeissa maksaa/noutaa sitä.

Erityistapauksissa, jos esim asiakkaan pyörä on hyvin erikoinen, eikä voida olla varmoja tuotteen sopivuudesta, voidaan sopia ns.avokaupasta, jolloin asiakkaalla on tietty aika palauttaa tuote halutessaan ja saada rahansa takaisin. Toimitus -ja mahdolliset maksukulut jäävät tässä tapauksessa asiakkaan maksettavaksi. Palautetun tuotteen on oltava virheettömässä, uudenveroisessa kunnossa kaikkine osineen ja alkuperäisessä myyntipakkauksessaan.
     
MAKSUTAVAT:
    
*Maksutapoina Greencycle-verkkokaupassa on seuraavat vaihtoehdot:*

*-Verkkopankki ja korttimaksu* (kaikki yleisimmät kotimaiset pankit ja pankki/luottokortit)
*-Bussiennakko* - Maksu Matkahuoltoon tilausta noudettaessa (Bussiennakkomaksu 5e)
*-Tilisiirto / Ennakkomaksu tilillemme* - Normaali pankin tilisiirto. Maksutiedot näet tilauksen viimeisteltyäsi. Huom. Lähetämme tuotteet vasta kun maksusuoritus näkyy tilillämme!
*-Bitcoin* (Maksupalveluntarjoaja on BitPay)
*-Lasku Sopimusasiakkaille* - Normaalin lasku 14pvä maksuajalla, vain sopimusasiakkaillemme. 

*Walley (Collector Bank) osamaksu ja lasku - 45 päivää korotonta maksuaikaa tai osamaksu 36 kuukauteen asti (lasku-, luotto- ja osamaksuehdot)

-Noudettaessa tilaus Kajaanin toimipisteeltämme voit maksaa ainoastaan käteisellä. Noudettaessa voit myös tehdä tilauksen verkkokaupassa jo etukäteen, valita maksutavaksi nouto ja noutaa tuotteet kun saat noutoilmoituksen sähköpostitse.

Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:
 
1. Tilaajana ja maksajana voi toimia vain yli 18-vuotias. Alle 18-vuotiaan tilaukset tulee tehdä huoltajan nimellä ja suostumuksella.

2. Maksamattomat laskut siirrämme perintään/oikeudelliseen perintään. Pidämme oikeuden periä viivästyskorkoa ja huomautuskuluja jos joudumme lähettämään huomautuslaskun. Mahdolliset perintäkulut tulevat asiakkaan maksettaviksi aina täysimääräisenä.

3. Tilauksen lähettäminen on aina sitovaa. Voit peruuttaa tilauksesi, mutta mikäli et maksa etkä peruuta tilaustasi, voimme asettaa myyntikiellon. Peruutathan siis tilauksesi, mikäli et aio maksaa sitä. Katso peruuttamisen ehdot ylempää kohdasta peruuttaminen.

5. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hintojen muutokseen ilman eri ilmoitusta pidätetään.

6. Greencycle pidättää oikeuden katkaista asiakassuhde yksipuolisten väärinkäytösten, jatkuvien palautusten, maksamatta ja peruuttamatta jätettyjen tilausten tai toistuvien peruutusten vuoksi vuoksi ilman eri perustelua tai ilmoitusta. Voimme laskuttaa asiakkaalta toistuvista peruutuksista /maksamattomista tilauksista aiheutuneet ylimääräisen työn ja muut aiheutuneet kulut (Kuluttajansuojalaki 5. 28§).

7. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, ellei siitä erikseen mainita