Lithiumakkujen laturitlaturi2.jpg

Laturi on yksi tärkeä sähköpyörän osa, ja silläkin on jopa yllättävän suuri merkitys etenkin akun eliniän kannalta. Halvin laturi ei aina ole paras, mutta harvoin myöskään kallein. Sähköpyörän (tai minkä tahansa laitteen) akun lataaminen nopeasti on kiehtova ajatus...Nopean latauksen vastapainona tulee kuitenkin merkittäviä haittapuolia.
Markkinoilla on monenlaisia ja tehoisia latureita. Myynnissä on myös pikalatureita, jotka lataavat akkua isommalla virralla (A). Vielä nykyisten Lithiumakkujen ominaisuuksiin kuitenkin kuuluu valitettavasti se tosiasia, että mitä nopeammin akkua ladataan, niin sen lyhyempi akun elinikä on. Liian kovalla virralla lataaminen voi jopa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Tyypillinen tavallisen laturin latausvirta on 2 ampeeria. Se on turvallinen, mutta ei aivan toivottoman hidas virta isommankaan akun lataamiseen. Esimerkiksi 2A laturilla menee 5 tuntia ladata 10A akku täyteen (olettaen että akku olisi aivan tyhjä) 5A laturilla tähän menisi vain 2 tuntia. Tarkasti ottaen täydeksi lataamiseen menee kuitenkin hieman tätä kauemmin, sillä latauksen lopussa, kun saavutetaan n.80%  latausaste, laturi pienentää latausvirtaa. Tämä on Litiumkennojen kohdalla erittäin tärkeää ja säästää merkittävästi kennoja. Tänä latauksen hitaampana loppuaikana akun suojapiirillä on aikaa tasoittaa eri kennopakettien/kennojen välisiä jännite-eroja, joka pidentää akun elinikää merkittävästi. Pikalaturi käyttää lataamiseen kovempaa virtaa, ja pienentää lopussa latausvirtaa tyypillisesti jossain 90% latausasteen hujakoilla. Kovemmalla latausvirralla kennot lämpenevät, joka ei ole hyväksi kennoille. Myös pikalaturin lyhyempi loppulatausaika tarkoittaa sitä, ettei akun suojapiirillä ole riittävästi aikaa tasoittaa kennojen jännite-eroja, joka pidemmällä aikavälillä tarkoittaa että joku akun kennopaketeista "kuluu loppuun", vaikka muissa kennopaketeissa olisi vielä elinikää jäljellä. Akkupaketti on kuitenkin yhtä hyvä kun sen heikoin lenkki. Laadukkaassa sähköpyörän akussa käytetään suojapiiriä, joka estää myös akun liian nopean lataamisen.

pikalaturi.jpg

Koolla on väliä. Suhteellisesti, mitä isommalla kapasiteetilla varustettu akku, niin sitä isommalla latausvirralla sitä voidaan turvallisesti ladata. Ajatellaan vaikkapa 5A pikalaturia. 10A akun lataamiseen sillä menee karkeasti ottaen 2 tuntia. Jos kyseessä onkin vaikkapa 25A akku, niin lataukseen meneekin 5 tuntia.
Eri Litiumakkuja ladataan myös hieman eritavalla. Latausvirta, latausjännite ja laturin käyttämä latauskäyrä vaihtelevat akkutyypeittäin. Siksi on tärkeää, että lataamiseen käytetään ainoastaan akun mukana tulevaa laturia tai muuta riittävän laadukasta ja juuri kyseiselle akulle tarkoitettua laturia.  Kaikkien Greencyclen myymien akkujen mukana tulee tavallinen, normaalilla latausvirralla ja latauskäyrällä, sekä monipuolisilla suojaominaisuuksilla varustettu laadukas "älylaturi".
Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että nykyaikaisen Litiumakun lataamiseen pitää mennä 4-6 tuntia. Akku voi ladatessa lämmetä ihan pikkuisen, mutta jos akku tuntuu ladatessa merkittävästi lämmenneelle tai kuumalle, niin se yleensä tarkoittaa että latausvirta on liian suuri ja lataaminen voi vaurioittaa akkua tai ainakin lyhentää sen elinikää merkittävästi.

Ehkäpä tulevaisuuden uudentyyppiset akkutekniikat pystyvät siihen, että isompikin akku voidaan ladata tuvallisesti täyteen minuuteissa.. Tekniikka kehittyy nopeasti. Sitä odotellessa sähköpyörissä paras akkutekniikka tällä hetkellä on mielestämme NMC (sillä oletuksella että käytetään kokonaisvaltaisesti vain laadukkaimpia osia. Huonolaatuisilla osilla kasattu NMC akun odotettu elinikä jää niin lyhyeksi, ettei akku ole kustannustehokas pidemmällä aikavälillä.