Lisätietoa 250w muunnossarjan ohjausyksiköstä

250w Greencycle muunnossarjan ulkoinen ohjausyksikkö
Ulkoinen Greencycle ohjausyksikkö

Mikä ohjausyksikkö on ja mitä se tekee?
Ohjausyksikkö on muunnossarjan “aivot”, joka ohjaa sähköä akulta moottorille tietynlaisissa pulsseissa ja näin saa moottorin pyörimään ja ohjaa moottorin toimintaa. Ohjausyksikkö myös määrittää sen, miten paljon moottori tuottaa tehoa. Lisäksi ohjausyksikössä on useita eri turvaominaisuuksia, jotka valvovat että kaikki toimii kuten pitääkin ja jos se havaitsee että jokin on pielessä, se katkaisee virransyötön moottorille suojatakseen moottoria ja mahdollisesti muitakin sähköjärjestelmän osia.

Kaikki sähköpyörän sähköistykseen liittyvät komponentit kytketään ohjausyksikköön. Tyypillisesti sähköpyörissä on useita kymmeniä johtoja, jotka kuljettavat virtaa ja signaaleita eri komponenteille. Usein nämä johdot niputetaan kaapeleiksi joiden sisällä johdot kulkevat. Lähes jokainen johto on tärkeä ja voi olla että yksikin viallinen johto tai liitos estää koko sähköpyörän toimimisen. Siksi on tärkeää, että käytetään laadukkaita ja suojattuja liittimiä. Greencycle -muunnossarjassa ohjausyksikköön kytketään vain 3 kaapelia ja akun virtajohdot (2 johtoa). Liittiminä käytetään suojattuja, värikoodattuja ja helppokäyttöisiä Plug ´n Play pikaliittimiä. Tarvittavien kytkentöjen tekeminen on siis erittäin helppoa, eikä tarvitse erikseen huolehtia esim. liitosten suojaamisesta.


Greencycle ohjausyksikön komponentit ja ominaisuudet
Greencycle muunnossarjojen ohjausyksiköissä käytetään erittäin laadukkaita ja luotettavia komponentteja, joiden ansiosta sähköpyörä on luotettava vaativissakin tilanteissa. Ohjausyksikössä on monia suojaominaisuuksia, jotka osaltaan lisäävät luotettavuutta ja estävät komponenttien hajoamisen jos jokin jostain syystä menee pieleen. GC- sarjojen yksiköt ovat myös ominaisuuksiltaan monipuolisia, joka mahdollistaa laajasti mm.erilaisten moottorin toimintaan vaikuttavien säätöjen tekemisen. Laajat säätömahdollisuudet mahdollistavat sen, että sarjan voi säätää toimimaan siten kuin se omaan käyttötarpeeseen / ajotottumuksiin parhaiten sopii. 250w ja 500w GC -muunnossarjoissa käytetään laadukkaita ja suojattuja Plug ´n Play -liittimiä, joiden ansiosta asennuksesta tulee siisti, luotettava ja vedenpitävä.
250w Greencycle muunnossarja on saatavana myös akun sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä.

Sisäänrakennettu ohjausyksikkö

Sisäänrakennettu ohjausyksikkö vähentää näkyvillä olevien johtojen määrän minimiin. Lisäksi säästyt akun virtajohtojen kytkemiseltä, sillä sisäänrakennetussa ohjausyksikössä akun virtajohdot ovat valmiiksi kytketty ohjausyksikköön.

Edut sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä:

-Siistimpi asennus: Ohjausyksikölle ei erikseen tarvitse etsiä sijoituspaikkaa pyörän rungosta, eikä runkoon tule ylimääräistä "mötikkää" näkyville. Sähköpyörään tulee myös vähemmän näkyvillä olevia johtoja. 

-Luotettavampi, vähemmän mahdollisia vikakohtia: Ei tarvitse erikseen kytkeä akun virtajohtoja ohjausyksikköön, suojata liitoksia ja varmistaa että ne pysyvät tukevasti kiinni. Sisäänrakennetussa ohjausyksikössä ei myöskään ole vaaraa että akun virtajohtojen liittimet löystyisivät / irtoaisivat kokonaan. Jos akun virtajohdot pääsevät jostain syystä irtoamaan ja osumaan toisiinsa tai esim. pyörän runkoon, voi tämä vaurioittaa sähköpyörän komponentteja.

Huom. Sisäänrakennettua ohjausyksikköä ei tällä hetkellä ole saatavana B-mallin runkoakkuihin, eli 17.4Ah ja 20Ah runkoakkuun.
Ohjausyksiköistä yleisesti

Perinteinen ohjausyksikkö
Perinteinen ohjausyksikkö suojaamattomilla liittimillä + kytkentäkaavio

Ohjausyksiköitä on markkinoilla monenlaisia ja niissä on monenlaisia ominaisuuksia. Ojausyksiköissä käytettyjen osien laatu myös vaihtelee paljon ja edullinen ohjausyksikkö on poikkeuksetta rakennettu heikkolaatuisista osista, jotka tarkoittaa että yksikkö voi hajota helposti pysäyttäen koko muunnossarjan toiminnan. Suojaominaisuuksien puuttuessa vioittunut ohjausyksikkö voi hajoittaa muitakin sähköpyörän komponentteja. Ohjausyksikössä voi olla perustoimintojen, eli moottorin ohjaamisen lisäksi myös monia suojaominaisuuksia, jotka suojelevat niin yksikköä itseään, kuin myös moottoria ja akkuakin. Laadukas ohjausyksikkö sisältää laadukkaat ja riittävän “jämerät” komponentit jotka kestävät kovemmassakin rasituksessa hajoamatta. Yksi tärkeä luotettavuuteen vaikuttava tekijä on myös ohjausyksikössä käytettävät johdot ja liittimet. Pahimmillaan ohjausyksiköstä voi lähteä kymmeniä johtoja ja samanverran suojaamattomia liittimiä. Tämä tekee sarjan asentamisesta työlästä ja vaikeaa, asennuksesta ei tule erityisen siisti, eikä myöskään luotettava. Jos esim. 2 irrallista johtoa/liitintä pääsee osumaan toisiinsa, voi tämä hajoittaa koko ohjausyksikön ja muitakin komponentteja. Siksi on tärkeää, että muiden komponenttien ohella myös ohjausyksikön johdot ja liittimet ovat laadukkaita.


Moottoriin ja järjestelmään on valittava aina sopiva ohjausyksikkö

Ohjausyksiköiden ominaisuuksissa ja konfiguraatioissa on eroja, eli ei ole ihan sama millaista yksikköä käyttää järjestelmässään. Yksikön tulee mm. toimia käytetyn akun ja moottorin suhteen oikealla jännitealueella, ymmärtää onko moottorissa käytetty hall -antureita, onko moottori tasa -vai vaihtovirtamoottori, millainen akun käyttöjännitealue on jne jne. Kaikki ohjausyksiköt eivät siis sovi kaikille moottoreille.