TERVETULOA UUTEEN GREENCYCLE VERKKOKAUPPAAN

Osa sivustosta on parhaillaan vielä työn alla, ja päivitystöiden sekä runsaiden yhteydenottojen vuoksi asiakaspalvelussa voi olla vielä pientä ruuhkaa. Pyrimme vastaamaan tulleisiin yhteydenottohin sekä avaamaan jälleen myös asiakaspalvelupuhelimen mahdollisimman pian

-Tulleet tilaukset toimitetaan kuitenkin normaalisti ilman viiveitä-

Yleiset ongelmatilanteet - GC Sarjat

YLEISET ONGELMATILANTEET - GC -NAPAMOOTTORISARJAT

Tältä sivulta löydät GC -napamoottorisarjoihin liittyviä yleisimpiä vika- / ongelmatilanteita ja ohjeet niiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Suurin osa erinäisistä toimintaongelmista johtuu jostain yksinkertaisesta tekijästä, jonka korjaaminen ei vaadi esim. mitään uutta varaosaa. Usein ongelma saadaan korjattua helposti omatoimisesti, kunhan sen aiheuttava syy saadaan vaan selvitettyä / paikannettua.

Jos sinulla on jokin vika tai toimintaongelma GC -napamoottorisarjan kanssa katso löytyykö tältä sivulta vastaavaa "ennakkotapausta" ongelman syyn selvittämiseksi, ja / tai ratkaisua ongelman hoitamiseksi kuntoon.


HUOM! Varmista aina että virrat ovat pois päältä jos irroitat / kiinnität liitoksia / liittimiä esim. vianselvitystarkoituksessa (akun päävirtakytkin OFF -asennossa, tai mieluiten akku kokonaan pois telineestään)


ONGELMAMAHD. SYY(T) / LIITTYVIÄ HUOMIOITA
KOKEILE / RATKAISU
Näyttö ei lähde päälleJostain syystä virta ei pääse akulta näytölle-Paina näytön virtapainiketta hetkenaikaa pohjassa

(Lyhyt painallus virtanapista ei käynnistä näyttöä)

-Onhan akussa virtaa?

*Katso mitä akun varaustilan indikaattori näyttää.. varmista että akun päävirrat on päällä.

*Jos sinulla on käytössä yleis- / jännitemittari, mittaa akun jännite suoraan purkuportin + ja - navoista (akun päävirrat päällä)

-Onhan akun päävirtakytkin päällä /  ON -asennossa? (mikäli akussa on sellainen)

-Onhan akku kunnolla ja pohjassa telineessään?

-Tarkasta että kaikki kytkennät / liitokset / liittimien pinnit akun ja ohjausyksikön, sekä ohjausyksikön ja näytön välillä on kunnossa.

*Jos käytössä on akun sisäänrakennettu ohjausyksikkö, akun ja yksikön väliset liitokset ovat telineen sisällä eikä  niitä voi / tarvitse tarkastaa


-Tarkasta akun ulkoinen sulake (Mikäli akussa on sellainen...Kaikissa akkumalleissa ei ole ulkoista sulaketta)

Näyttö lähtee päälle mutta moottori ei avusta poljettaessa
-Useimmiten kaikki osat ovat toimivia ja asennettu / kytketty oikein, mutta jokin "ominaisuus", väärä asetus näytössä tms. estää moottorin pyörimisen.

-Työntöavustimella (tai kaasulla, jos sellainen on käytössä) voi kokeilla estääkö jokin kokonaan ja täysin moottorin pyörimisen, vai liittyykö ongelma pikemminkin polkutunnistukseen / tunnistimeen.


-Varmista että näytöstä on valittuna jokin avustusteho välillä 1-5 (eikä 0).

-Saako moottorin pyörimään työntöavustinta käyttämällä?

(Työntöavustinta käytetään useimmilla eri näyttömalleilla painamalla ja pitämällä ALAS -painiketta pohjassa)

Jos työntöavustimella moottori pyörii, niin ongelma liittyy tod.näk. polkunturiin:

-Varmista että näytön asetusvalikosta on määritetty oikea polkuanturi -asetus (C1) asennetun polkuanturimallin mukaan*

(PERUS - C1= 00/01 tai 02)

(HALKI - C1=05/06 tai 07)

*Asetusten määrittäminen ja oikeat asetukset; kts. näyttökohtaiset käyttöohjeet.

-Onhan polkuanturi asennettu poljinkeskiöön sille puolelle jolle se on tarkoitettu asennettavan?

-Anturi ja magn.kiekko suorassa ja kohdistus sekä etäisyys niiden välillä oikein?

-Pyöriikö moottori jos poljetaan taaksepäin? (mikäli pyörä sellainen että mahdollista). Jos moottori pyörii taaksepäin polkiessa, niin magn. kiekko on väärinpäin akselissa... Käännä kiekko toisinpäin.

-Varmista että polkuanturi kytketty ohjausyksikköön (3 pin kelt. liitin ohjausyksikössä), liitos on kunnossa, liittimien pinnit ehyet, johdossa ei vaurioita?

-Kokeile saatko toimimaan, tai muuttuuko toiminta jollaintapaa jos muutat C1 polkuanturiasetuksen arvon joksikin toiseksi

*Esim. PERUS -anturia käytettäessä C1 asetus tulee olla 00, 01 tai 02..Kokeile niillä kaikilla.

*HALKI -anturilla C1 -asetus tulee olla 05, 06 tai 07.. Kokeile kaikilla kolmella

**Kokeile varmuudeksi vielä niinkin että määrität tarkoituksella väärän asetuksen...Esim. jos HALKI -tunnistin, niin kokeile C1=01

Näyttö lähtee päälle mutta moottori ei pyöri / avusta mitenkään

(Ei polkemalla, eikä myöskään työntöavustimella ja/tai kaasulla)

-Jos moottoria ei saa pyörimään / avustamaan millään tavalla, niin yleensä jokin "omainaisuus" / toiminto estää kokonaan moottorin pyörimisen..

Ei toki ole mahdotonta että jotain olisi oikeasti rikki, mutta yleensä näyttöön tulee jokin vikakoodi jos moottori / ohjausyksikkö on rikki.

-Varmista että näytöstä on valittuna jokin avustusteho välillä 1-5 (eikä 0).

-Varmista ettei tunnistimella varustetut jarrukahvat / erilliset jarrutunnistimet estä moottoria pyörimästä.*

(Jarrukahva voi olla hieman "raollaan" jos esim. jarruvaijeri on löysällä - Järjestelmä  "luulee" että jarrua painetaan.. Jos asennettu jarrutunnistimet, voi esim. magneetti olla liian kaukana tunnistimesta - Järjestelmä "lulee" että jarrua painetaan)

*Helpoin tapa varmistaa on kytkeä jarrukahvojen / tunnistimien liittimet irti  välijohdosta (välijohdossa 2 x 2-pin pun. liittimet jarruille)

!Aina kun kiinnitetään tai irroitetaan sähköjärjestelmän liittimiä / liitoksia tulee akku olla pois telineestä tai ainakin akun päävirta OFF

-Varmista että moottorin kaapelin liitokset on kunnolla pohjassa, ja liittimet on kiinnitetty toisiinsa oikeassa asennossa (liittimissä nuolet joiden tulee olla kohdikkain.. Liittimessä myös "vaakaviiva" joka kertoo että liitin on riittävän syvällä)

*Yleensä moottorin ja ohjausyksikön välillä on 2 erillistä liitoskohtaa, muista tarkastaa molemmat.

-Kokeile palauttaa näytön tehdasasetukset, ja määritä vain "pakolliset" perusasetukset (Vannekoko ja C1)

Moottorin avustus on pätkivää / nykivää / ON/OFF -tyyppistäTämä liittyy tod.näk.: -Polkuanturin asennukseen
-Näytön polkuanturi asetuksiin

-Näytöstä määritettyyn huippunopeuteen

-Tarkasta että polkuanturi ja magneettikiekko on asennettu oikein ja suorassa, tunnistinosan ja magneettinappien kohdistus toisiinsa nähden on suorassa (Etenkin jos asennettu HALKI -tunnistin) ja tunnistinpään ja magneettien etäisyys on oikein (~1-5mm)


*HALKI -tunnistimessa on punainen valo, joka syttyy / sammuu polkimia
pyöritettäessä aina kun magneettikiekon magneetti vilahtaa tunnistimen
ohitse.. Jos valo ei vilku polkimia pyörittäessä on joko tunnistimen ja
magn.kiekon kohdistus väärin / etäisyys liian suuri / kiekko asenettu
väärinpäin.. Jos HALKI -tunnistimen valo ei vilku eteenpäin poljettaessa ja anturin + magneettikiekon kohdistus on varmasti kunnossa, kokeile vilkkuuko valo taaksepäin polkiessa? Jos, niin tod. näk. magneettikiekko on väärinpäin.

Jos HALKI -polkutunnistimen valoa ei saa vilkkumaan koskaan tai mitenkään
tunnistimen ja magneettikiekon kohdistusta  hienosäätämällä, eteen- eikä taaksepäin polkemalla, eikä millään C1 -asetuksella, voi se olla merkki että tunnistin
on viallinen.

-Kokeile vaihtaa jokin toinen asennetulle polkuanturimallille tarkoitettu C1 -asetus

*Esim. PERUS -polkutunnistimelle tarkoitetut C1 -asetukset on 00, 01 ja 02. Jos C1 -asetuksen arvo on määritetty esim. 00:ksi, kokeile C1=01 tai 02

**Jos tästä ei ole apua, kokeile varmuudenvuoksi vielä myös jollekin toiselle polkuanturimallille tarkoitettua C1 -asetusta (esim. jos pyörään asennettu PERUS -tunnistin, kokeile C1=05/05/07... Tai jos asennettu HALKI, kokeile C1=00/01 tai 02)

-Kokeile määrittää näytöstä moottorin huippunopeus suuremmaksi.. Joissain tapauksissa järjestelmä voi luulla että ajonopeus on todellista suurempi / pienempi (vaikka näyttö näyttäisikin ajonopeuden oikein), jolloin asetettu huippunopeus voi aiheuttaa vedon katkeamisen liian alhaisessa nopeudessa.

*HALKI -polkutunnistimen toiminnan testaamiseksi tunnistinosassa on punainen valo, joka syttyy / sammuu polkimia pyöritettäessä aina kun magneettikiekossa olevat magneetit vilahtaa tunnistimen ohitse.. Polkiessa valon tulisi siis vilkkua nopeasti. Jos valo ei vilku polkimia pyörittäessä (joko ollenkaan, tai valo syttyy / sammuu vain satunnaisesti silloin tällöin jonkun magneetin vilahtaessa tunnistimen ohitse, mutta ei kuitenkaan aina jokaisen magneetin kohdalla), tunnistin ei jostain syystä "näe" magneettikiekon magneetteja joko ollenkaan (jolloin moottori ei yritäkään pyörähtää), tai tunnistin "näkee" vain osan magneeteista (jolloin moottori avustaa -> ei avusta -> avustaa ja veto on siten pätkivää)

Yleensä tunnistimen ja
magn.kiekon kohdistus väärin / etäisyys liian suuri / kiekko asenettu
väärinpäin.. Jos HALKI -tunnistimen valo ei vilku eteenpäin poljettaessa ja anturin + magneettikiekon kohdistus on varmasti kunnossa, kokeile vilkkuuko valo taaksepäin polkiessa? Jos, niin tod. näk. magneettikiekko on väärinpäin.

Jos HALKI -polkutunnistimen valoa ei saa vilkkumaan koskaan tai mitenkään tunnistimen ja magneettikiekon kohdistusta hienosäätämällä, eteen- eikä taaksepäin polkemalla, eikä millään C1 -asetuksella, voi se olla merkki että tunnistin
on viallinen.. Lähes aina syynä on kuitenkin jokin asennukseen, kohdistukseen tai asetuksiin liittyvä tekijä eikä viallinen anturi.

Valitsin sarjaan lisävarusteeksi kaasun, mutta kaasu ei toimi

Oletusarvoisesti ns. suorakaasua ei ole yleensä aktivoitu näytön asetusvalikossa, jolloin kaasu toimii vasta kun polkuanturilta saadaan signaalia, eikä ajaminen pelkällä kaasulla ilman polkemista onnistu.

Jos halutaan ajaa pelkällä kaasulla polkematta lainkaan itse,* tulee suorakaasu aktivoida näytön asetusvalikosta.

*Lähtökohtaisesti ei suositeltavaa ajaa säännöllisesti pelkällä kaasulla.. Etenkin liikkeellelähdöt pelkällä kaasulla ilman lainkaan omaa polkuvoimaa voi kuluttaa komponentteja normaalia nopeammin.

Halutessasi aktivoi suorakaasu näytön asetusvalikossa muuttamalla P4 = 0
Moottori ääntää pahasti "jurisemalla", tärisee ja / tai moottori ei jaksa vääntää (juuri) ollenkaan.Jos moottori ääntää selvästi epätavallisesti / epätavallisen kovasti, voi se johtua

A) "Mekaanisesta syystä" tai vauriosta
*Esim. Moottori hankaa johonkin, moottorin sisällä jotain kulunut / vaurioitunut tms.)

B) "Elektronisesta syystä" tai vauriosta

*Esim. Moottorin kaapelin liitin ei kunnolla, jolloin ohjausyksikkö ei saa moottorin sisällä olevilta antureilta tietoa | Moottorin johto vaurioitunut niin että jokin johto katkennut tai osuu toiseen johtoon | Moottorin sisällä oleva anturi vaurioitunut / viallinen (harvinaista)

C) Joku asetus / asetukset "tietyllä tavalla" väärin, tai useamman keskenään ristiriidassa olevan asetuksen yhteisvaikutus

-Tarkasta ettei mikään hankaa mihinkään ja että moottori pääsee pyörimään vapaasti.

-Nosta eturengas ilmaan ja kokeile pyöriikö vanne vapaasti ja vastuksetta eteenpäin

*Taaksepäin pyörittäessä moottori ei pyöri täysin vapaasti ja tuntuu pieni vastus ja moottori hurisee hieman.

Jos moottori ei pyöri eteenpäin vastuksetta, vaan se on osittain / kokonaan jumissa, tai se pyörii eteenpäin pyörittämällä tahmeasti "pykälittäin", johtuu tämä yleensä siitä että moottorin kaapelissa tai liittimessä jokin vaurio niin että 2 tai useampi yksittäinen johto moottorin kaapelin sisällä pääsee osumaan / ottamaan kontaktia toisiinsa jossain kohtaa.

-Tarkasta moottorin kaapeli (sekä mahd. moottorin jatkokaapeli) ja kaikki moottorin kaapelin liittimet vaurioiden varalta, ja että liitokset on kytketty oikeassa asennossa ja riittävän syvälle.

-Käy läpi näytön asetukset siltä varalta ettei joku oleellinen asetus / asetukset ole väärin.. Ainakin seuraavat asetukset voivat olla mahd. syynä:

A) P1 -asetus suunnilleen oikein?

(Oikea P1 -asetuksen arvo riippuu mikä moottorimalli käytössä..Tarkasta että P1 suunnilleen oikein asennetun moottorimallin mukaisesti)*.

 B) C2 = 0

(C2 tulee olla 0...Jos C2 = 1, voi se aiheuttaa erinäisiä moottorin toimintaan liittyviä ongelmia / ääntelyä)

C) L2= 0

D) L3 = 1

* Yleensä P1 ei tarvitse olla tismalleen oikein käytetyn moottorimallin mukaisesti... Jos P1 on merkittävästi väärin (vähintään ~10 numeroa liian iso/pieni), voi se joissain tapauksissa aiheuttaa moottorin pyörimiseen (tai näytön näyttämään ajonopeuteen) liittyvää ongelmaa. 

Moottorin avustusnopeus on merkittävästi liian alhainen / veto katkeaa liian alhaisessa nopeudessaYleensä johtuu siitä että joku / jotkut asetukset on väärin, ja moottorin ohjausyksikkö voi esim. "nähdä"/"luulla" moottorin pyörimisnopeuden väärin, ja siten "käskeä" moottoria pyörimään liian hitaasti / nopeasti. 

Usea eri asetus voi vaikuttaa siihen mitä moottorin ohjausyksikkö näkee ja tekee, sekä siihen mitä näyttö näyttää sähköpyörän ajonopeudeksi.. Ne ovat kaksi eri asiaa (Sinä et siis näe näyttöpaneelista samaa nopeutta kuin mitä ohjausyksikkö "näkee")

 


Tarkasta ainakin seuraavat asetukset:

-LIM -Huippunopeus = Määritä haluamaksesi... Varmista kuitenkin ettei ole niin alhainen että se olisi syyynä ongelmaan*

-DIM - Vannekoko = Määritetty oikein pyörän vannekoon mukaisesti

-UNT - Käytettävät yksiköt = Oltava 0 jotta nopeus näkyy Kilometreinä eikä maileina.

-P1 = Määritetty oikein asennetun moottorimallin mukaisesti.

-P2 = Oltava 0 tai 1

-C2 = Oltava 0

-L2 = Oltava 0

-L3 = Oltava 1

**Voit koettaa muuttaa huippunopeusasetusta huomattavasti isommaksi ja kokeilla avustaako moottori sitten suuremmassakin nopeudessa.. Jos esim. jokin muu asetus aiheuttaa ettei moottorin ohjausyksikkö saa oikeaa moottorin pyörimisnopeustietoa, niin huippunopeusasetus voi katkaista moottorin vedon jo säädettyä alhaisemmassa nopeudessa (samalla näyttö voi kuitenkin näyttää pyörän nopeuden oikein).

Näyttö näyttää ajonopeuden väärin tai ajonopeus ei näy (kokoajan)Muutama eri asetus vaikuttaa näytön näyttämään ajonopeuteenTarkasta että nämä asetukset ovat oikein:

-DIM - Vannekoko

-UNT - Käytettävät yksiköt

-P1 - Moottorimallin mukaan

-P2 - 0 tai 1*

-P3 0 tai 1*

*Jos ajonopeus ei näy kokoajan, esim. pyörän rullatessa, voit koettaa muuttaa P2 ja P3 asetuksien arvoiksi 0 tai 1 ja kokeilla.

Moottori lähtee pyörimään itsestään kun virrat laitetaan päälle.Tämä voi aiheutua "mekaanisesta syystä", tai väärästä asetuksesta.
Jos pyörään on asennettu kaasu, katso ettei se ole päässyt jumiutumaan (esim. jarrukahvaa vasten) niin että kaasu jää osittain / kokonaan pohjaan.

Periaatteessa myös jos näytön ALAS -painonappi on jäänyt / jumiutuu pohjaan jostain syystä, voi työntöavustin aktivoitua joka pyörittää moottoria.. Kokeile painella ja varmista ettei nappi ole jotenkin jumissa.

Joskus jos on määritetty niin että C3 asetuksen arvo on 6 tai 7, tiedetään sen aiheuttaneen moottorin itsestään pyörimistä (syy ei tiedossa).. Varmista että C3 -asetuksen arvo on joko jotain välillä 0-5, tai 8VIKAKOODIT:

Jos näyttöön tulee jokin vikakoodi, katso mitä koodi tarkoittaa, mikä sen yleensä aiheuttaa ja miten asia selvitetään ja korjataan.01_info - Kaasuun liittyvä vikakoodi 

Voi olla 01-info sijaan myös "THROTTLE fault"

(Koodi voi ilmaantua vaikkei kaasua olisi käytössä / kytkettynä lainkaan)


Kaasuvipu / kaasukahva:

-Jos on käytössä kaasuvipu/kahva, kokeile kytkeä / irroittaa se järjestelmästä ja katso muuttuuko toiminta tai häviääkö vikakoodi.

Asetukset:

Ainakin P4, C4 ja C11 asetukset voivat vaikuttaa kaasuun ja mahd. aiheuttaa 01_info vikakoodin..

-Kokeile muuttaa P4 asetuksen arvo 0 tai 1:ksi ja katso muuttuuko toiminta / häviääkö vikakoodi jommalla kummalla P4 arvolla

-Muuta C4 asetuksen arvoksi oletusasetus 0

-Varmista että C11 asetuksen arvo on 0

-Palauta näytön tehdasasetukset (C10=y) ja katso muuttuuko toiminta / häviääkö vikakoodi

Polkutunnistin:

Ainakin HALKI -polkutunnistimen tiedetään joskus aiheuttaneen 01_info vikakoodin, jos esim. polkutunnistin tai sen johto on vaurioitunut.

-Tarkasta ettei polkutunnistimessa tai sen johdossa näy vaurioita..


Kaasuvivussa on samanlainen 3-pin keltainen liitin kuin polkutunnistimessa..

-Varmista ettei kaasun* tilalle ole vahingossa asennettu polkutunnistinta ja/tai polkutunnistimen** tilalle asennettu kaasua.

*Kaasu kytketään välijohtoon ohjaustangolle menevään päähän, kelt. 3-pin liittimeen.

**Polkutunnistin kytketään ohjausyksiköstä lähtevään kelt. 3-pin liittimeen

-Irroita polkutunnistimen liitin ohjausyksiköstä ja kokeile pyörittää moottoria esim. työntöavustimella... Muuttuuko toiminta /häviääkö vikakoodi kun polkutunnistinta ei ole kytketty lainkaan järjestelmään?

*Voit kokeilla vielä niin että irroitat polkutunnistimen liittimen, laita virrat päälle, nollaa näytön tehdasasetukset ja kokeile poistuuko ongelma


03_info - Moottorin HALL -anturiin viittaava vika

Voi olla 03-info sijaan myös "Motor position sensor fault"

Tämä on kenties yleisin vikakoodi, joka useimmiten on helppo paikantaa ja korjata.. "Virallisesti" vikakoodi tarkoittaa ettei moottorin sisällä oleva(t) HALL -anturi(t) toimi. Lähes aina tämä vikakoodi johtuu kuitenkin moottorin kaapelista tai kaapelin liitoksista:

A) Moottorin kaapelissa oleva (jompikumpi) liitos ei ole kunnolla pohjassa, tai liitin kytketty väärässä asennossa (jolloin moottorin HALL -anturilta ei kulje signaalitietoa ohjausyksikölle), joka aiheuttaa 03_info -vikakoodin (koska järjestelmä "luulee" että HALL -anturi on viallinen koska siltä ei saada signaalia)

-Tarkasta että moottorin kaapelin liittimet on kytketty oikeassa asennossa, ja liittimet ovat kunnolla pohjassa.

B) Moottorin kaapeli (tai kaapelin liitin) on vaurioitunut, ja kaapelin sisältä on katkennut jokin johto, tai johtoja pääsee osumaan toisiinsa.

-Tarkasta ettei moottorin kaapelissa (eika liittimissä) ole vaurioita.. Katso etenkin heti akselin juuresta, joskus akselin reuna on voinut päästä hankaamaan kaapeliin ja vaurioittanut sitä.

-Jos ongelma ei korjaannu, kokeile jättää erillinen moottorin jatkokaapeli kokonaan pois moottorin ja ohjausyksikön välistä ja kytke moottori suoraan ohjausyksikköön ilman jatkokaapelia... Näin saadaan poissuljettua ja varmistettua ettei  vika ole moottorin jatkokaapelissa.

-Kokeile vielä irroittaa (virrat sammutettuna) moottorin kaapeli kokonaan ohjausyksiköstä, laita virrat ja näyttö takaisin päälle ja katso tuleeko vikakoodia tai muuttuuko näytössä mikään mitenkään?

*Jos 03_info lisäksi tulee myös 06_info vikakoodi, on se yleensä merkki siitä että moottorin kaapelin liitos kytketty väärässä asennossa, ja/tai järjestelmässä on oikeasti jokin osa rikki (viallinen HALL -anturi ja/tai jokin muu viallinen komponentti)


06_info - Oikosulku tai muu vika moottorissa tai ohjausyksikössä

-Varmista että akun ja ohjausyksikön väliset virtajohdon liitokset ovat kunnolla kiinni / pohjassa niin ettei akun ja yksikön välille aiheudu puutteellista kontaktia (Huono tai alimitoitettu kontakti voi aiheuttaa sen että näyttö lähtee päälle, mutta virta ei pääse kulkemaan kunnolla ja "esteettömästi" moottorille.

-Tarkasta tuleeko vikakoodi kun irroittaa (virrat sammutettuna) moottorin kaapelin liitoksen ja laittaa virrat ja näytön takaisin päälle niin ettei moottoria ole kytketty järjestelmään lainkaan?

*Jos vikakoodi tulee kun moottori on kytketty järjestelmään, mutta poistuu kun moottoria ei ole kytketty, on tod.näk. jossain kohtaa moottoria oikosulku (Tod.näk. moottorin kaapeli vaurioitunut niin että 2 tai useampi johtu pääsee osumaan toisiinsa kaapelin sisällä)
MUITA NÄYTÖN NÄYTTÄMIÄ POIKKEUSTILANTEITA:

-Lämpötilanäytön lukema vilkkuu näytössä

(Tilanteesta riippuen moottori voi kuitenkin toimia normaalisti, sen teho voi olla alentunut tai välttämättä moottori ei toimi ollenkaan)

Lämpötilan vilkkuminen näytössä tarkoittaa että moottorin sisälämpötila on haitallisen korkea, jolloin järjestelmä voi rajoittaa moottorin tehoa tai katkaista kokonaan moottorin toiminnan.

GC -napamoottoreissa lämpötila ei ole ongelma, eikä moottoreissa ole lainkaan erillistä sisäistä lämpötunnistinta.. Jos lämpötilanäyttö kuitenkin vilkkuu, järjestelmä luulee jostain syystä että moottorin sisälämpötila olisi korkea, joka voi rajoittaa / estää moottorin toimintaa.

-Tarkasta moottorin kaapeli ja sen liitokset

-Varmista että C8 asetus = 0

-Kokeile nollata näytön tehdasasetukset

Näyttö menee päälle, mutta näytön napit ei toimi / näyttö on jumissa.

Jos näyttö lähtee päälle mutta se ei toimi, painikkeista ei tapahdu mitään, avustustehoa tai muita näytön toimintoja ei voi käyttää / muuttaa (eikä moottori välttämättä toimi), voi siihen olla muutama asetuksiin liittyvä syy:

A) Asetusvalikosta on asetettu / määritetty käynnistyksen salasana, joka vaaditaan näytön "avaamiseksi" ja sähköpyörän käyttämiseksi.

Salasana on 3 -numeroinen yhdistelmä, ja se voi olla mikä tahansa välillä 000-999. Näyttömallista riippuen jos/kun salasanasuojaus on aktivoitu (asetusvalikossa C9=1), niin yleensä kun näyttö laitetaan päälle siinä näkyy 3 numeroa, joista 1 voi vilkkua.

*Salasanasuojaus on voitu aktivoida tietoisesti ja tarkoituksella, jolloin on tod.näk. määritetty jokin oma salasana joka toivottavasti on tiedossa / muistissa.

Jos salasana on tiedossa, anna se YLÖS / ALAS -painikkeilla ja kuittaa valinta VIRTA -painikkeella.

*Joskus salasanatoiminto on saatettu kytkeä päälle myös vahingossa / tietämättään näytön asetusvalikosta.. Tällöin näyttö saadaan toimimaan / "avattua" vain kokeilemalla tai arvaamalla oikea salasana. Yleensä näytön salasana on oletusarvoisesti 550 tai 555, jota kannattaa ensimmäiseksi koettaa jos ongelmana on salasana joka ei ole tiedossa.

**Tuntematonta salasanaa ei saa selvitettyä mitenkään, eikä esim. tehdasasetusten palautuskaan nollaa salasanaa, joten jos näyttö menee "lukkoon" tuntemattoman salasanan vuoksi, ainoa vaihtoehto on kokeilla / arvata oikea salasana, tai vaihtoehtoisesti näyttö joudutaan vaihtamaan uuteen. 


B) Näytön asetusvalikosta on määritetty väärä kommunikaatioprotokolla tai näyttö on asetusten kopiointitilassa.

Jos näytön kommunikaatioprotokolla on vaihdettu oletuksestaan, tai näyttö on asetusten kopiointitilassa, näytössä voi näkyä jotain ajotietoja ym. normaalisti, mutta näyttö ei kuitenkaan toimi / sitä ei voi käyttää normaalisti

*Jos / kun näyttö on asetusten kopiointitilassa, lukee näytössä usein teksti "ORE", "ORR-5", "SRC", "sour 2" tms..

-Tarkasta C11 -asetuksen arvo ja mikäli sen on jokin muu kuin 0, muuta C11 = 0

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit