Kuinka ympäristöystävällinen sähköpyörä oikeasti on? Entäs sen eettisyys?Tämä on kysymys, johon on hankalaa saada tarkkaa ja paikkaansa pitävää tietoa, ja se myös riippuu hyvin monesta tekijästä. Koetetaan kuitenkin avata asiaa hieman sen tiedon valossa, jota on saatavilla ja josta on omakohtaista kokemusta.

Pääsääntöisesti hiilijalanjälki voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Kulkuvälineen valmistuksessa syntyviin päästöihin ja valmistuksen vaatimaan energiamäärään, sekä kulkuvälineen käyttämisestä aiheutuneisiin päästöihin. Tässä artikkelissa keskitytään pääsääntöisesti sähköpyörän valmistuksesta ja käyttämisestä aiheutuneisiin päästöihin, mutta tutkielmassa otetaan vertailun vuoksi huomioon myös muutamia muita kulkuvälineitä ja niiden valmistukseen ja käyttämiseen kuluvaa energian määrää.

Elinkaari-energiankulutus

Vuonna 2010 tehtiin tutkimus (MIT) erilaisten liikkumismuotojen välillä, ottaen huomioon niiden koko elinkaaren aikana kulutettu/tarvittu energian määrä sisältäen valmistukseen sekä käyttöön kuluva energiamäärä. Tutkimuksessa tarkasteltiin laajalti erilaisten liikkumismuotojen välisiä eroja, josta saatiin laadittua kunkin liikkumismuodon vaatima kokonaisenergiamäärä, joka ilmoitetaan Kilojoule / henkilö / maili (KJHM)

Tavallisen polkupyörän elinkaaren aikana energiankulutus on tehdyn tutkimuksen mukaan keskimäärin n. 60 Kj / henkilö / maili (lyhennettynä KJHM). Polkupyörän valmistuksesta saatujen tietojen perusteella polkupyörän koko elinkaaren aikana kuluu n. 60KJHM. Valmistuksen osuus tästä on 51 KJHM ja polkupyörän huoltamiseen oletetun 15 vuoden elinkaaren aikana 9 KJHM*

Sähköpyörät olivat tutkimuksen mukaan vain hieman tavallista polkupyörää energiaintensiivisempiä, luvuin n.82 KJHM. Vertailun vuoksi keskiverto sedan -tyylinen henkilöauton elinkaari-energiankulutus on yli 2500 KJHM ja nykyaikaisen ympäristöystävällisen sähköjunan yli 1400KJHM. Elinkaari-energiankulutuksessa vain kävely pärjäsi polku/sähköpyörälle. Polku- ja sähköpyöräilyn katsottiin siis olevan kokonaiskuvaltaan ympäristön kannalta kaikista parhaimmat liikkumismuodot heti kävelyn jälkeen.

Hiilijalanjälki:

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös liikkumisvälineen käyttämisen aiheuttama kasvihuonekaasujen muodostus / matkustaja / maili (GMM). Esimerkiksi kävelijä tai pyöräilijä tuottaa liikkuessaan hengityksen kiihtyessä lisääntyneen määrän hiilidioksidia. Tämä muiden aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi huomioonotettuna pyöräily ja sähköpyöräily olivat jälleen selviä voittajia, tuottaen kasvihuonekaasuja 20/21 (GMM). Tutkimuksessa huomattiin, että kävelijä tuottaa kävellessään n. 28 GMM, kun esimerkiksi keskiverto avolava-auton tuottama määrä oli 549 GMM.

*Lukemat perustuvat Shreya Daven (MIT) 2010 tekemän tutkimuksen tuloksiin, jossa hän vertaili useita eri liikkumismuotoja.

Eri kulkuvälineiden käytöstä syntyvä hiilijalanjälki (Lähde: Ikuinen myötätuuli- Sähköpyörien tulavaisuus Suomessa)

Polkupyörän valmistuksessa syntyvät kasvihuonekaasumäärät osoittautuivat pienemmiksi kuin pyöräilijän itsensä hengitysilmasta tuottamat ja pyörän ylläpidon ja huoltamisen johdosta syntyneet päästöt. Vaikka polkupyörän valmistuksessa (ja käyttämisessä) syntyy vain murto-osa esimerkiksi auton valmistuksessa syntyvistä kasvihuonekaasuista, vaikuttaa polku/sähköpyörän valmistusprosessin aikana suuresti se, millä tavalla polku/sähköpyörä on tuotettu ja minkälaista akkua siinä käytetään. Usein esim. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa valmistetut polkupyörät valmistetaan useassa eri paikassa siten, että esimerkiksi runko valmistetaan tehtaalla, lähetetään maalattavaksi jonnekin muualle, kasattavaksi jonnekin muualle ja lopuksi pakattavaksi ja lähetettäväksi takaisin alkuperäiseen tehtaaseen. Tämä tuottaa merkittävästi enemmän päästöjä kuin se, että pyörä valmistetaan ja pakataan kompaktilla valmistusalueella (esimerkiksi Kiinassa tai Taiwanissa) ja kuljetetaan sitten meriteitse markkina-alueelle. Kohdistetusti valmistetun ja meriteitse kuljetetun polku/sähköpyörän valmistuksessa aiheutuneet kokonaispäästöt voivat olla noin yhden viidesosan hajautetusti valmistetun polku tai sähköpyörän vastaavista päästöistä.

Yksi iso tekijä joka vaikuttaa tuotteen valmistuksen aikana syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin, on käytetyt materiaalit ja mistä ja miten ne on hankittu. Metallien ja/tai malmin louhinta ja jalostus aiheuttaa ympäristölle haitallisia päästöjä. Esimerkiksi teräksen ja alumiinin valmistuksessa syntyy väkisinkin haitallisia päästöjä, ja ne ovat polku- ja sähköpyörissä yleisimmin käytettyjä materiaaleja. Materiaaleina ne ovat kuitenkin yleensä pitkäikäisiä ja hyvin kierrätettäviä. Esimerkiksi alumiinin käyttöikä voi olla erittäin pitkä, sillä se ei ruostu lainkaan. Alumiinille on myös laajat kierrätysjärjestelmät olemassa, vaikka sekään ei täysin saasteetonta ole. Kokonais materiaalimäärä polku / sähköpyörässä on kuitenkin muihin kulkupeleihin verrattuna hyvinkin pieni.

Polku/sähköpyörän hiilijalanjälkeen ja kokonaispäästöihin vaikuttaa myös suuresti mm. tuotteen laatu ja elinikä. Usein ostetaan edullinen polku/sähköpyörä ja ajatellaan että halvan ostamalla säästää rahaa. Tässä pätee hyvin vanha sanonta ettei köyhällä ole varaa ostaa halpaa. Halvan tuotteen suunnittelussa ei pääsääntöisesti juurikaan ole huomioitu esimerkiksi tuotteen huollettavuutta, varaosien saantia ja tuotteen elinikää. Sitten kun jotain hajoaa, niin halpa ja/tai huonosti suunniteltu tuote voi päätyä autotallin perälle tai kaatopaikalle. Sitten tilalle ostetaan pahimmillaan uusi halpa ja huono tuote.

Ok, sähköpyörä on ympäristön kannalta hyvä kulkuväline. Onko erilaisilla sähköpyörillä erilaisia ympäristövaikutuksia?

Sähköpyöristä puhuttaessa ympäristöystävällisin, ja pidemmällä aikavälillä katsottuna myös edullisin valinta on laadukas tuote, jonka huollettavuus on hyvä ja varaosien saaminen myös tulevaisuudessa onnistuu. Lisäksi sähköpyörässä käytetty akku vaikuttaa suuresti sen ympäristövaikutukseen. Polku- ja etenkin sähköpyörien osalta asiassa on myös psykologinen puoli, joka tulee ottaa huomioon. Jos ensimmäiseksi sähköpyöräksi ostetaan jokin edullinen ja siten yleensä ajo-ominaisuuksiltaan huono sähköpyörä, tulee ensiomistajalle helposti semmoinen mielikuva, että tämmöisiäkö nämä onkin, eihän tällä ole hyvä tai mukava ajaa. Tämä voi laannuttaa pyöräilyintoa merkittävästi ja pahimmillaan ajaa tuoreen pyöräilijän pois pyöräilykuvioista takaisin auton rattiin.

Sähköpyörä on siis yksi ympäristön kannalta parhaista kulkuvälineistä heti kävelyn (ja polkupyöräilyn?) jälkeen. Sähköpyörien kokonaisvaikutus ympäristöön voi olla jopa polkupyöriä parempi, sillä laadukas ja hyvä ajettava sähköpyörä kannustaa uusia käyttäjiä vähentämään yksityisautoilua paljon tavallista polkupyörää tehokkaammin. Sähköpyöräillessä yleensä myös hengitysilman mukana syntyvät hiilidioksidimäärät ovat polkupyöriä pienemmät. Toki sähköpyörän akun lataamiseen vaaditaan sähköä, jonka tuottaminen voi synnyttää päästöjä, riippuen miten sähkö on tuotettu. Kuluttaja pystyy Suomessa kuitenkin itse vaikuttamaan yleensä kohtuullisen hyvin siihen, miten lataamiseen tarvittava sähkö on tuotettu. Sähköpyörän akun lataamiseen vaadittava energiamäärä on kuitenkin minimaalinen mihin tahansa muuhun moottoroituun kulkuvälineeseen verrattuna.

Ottaen huomioon koko elinkaaren aikana muodostuvat päästöt, ympäristön kannalta paras valinta on sähköistää jo olemassa oleva polkupyörä laadukkaalla ja huollettavalla sähköistyssarjalla, jossa käytetään laadukasta ja pitkäikäistä Lithiumakkua... Siksi Greencyclekin on olemassa.

Millainen sähköpyörä sitten on huonoin vaihtoehto ympäristöä ajatellen?

Yksi suurimmista, jollei suurin hiilipäästöjen ja muiden negatiivisten ympäristöhaittojen tuottaja sähköpyörien osalta on vanhoissa ja vielä nykyäänkin joissain edullisissa sähköpyörissä käytetty lyijyakku. Lyijyakut ovat haitallisia pääasiassa niiden sisältämän lyijyn takia, joka on erittäin haitallinen alkuaine ympäristön kannalta sekä valmistus/jalostusvaiheessa, että lyijyä sisältävän tuotteen elinkaaren lopussa. Lyijyakku on sähköpyörissä kertahankintahinnaltaan edullisin vaihtoehto, mutta lyijyakun elinkaari on lyhyt, sillä sitä pystytään lataamaan parhaimmillaankin vain muutamia satoja kertoja, jonka jälkeen se muuttuu käyttökelvottomaksi. Laadukas Lithiumakku taasen kestää tuhansia latauskertoja, eikä se sisällä läheskään yhtä haitallisia aineita kuin lyijyakku. Jotkut Lithiumakut eivät sisällä lainkaan ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. Lithiumakuille on myös Suomessa hyvä ja toimiva kierrätysjärjestelmä, jonka ansiosta Lithiumakun sisältämät materiaalit saadaan uusiokäyttöön.

Kaikki nykyaikaiset ja laadukkaat sähköpyörät käyttävät kuitenkin erilaisia Lithiumakkuja, pienetäen sähköpyörän ympäristövaikutusta merkittävästi. Huomautuksena kuitenkin että vaikka sähköpyörässä on Lithiumakku, ei se automaattisesti tarkoita että kyseinen sähköpyörä olisi erityisen hyvä. Nykyään Lithiumakkuteknologia on kehittynyt paljon, hinnat ovat laskeneet ja edullisiakin Lithiumakkuja pystytään valmistamaan kuluttajakäyttöön vaadituilla voluumeilla. Markkinoilla on kuitenkin paljon valmistajia, jotka valmistavat huonolaatuisia Lithiumkennoja, joka turhaan kuluttavat ympäristöä, koska niiden valmistustavoista ei saada riittävää tietoa ja toisekseen esimerkiksi sähköpyörän Lithiumakussa on kymmeniä kennoja ja yksikin huonolaatuinen kenno vaikuttaa koko akun toimivuuteen. Siksi on tärkeää, että käytetyt Lithiumakut ovat laadukkaita ja kennovalmistajat ovat tunnettuja ja toimivat mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Yleisesti arvioidaan, että jopa 80% Aasiasta tulevista Lithiumakkukennoista on väärennettyjä, joka todennäköisesti tarkoittaa suurentunutta ympäristökuormaa. Kennojen aitoutta ei tavallinen kuluttaja pysty mitenkään helposti tunnistamaan kuin vasta siinä vaiheessa kun akku rupeaa menettämään varauskykyään, pahimmassa tapausessa jo muutamassa kuukaudessa. Laadukas ja aidoilla tunnetun valmistajan kennoilla varustettu Lithiumakku kestää oikein käytettynä vuosikausia.Ympäristön kannalta huonoin vaihtoehto on siis yleensä edullinen “markettipyörä”, jolla on huono ja/tai raskas ajaa ja johon varaosien saatavuutta ei voi taata tulevaisuudessa. Tilannetta pahentaa vielä merkittävästi, jos pyörässä käytetään lyijy/geeliakkua. Litiumakku ei kuitenkaan ole automaattinen tae siitä, että pyörä olisi hyvä tai laadukas, tai edes että akku olisi pitkäikäinen. Hinta ei välttämättä ole aina taattu merkki tuotteen laadusta, mutta jotain siitäkin voi päätellä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että alle 2000 eurolla ei saa laadukasta ja varmasti aidoilla osilla varustettua sähköpyörää.

Miten Greencycle huomioi tuotteidensa valmistuksessa aiheutuneita haitallisia päästöjä?

Greencyclelle ympäristöasiat ovat tärkeitä ja juuri ympäristöasiat olivat yksi merkittävä syy Greencyclen toiminnan aloittamiseksi, kehittämiseksi ja jatkamiseksi. Greencycle tekee yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa, joiden kanssa yhdessä pyritään mm. vähentämään yksityisautoilua silloin kun se on mahdollista ja kannattavaa. Olimme mukana mm.laatimassa Trafin ja tulevaisuudentutkimuslaitos Demos Helsingin järjestämässä työpajassa, jossa pohdittiin sähköpyörien tulevaisuutta Suomessa, sekä sähköpyörien tuottamaa hiilijalanjälkeä. Tuloksena syntyi raportti “ ikuinen myötätuuli- Sähköpyörien tulevaisuus Suomessa ” Tähän voi tutustua mm. sivuiltamme l öytyvän linkin kautta, tai suoraan Demos Helsingin kotisivuilla.

Emme suinkaan ole torppaamassa tai moralisoimassa yksityisautoilijoita, sillä etenkin pitkien välimatkojen Suomessa tällä hetkellä yksityisautoilulle on selvää tarvetta eikä siitä tosiasiasta päästä mihinkään. Kuitenkin Suomessa yksityisautoillaan paljon turhaankin ja ison osan yksityisautoilusta, etenkin kaupunkialueilla, voisi korvata merkittävästi ympäristöystävällisemmällä liikkumismuodolla, eli sähköpyörällä.Sähköpyörällä voi liikkua pitkiä matkoja vähäpäästöisesti. Se korvaa autoja ja mopoja. Sähköpolkupyörillä voidaan saavuttaa neljän prosentin vähennys liikenteen CO2-päästöissä alle 30 kilometrin matkoilla” . (Liikennevirasto 2015, 28.)

Greencycle -tuotteet valmistetaan yhdellä valmistusalueella, joka minimoi saastuttavan maakuljetustarpeen. Tuotteet rahdataan meriteitse isoilla rahtialuksilla, joka on ympäristön kannalta paras kuljetusmuoto. Osa tarvittavista komponenteista, siinä määrin kuin se on mahdollista, on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Kaikki Greencyclen myymät akut ovat aina olleet pelkästään laadukkaita, luotettavia ja pitkäikäisiä Lithiumakkuja ja nekin ovat keskitetysti valmistettuja (poislukien akkujen kennot, jotka osittain voidaan valmistaa muualla, sillä akkujen tuottaja-aleella valmistetut kennot eivät ole riittävän laadukkaita, jolloin yksikin huonolaatuinen kenno voi tehdä tarpeettomaksi montakymmentä samassa akussa käytettävää kennoa) Kennojen aitouden varmistaminen on aina ollut vaikeaa jopa ammattilaiselle. Siksi Greencycle on tehnyt paljon tutkimustyötä, mittauksia ja tarkastuksia valmistajan luokse, jotta kennojen aitoudesta voidaan saada varmuus.

Greencycle -muunnossarjat on kehitetty käyttäen mahdollisimman laadukkaita komponentteja, joka vähentää rikkinäisiä osia ja hukkajätettä. Ne on myös kehitetty siten, että kaikki kuluvat osat voidaan tarvittaessa vaihtaa uusiin, jonka ansiosta muunnosarjan elinikä on erittäin pitkä. Myös ajo-ominaisuudet on otettu huomioon ja Greencycle muunnossarjojen ajettavuus onkin erittäin hyvä, joka minimoi mm. negatiivisen psykologisen vaikutuksen. Asiakkalle tarjotaan myös kattavasti tietoa siitä, miten tuotteita tulisi käyttää, jotta ne kestäisivät mahdollisimman pitkään ja luotettavasti. Tämä voi myös osaltaan vähentää turhaan syntyvää hukkajätettä. Kaikki syntyvä hukkajäte pyritään myöskin kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi lähes kaikki akuissa käytetty materiaali voidaan kierrättää Suomessa suhteellisen tehokkaasti.

Entäs tuotteiden eettisyys? Onko ostamani Greencycle muunnossarjan kasannut jokin pikkulapsi likaisessa Kiinalaisessa hikipajassa riisipalkalla?

Ei ole. Ympäristöasioiden lisäksi Greencyclen ydinajatteluun kuuluu myös ihmisarvo ja eettiset kysymykset. Greencyclen väki on henkilökohtaisesti varmistanut, ja varmistaa jatkossakin, että kaikki Greencycle -muunnossarjojen valmistukseen osallistuvat henkilöt ovat työikäisiä, että heidän työolosuhteensa ovat hyvät ja että heille maksetaan riittävän suurta palkkaa työstään. Kaikki työntekijät ovat aikuisia, (joista suurin osa muuten on naisia) Heille tarjotaan käyvän palkan lisäksi työsuhdeasunto, mikäli he semmoista tarvitsevat (esim. maaseudulta juuri muuttaneet työläiset) Kaikki työntekijät saavat myös pitää vähintäänkin kaikki kansalliset vapaapäivät ja motivoituneille työntekijöille tarjotaan hyvät edellytykset edetä urallaan. Naistyöntekijät saavat myös pitää riittävän palkallisen äitiysloman, sekä heillä on vahva irtisanomissuoja esimerkiksi raskauden vuoksi. Näin läntisestä hyvinvointivaltion näkökulmasta katsottuna Greencycle -muunnossarjoja tekevät työntekijät voivat hyvin ja ovat motivoituneita työssään, saavat hyvää palkkaa ja työolosuhteet heillä ovat hyvät ja siistit. Kaikkialla näin ei valitettavasti ole ja mikäli ympäristö ja eettisyysasiat eivät ole kunnossa, ei Greencycle voi eikä halua tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa.