Sähköpyörien ympäristövaikutukset ja eettisyys

Kuinka ympäristöystävällinen sähköpyörä oikeasti on? Entäs sen eettisyys?Tämä on kysymys, johon on hankalaa saada tarkkaa ja paikkaansa pitävää tietoa, ja se myös riippuu hyvin monesta tekijästä. Koetetaan kuitenkin avata asiaa hieman sen tiedon valossa, jota on saatavilla ja josta on omakohtaista kokemusta.

Pääsääntöisesti hiilijalanjälki voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Kulkuvälineen valmistuksessa syntyviin päästöihin ja valmistuksen vaatimaan energiamäärään, sekä kulkuvälineen käyttämisestä aiheutuneisiin päästöihin. Tässä artikkelissa keskitytään pääsääntöisesti sähköpyörän valmistuksesta ja käyttämisestä aiheutuneisiin päästöihin, mutta tutkielmassa otetaan vertailun vuoksi huomioon myös muutamia muita kulkuvälineitä ja niiden valmistukseen ja käyttämiseen kuluvaa energian määrää.

Elinkaari-energiankulutus

Vuonna 2010 tehtiin tutkimus (MIT) erilaisten liikkumismuotojen välillä, ottaen huomioon niiden koko elinkaaren aikana kulutettu/tarvittu energian määrä sisältäen valmistukseen sekä käyttöön kuluva energiamäärä. Tutkimuksessa tarkasteltiin laajalti erilaisten liikkumismuotojen välisiä eroja, josta saatiin laadittua kunkin liikkumismuodon vaatima kokonaisenergiamäärä, joka ilmoitetaan Kilojoule / henkilö / maili (KJHM)

Tavallisen polkupyörän elinkaaren aikana energiankulutus on tehdyn tutkimuksen mukaan keskimäärin n. 60 Kj / henkilö / maili (lyhennettynä KJHM). Polkupyörän valmistuksesta saatujen tietojen perusteella polkupyörän koko elinkaaren aikana kuluu n. 60KJHM. Valmistuksen osuus tästä on 51 KJHM ja polkupyörän huoltamiseen oletetun 15 vuoden elinkaaren aikana 9 KJHM*

Sähköpyörät olivat tutkimuksen mukaan vain hieman tavallista polkupyörää energiaintensiivisempiä, luvuin n.82 KJHM. Vertailun vuoksi keskiverto sedan -tyylinen henkilöauton elinkaari-energiankulutus on yli 2500 KJHM ja nykyaikaisen ympäristöystävällisen sähköjunan yli 1400KJHM. Elinkaari-energiankulutuksessa vain kävely pärjäsi polku/sähköpyörälle. Polku- ja sähköpyöräilyn katsottiin siis olevan kokonaiskuvaltaan ympäristön kannalta kaikista parhaimmat liikkumismuodot heti kävelyn jälkeen.

Hiilijalanjälki:

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös liikkumisvälineen käyttämisen aiheuttama kasvihuonekaasujen muodostus / matkustaja / maili (GMM). Esimerkiksi kävelijä tai pyöräilijä tuottaa liikkuessaan hengityksen kiihtyessä lisääntyneen määrän hiilidioksidia. Tämä muiden aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi huomioonotettuna pyöräily ja sähköpyöräily olivat jälleen selviä voittajia, tuottaen kasvihuonekaasuja 20/21 (GMM). Tutkimuksessa huomattiin, että kävelijä tuottaa kävellessään n. 28 GMM, kun esimerkiksi keskiverto avolava-auton tuottama määrä oli 549 GMM.

*Lukemat perustuvat Shreya Daven (MIT) 2010 tekemän tutkimuksen tuloksiin, jossa hän vertaili useita eri liikkumismuotoja.

Eri kulkuvälineiden käytöstä syntyvä hiilijalanjälki (Lähde: Ikuinen myötätuuli- Sähköpyörien tulavaisuus Suomessa)

Polkupyörän valmistuksessa syntyvät kasvihuonekaasumäärät osoittautuivat pienemmiksi kuin pyöräilijän itsensä hengitysilmasta tuottamat ja pyörän ylläpidon ja huoltamisen johdosta syntyneet päästöt. Vaikka polkupyörän valmistuksessa (ja käyttämisessä) syntyy vain murto-osa esimerkiksi auton valmistuksessa syntyvistä kasvihuonekaasuista, vaikuttaa polku/sähköpyörän valmistusprosessin aikana suuresti se, millä tavalla polku/sähköpyörä on tuotettu ja minkälaista akkua siinä käytetään. Usein esim. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa valmistetut polkupyörät valmistetaan useassa eri paikassa siten, että esimerkiksi runko valmistetaan tehtaalla, lähetetään maalattavaksi jonnekin muualle, kasattavaksi jonnekin muualle ja lopuksi pakattavaksi ja lähetettäväksi takaisin alkuperäiseen tehtaaseen. Tämä tuottaa merkittävästi enemmän päästöjä kuin se, että pyörä valmistetaan ja pakataan kompaktilla valmistusalueella (esimerkiksi Kiinassa tai Taiwanissa) ja kuljetetaan sitten meriteitse markkina-alueelle. Kohdistetusti valmistetun ja meriteitse kuljetetun polku/sähköpyörän valmistuksessa aiheutuneet kokonaispäästöt voivat olla noin yhden viidesosan hajautetusti valmistetun polku tai sähköpyörän vastaavista päästöistä.

Yksi iso tekijä joka vaikuttaa tuotteen valmistuksen aikana syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin, on käytetyt materiaalit ja mistä ja miten ne on hankittu. Metallien ja/tai malmin louhinta ja jalostus aiheuttaa ympäristölle haitallisia päästöjä. Esimerkiksi teräksen ja alumiinin valmistuksessa syntyy väkisinkin haitallisia päästöjä, ja ne ovat polku- ja sähköpyörissä yleisimmin käytettyjä materiaaleja. Materiaaleina ne ovat kuitenkin yleensä pitkäikäisiä ja hyvin kierrätettäviä. Esimerkiksi alumiinin käyttöikä voi olla erittäin pitkä, sillä se ei ruostu lainkaan. Alumiinille on myös laajat kierrätysjärjestelmät olemassa, vaikka sekään ei täysin saasteetonta ole. Kokonais materiaalimäärä polku / sähköpyörässä on kuitenkin muihin kulkupeleihin verrattuna hyvinkin pieni.

Polku/sähköpyörän hiilijalanjälkeen ja kokonaispäästöihin vaikuttaa myös suuresti mm. tuotteen laatu ja elinikä. Usein ostetaan edullinen polku/sähköpyörä ja ajatellaan että halvan ostamalla säästää rahaa. Tässä pätee hyvin vanha sanonta ettei köyhällä ole varaa ostaa halpaa. Halvan tuotteen suunnittelussa ei pääsääntöisesti juurikaan ole huomioitu esimerkiksi tuotteen huollettavuutta, varaosien saantia ja tuotteen elinikää. Sitten kun jotain hajoaa, niin halpa ja/tai huonosti suunniteltu tuote voi päätyä autotallin perälle tai kaatopaikalle. Sitten tilalle ostetaan pahimmillaan uusi halpa ja huono tuote.

Ok, sähköpyörä on ympäristön kannalta hyvä kulkuväline. Onko erilaisilla sähköpyörillä erilaisia ympäristövaikutuksia?

Sähköpyöristä puhuttaessa ympäristöystävällisin, ja pidemmällä aikavälillä katsottuna myös edullisin valinta on laadukas tuote, jonka huollettavuus on hyvä ja varaosien saaminen myös tulevaisuudessa onnistuu. Lisäksi sähköpyörässä käytetty akku vaikuttaa suuresti sen ympäristövaikutukseen. Polku- ja etenkin sähköpyörien osalta asiassa on myös psykologinen puoli, joka tulee ottaa huomioon. Jos ensimmäiseksi sähköpyöräksi ostetaan jokin edullinen ja siten yleensä ajo-ominaisuuksiltaan huono sähköpyörä, tulee ensiomistajalle helposti semmoinen mielikuva, että tämmöisiäkö nämä onkin, eihän tällä ole hyvä tai mukava ajaa. Tämä voi laannuttaa pyöräilyintoa merkittävästi ja pahimmillaan ajaa tuoreen pyöräilijän pois pyöräilykuvioista takaisin auton rattiin.

Sähköpyörä on siis yksi ympäristön kannalta parhaista kulkuvälineistä heti kävelyn (ja polkupyöräilyn?) jälkeen. Sähköpyörien kokonaisvaikutus ympäristöön voi olla jopa polkupyöriä parempi, sillä laadukas ja hyvä ajettava sähköpyörä kannustaa uusia käyttäjiä vähentämään yksityisautoilua paljon tavallista polkupyörää tehokkaammin. Sähköpyöräillessä yleensä myös hengitysilman mukana syntyvät hiilidioksidimäärät ovat polkupyöriä pienemmät. Toki sähköpyörän akun lataamiseen vaaditaan sähköä, jonka tuottaminen voi synnyttää päästöjä, riippuen miten sähkö on tuotettu. Kuluttaja pystyy Suomessa kuitenkin itse vaikuttamaan yleensä kohtuullisen hyvin siihen, miten lataamiseen tarvittava sähkö on tuotettu. Sähköpyörän akun lataamiseen vaadittava energiamäärä on kuitenkin minimaalinen mihin tahansa muuhun moottoroituun kulkuvälineeseen verrattuna.

Ottaen huomioon koko elinkaaren aikana muodostuvat päästöt, ympäristön kannalta paras valinta on sähköistää jo olemassa oleva polkupyörä laadukkaalla ja huollettavalla sähköistyssarjalla, jossa käytetään laadukasta ja pitkäikäistä Lithiumakkua... Siksi Greencyclekin on olemassa.

Millainen sähköpyörä sitten on huonoin vaihtoehto ympäristöä ajatellen?

Yksi suurimmista, jollei suurin hiilipäästöjen ja muiden negatiivisten ympäristöhaittojen tuottaja sähköpyörien osalta on vanhoissa ja vielä nykyäänkin joissain edullisissa sähköpyörissä käytetty lyijyakku. Lyijyakut ovat haitallisia pääasiassa niiden sisältämän lyijyn takia, joka on erittäin haitallinen alkuaine ympäristön kannalta sekä valmistus/jalostusvaiheessa, että lyijyä sisältävän tuotteen elinkaaren lopussa. Lyijyakku on sähköpyörissä kertahankintahinnaltaan edullisin vaihtoehto, mutta lyijyakun elinkaari on lyhyt, sillä sitä pystytään lataamaan parhaimmillaankin vain muutamia satoja kertoja, jonka jälkeen se muuttuu käyttökelvottomaksi. Laadukas Lithiumakku taasen kestää tuhansia latauskertoja, eikä se sisällä läheskään yhtä haitallisia aineita kuin lyijyakku. Jotkut Lithiumakut eivät sisällä lainkaan ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. Lithiumakuille on myös Suomessa hyvä ja toimiva kierrätysjärjestelmä, jonka ansiosta Lithiumakun sisältämät materiaalit saadaan uusiokäyttöön.

Kaikki nykyaikaiset ja laadukkaat sähköpyörät käyttävät kuitenkin erilaisia Lithiumakkuja, pienetäen sähköpyörän ympäristövaikutusta merkittävästi. Huomautuksena kuitenkin että vaikka sähköpyörässä on Lithiumakku, ei se automaattisesti tarkoita että kyseinen sähköpyörä olisi erityisen hyvä. Nykyään Lithiumakkuteknologia on kehittynyt paljon, hinnat ovat laskeneet ja edullisiakin Lithiumakkuja pystytään valmistamaan kuluttajakäyttöön vaadituilla voluumeilla. Markkinoilla on kuitenkin paljon valmistajia, jotka valmistavat huonolaatuisia Lithiumkennoja, joka turhaan kuluttavat ympäristöä, koska niiden valmistustavoista ei saada riittävää tietoa ja toisekseen esimerkiksi sähköpyörän Lithiumakussa on kymmeniä kennoja ja yksikin huonolaatuinen kenno vaikuttaa koko akun toimivuuteen. Siksi on tärkeää, että käytetyt Lithiumakut ovat laadukkaita ja kennovalmistajat ovat tunnettuja ja toimivat mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Yleisesti arvioidaan, että jopa 80% Aasiasta tulevista Lithiumakkukennoista on väärennettyjä, joka todennäköisesti tarkoittaa suurentunutta ympäristökuormaa. Kennojen aitoutta ei tavallinen kuluttaja pysty mitenkään helposti tunnistamaan kuin vasta siinä vaiheessa kun akku rupeaa menettämään varauskykyään, pahimmassa tapausessa jo muutamassa kuukaudessa. Laadukas ja aidoilla tunnetun valmistajan kennoilla varustettu Lithiumakku kestää oikein käytettynä vuosikausia.Ympäristön kannalta huonoin vaihtoehto on siis yleensä edullinen “markettipyörä”, jolla on huono ja/tai raskas ajaa ja johon varaosien saatavuutta ei voi taata tulevaisuudessa. Tilannetta pahentaa vielä merkittävästi, jos pyörässä käytetään lyijy/geeliakkua. Litiumakku ei kuitenkaan ole automaattinen tae siitä, että pyörä olisi hyvä tai laadukas, tai edes että akku olisi pitkäikäinen. Hinta ei välttämättä ole aina taattu merkki tuotteen laadusta, mutta jotain siitäkin voi päätellä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että alle 2000 eurolla ei saa laadukasta ja varmasti aidoilla osilla varustettua sähköpyörää.

Miten Greencycle huomioi tuotteidensa valmistuksessa aiheutuneita haitallisia päästöjä?

Greencyclelle ympäristöasiat ovat tärkeitä ja juuri ympäristöasiat olivat yksi merkittävä syy Greencyclen toiminnan aloittamiseksi, kehittämiseksi ja jatkamiseksi. Greencycle tekee yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa, joiden kanssa yhdessä pyritään mm. vähentämään yksityisautoilua silloin kun se on mahdollista ja kannattavaa. Olimme mukana mm.laatimassa Trafin ja tulevaisuudentutkimuslaitos Demos Helsingin järjestämässä työpajassa, jossa pohdittiin sähköpyörien tulevaisuutta Suomessa, sekä sähköpyörien tuottamaa hiilijalanjälkeä. Tuloksena syntyi raportti “ ikuinen myötätuuli- Sähköpyörien tulevaisuus Suomessa ” Tähän voi tutustua mm. sivuiltamme l öytyvän linkin kautta, tai suoraan Demos Helsingin kotisivuilla.

Emme suinkaan ole torppaamassa tai moralisoimassa yksityisautoilijoita, sillä etenkin pitkien välimatkojen Suomessa tällä hetkellä yksityisautoilulle on selvää tarvetta eikä siitä tosiasiasta päästä mihinkään. Kuitenkin Suomessa yksityisautoillaan paljon turhaankin ja ison osan yksityisautoilusta, etenkin kaupunkialueilla, voisi korvata merkittävästi ympäristöystävällisemmällä liikkumismuodolla, eli sähköpyörällä.Sähköpyörällä voi liikkua pitkiä matkoja vähäpäästöisesti. Se korvaa autoja ja mopoja. Sähköpolkupyörillä voidaan saavuttaa neljän prosentin vähennys liikenteen CO2-päästöissä alle 30 kilometrin matkoilla” . (Liikennevirasto 2015, 28.)

Greencycle -tuotteet valmistetaan yhdellä valmistusalueella, joka minimoi saastuttavan maakuljetustarpeen. Tuotteet rahdataan meriteitse isoilla rahtialuksilla, joka on ympäristön kannalta paras kuljetusmuoto. Osa tarvittavista komponenteista, siinä määrin kuin se on mahdollista, on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Kaikki Greencyclen myymät akut ovat aina olleet pelkästään laadukkaita, luotettavia ja pitkäikäisiä Lithiumakkuja ja nekin ovat keskitetysti valmistettuja (poislukien akkujen kennot, jotka osittain voidaan valmistaa muualla, sillä akkujen tuottaja-aleella valmistetut kennot eivät ole riittävän laadukkaita, jolloin yksikin huonolaatuinen kenno voi tehdä tarpeettomaksi montakymmentä samassa akussa käytettävää kennoa) Kennojen aitouden varmistaminen on aina ollut vaikeaa jopa ammattilaiselle. Siksi Greencycle on tehnyt paljon tutkimustyötä, mittauksia ja tarkastuksia valmistajan luokse, jotta kennojen aitoudesta voidaan saada varmuus.

Greencycle -muunnossarjat on kehitetty käyttäen mahdollisimman laadukkaita komponentteja, joka vähentää rikkinäisiä osia ja hukkajätettä. Ne on myös kehitetty siten, että kaikki kuluvat osat voidaan tarvittaessa vaihtaa uusiin, jonka ansiosta muunnosarjan elinikä on erittäin pitkä. Myös ajo-ominaisuudet on otettu huomioon ja Greencycle muunnossarjojen ajettavuus onkin erittäin hyvä, joka minimoi mm. negatiivisen psykologisen vaikutuksen. Asiakkalle tarjotaan myös kattavasti tietoa siitä, miten tuotteita tulisi käyttää, jotta ne kestäisivät mahdollisimman pitkään ja luotettavasti. Tämä voi myös osaltaan vähentää turhaan syntyvää hukkajätettä. Kaikki syntyvä hukkajäte pyritään myöskin kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi lähes kaikki akuissa käytetty materiaali voidaan kierrättää Suomessa suhteellisen tehokkaasti.

Entäs tuotteiden eettisyys? Onko ostamani Greencycle muunnossarjan kasannut jokin pikkulapsi likaisessa Kiinalaisessa hikipajassa riisipalkalla?

Ei ole. Ympäristöasioiden lisäksi Greencyclen ydinajatteluun kuuluu myös ihmisarvo ja eettiset kysymykset. Greencyclen väki on henkilökohtaisesti varmistanut, ja varmistaa jatkossakin, että kaikki Greencycle -muunnossarjojen valmistukseen osallistuvat henkilöt ovat työikäisiä, että heidän työolosuhteensa ovat hyvät ja että heille maksetaan riittävän suurta palkkaa työstään. Kaikki työntekijät ovat aikuisia, (joista suurin osa muuten on naisia) Heille tarjotaan käyvän palkan lisäksi työsuhdeasunto, mikäli he semmoista tarvitsevat (esim. maaseudulta juuri muuttaneet työläiset) Kaikki työntekijät saavat myös pitää vähintäänkin kaikki kansalliset vapaapäivät ja motivoituneille työntekijöille tarjotaan hyvät edellytykset edetä urallaan. Naistyöntekijät saavat myös pitää riittävän palkallisen äitiysloman, sekä heillä on vahva irtisanomissuoja esimerkiksi raskauden vuoksi. Näin läntisestä hyvinvointivaltion näkökulmasta katsottuna Greencycle -muunnossarjoja tekevät työntekijät voivat hyvin ja ovat motivoituneita työssään, saavat hyvää palkkaa ja työolosuhteet heillä ovat hyvät ja siistit. Kaikkialla näin ei valitettavasti ole ja mikäli ympäristö ja eettisyysasiat eivät ole kunnossa, ei Greencycle voi eikä halua tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

TOIMITUSKULUT:
Kunkin tuotteen vaihtoehtoiset toimitustavat ja kulut kerrotaan tuotesivuilla. Toimitustavat määräytyvät tuotteen koon ja painon mukaan. Tuotteiden lähettämisestä peritään toimituskuluja tuotteesta riippuen. Jos asiakas tilaa väärän tuotteen (esim vääränkokoinen vanne, akku yms.) ja se joudutaan vaihtamaan, jää toimituskulut asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Toimitamme ja vastaanotamme kaikki lähetykset Matkahuollon kautta.

TOIMITUSAIKA:  
Pyrimme lähettämään kaikki varastossa olevat tuotteet viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä. Jos teet tilauksesi arkiaamuna, todennäköisesti tilauksesi lähetetään jo samana päivänä. Toimitusaika toimitustavasta riippuen yleensä n. 1-3 arkipäivää. Emme lähetä tilauksia viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Jos tuotetta ei ole varastossa, toimitusaika on aina tuotteesta riippuen tapauskohtainen. Tuotteiden varastotilanteen ja toimitusajat (jos tuote loppunut varastosta) näet kaupassa kyseisen tuotteen tuotesivulla. Ilmoitetut toimitusajat ovat aina arvioita ja viitteellisiä ja ne voivat vaihdella ilmoitetusta.

Meistä johtumattomista syistä emme voi taata, että ilmoitetut toimitusajat pitävät aina paikkaansa. Teemme kuitenkin aina parhaamme, jotta saamme toimitettua tilatun tavaran mahdollisimman nopeasti. Erikseen asiaakkaalle tilatun tuotteen tilausta ei voi perua ilman perusteltua syytä, jos tuote/tuotteet on jo keretty tilaamaan.
 
ASIAKKAAN VASTUU:

Kaikki myymämme muunnossarjat on ns. yleismallisia, eli ne ei ole erikseen tarkoitettu mihinkään tiettyyn pyörämerkkiin/malliin (ellei erikseen niin mainita) Vaikka sarjat on helppo asentaa suurimpaan osaan pyöristä, emme voi taata että kaikkiin pyöriin asennus onnistuu "heittämällä". Joidenkin pyörien sähköistäminen voi olla hankalampaa kuin toisten. Olemme koettaneet koota sivuillemme mahdollisimman kattavasti tietoa eri tuotteista ja niiden asennusvaatimuksista.

Tekemällä tilauksen hyväksyt, että olet lukenut kaiken saatavilla olevan tiedon ja ymmärrät mitä esimerkiksi sarjan ja akun asentaminen omaan pyörääsi vaatii ja että tilaamasi tuote on käyttötarkoitukseen sopiva. Hyväksyt myös, että asennuksessa voi tulla ylimääräistä vaivaa / työtä jota ei mainita esim. asennusohjeessa tai tuotetiedoissa. Asiakkaan vastuulla on asentaa tuote huolellisesti sekä käyttää sitä tarkasti ohjeiden mukaan. Huolimattomasta tai väärin tehdystä asennuksesta aiheutuvat mahdolliset viat eivät kuulu takuun piiriin. Mikäli tuote on asennettu tai sitä käytetään vastoin sen käyttötarkoitusta, tai tuote on avattu, tehty mitään omia kytkentöjä, vaihdettu liittimiä tai mitenkään muutoin muutettu tuotetta alkuperäisestä ilman maahantuojan lupaa, ei takuu ole voimassa.

Asiakkaan vastuulla on selvittää tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus ja että tilattu tuote/tuotteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia. Mikäli asiakas on tilannut väärän tuotteen, voidaan se vaihtaa oikeaan tuotteeseen. Väärän tuotteen tilannut asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan tuotteen myyjälle palautusehtojen mukaisesti käyttäen vain Matkahuollon bussipakettia ja asiakkaalle erikseen palautusta varten annettuja palautustietoja. Myös uuden korvaavan tuotteen lähettämisestä aiheutuvat kulut jäävät asiakkaan maksettaviksi täysimääräisenä.

Palautuksesta/vaihdosta on sovittava aina etukäteen myyjän kanssa ja kulloinkin voimassa olevia palautusehtoja tulee noudattaa. Väärä tilattu tuote tulee lähettää Greencyclelle tarkastettavaksi jotta varmistutaan että tuote on käyttämätön, uudenveroinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan kaikkine tarvittavine osineen. Mikäli näin ei ole, ei tuote ole palautus/vaihtokelpoinen.

Mikäli tuote/tuotteet on ostettu suoraan Greencyclelta, tulee palautukset tehdä aina ainoastaan Matkahuollon bussipakettina. Mikäli palautettava/vaihdettava tuote, tai mitään muutakaan toimitetaan Greencyclelle muulla tavoin, emme voi taata että palautus tulee perille ajoissa tai ollenkaan.

Lähettäessäsi Greencyclelle mitään tavaraa, mikä ei mahdu tavallisena kirjepostina, tulee käyttää ainoastaan Matkahuollon bussipakettia. *Älä siis lähetä meille mitään muutoin kuin Matkahuollon bussipakettina.* Vain suoraan postilaatikkoon toimitettava kirjeposti voidaan lähettää tavallisena kirjepostina.

Takuutapauksissa Greencycle korvaa tuotteiden toimituksesta aiheutuneet kulut ainoastaan mikäli palautusehtoja on noudatettu ja viallinen osa on toimitettu Matkahuollon bussipakettina. Mikäli takuunalainen osa toimitetaan Greencyclelle millään muulla kuin palautusehtojen mukaisella tavalla, ei toimituksesta aiheutuneita kuluja voida maksaa.

TAKUU:

Kaikilla muunnossarjoillamme on 12-36kk takuu ja akuilla pääsääntöisesti 12-24kk takuu. Kyseisen tuotteen tuotesivulta näet tarkemmin kyseisen tuotteen takuuajan. Takuu koskee materiaali -ja valmistusvirheitä.  Mahdollisissa vikatapauksissa kannattaa ensin käydä ns. perusasiat läpi, kuten varmistaa että päävirrat on päällä, kaikki johdot kytketty oikein ja liittimet ovat ehyet ja kunnolla pohjassa. Sivuiltamme kohdasta 'Ohjeet' löytyy vianselvityskaavio, jonka avulla vikaa voi koettaa paikallistaa itse. Suurin osa vikatapauksista on itse korjattavissa (esim. huonosti pohjassa oleva liitos)

Mikäli et itse saa vikaa paikallistettua ja/tai korjattua, on oltava yhteydessä ensisijaisesti tuotteen myyjään. Jos jossain osassa kuitenkin todetaan takuuaikana materiaali ja/tai valmistusvirheestä johtuva vika, on myyjä velvollinen korvaamaan uuden osan ja sen lähettämisestä aiheutuneet kulut.

Mikäli vika todetaan takuun ulkopuoliseksi viaksi, voi myyjä toimittaa tarvittavat varaosat täysimääräisesti asiakkaan laskuun.

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja joidenkin parannusten vuoksi vanhanmallinen tuote ei välttämättä ole yhteensopiva uudempien mallien kanssa. Pyrimme kuitenkin pitämään varastossa mahdollisimman kattavasti vanhempien mallien varaosia, jotta vanhemmatkin mallit saadaan korjattua ilman että koko järjestelmää tarvitsee uusia. Emme kuitenkaan voi taata, että kaikkiin myynnissä olleisiin malleihin löytyy aina sopivat varaosat. Joissain harvinaisissa tapauksissa voidaan joutua uusimaan muitakin kuin itse rikkinäinen osa, mikäli vanhanmalliseen tuotteeseen ei ole enää saatavilla sopivaa osaa.

Takuu ei koske normaalia kulumista, kuten esimerkiksi laakereita, alennusvaihdetta, vannetta, eikä akun kapasiteetin luonnollista heikkenemistä. *Akun käyttäjä voi itse vaikuttaa merkittävästi akun toimintasäteeseen ja elinikään noudattamalla akun mukana tulleita ohjeita* (mikäli akun mukana ei ole tullut akun käyttö, lataus ja säilytysohjetta, voi sen ladata myös sivuiltamme kohdasta ohjeet)

Takuu ei myöskään kata mitään muita kuluvia osia, kuten jarruja, renkaita, ketjuja, rattaita jne.. Akun vääränlainen käyttö ja säilytys voi heikentää akun kapasiteettia tai jopa hajoittaa akun. Akun käyttö, lataus ja säilytysohjeiden laiminlyönti raukaisee takuun. Asiakkaan vastuulla on käyttää, ladata ja säilyttää akkua kyseisen akun ohjeiden mukaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuote on asiakkaan toimesta asennettu jollain tavoin väärin, joka on johtanut vian syntymiseen, tai jos tuotetta on käytetty väärin. Takuu on voimassa vain, kun tuotteita käytetään myymiemme, yhteensopivien tuotteiden kanssa.

Takuu raukeaa, jos tuote on avattu, tuotteen sinetti on rikki, tuote on purettu, sitä on yritetty itse korjata, tehty mitään omia kytkentöjä jne. *Kaikenlainen tuotteen muokkaaminen ilman maahantuojan kirjallista lupaa raukaisee takuun.* Akkua tulee ladata ainoastaan sen mukana toimitetulla laturilla, tai muulla maahantuojan kirjallisesti hyväksymällä laturilla. Litiumakkuja on monenlaisia ja ne tarvitsevat aina juuri kyseiselle akulle tarkoitetun laturin. *Älä missään nimessä käytä akun lataamiseen mitään yleislaturia.*

*Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotteitamme käytetään muualta ostetun  / saadun tai itse rakennetun akun kanssa*, sillä emme voi taata kyseisen akun sopivuutta tuotteemme kanssa. Suosittelemme käyttämään vain yksinomaan myymiämme, luotettaviksi ja aidoiksi todettuja sähköpyöräkäyttöön tarkoitettuja turvallisia lithiumakkuja. Takuu ei kata missään tilanteessa tuotteistamme muille tuotteille, henkilöille, kiinteistöille, ajoneuvoille yms. aiheutuneita vahinkoja tai haittoja, eikä myöskään muiden tuotteiden aiheuttamia vahinkoja myymiimme tuotteisiin.

Takuutapauksissa, kun ensin on käyty vianselvityskaavion mukaiset testit läpi, ensisijaisesti pyydämme tekemään muutamia lisätestejä, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti selvittää ja paikantaa vika. Monesti vika pystytään paikantamaan ja korjaamaan asiakkaan toimesta. Lähetämme tarvittaessa varaosia, kun on selvitetty missä komponentissa vika oletetaan olevan. Jos varaosilla ei saada useamman yrityksen jälkeen tuotetta korjattua, voi asiakas niin sovittaessa lähettää koko sähköistetyn pyörän / muun laitteen Greencyclen päätoimipisteelle Kajaaniin, jolloin koko kokonaisuus päästään tarkastamaan kerralla ja näin vika saadaan varmasti korjattua.

Useiden tuotteittemme tee-se-itse-luonteisuuden vuoksi mahdollista vikaa ei aina pystytä löytämään / todentamaan sähköpostitse/puhelimen välityksellä ja toteamaan johtuuko vika takuunalaisesta materiaali tai valmistevirheestä, vai huolimattomasti tai väärin tehdystä asennuksesta tai vääränlaisesta käyttämisestä. Mikäli jokin osa tai koko pyörä/sähköistetty laite joudutaan lähettämään Greencyclen päätoimipisteelle tarkastettavaksi/korjattavaksi, määräytyy toimituksesta ja korjauksesta aiheutuneet kulut sen mukaan onko vika takuunalainen (materiaali, komponentti tai valmistevirhe)

Takuutapauksissa tuotteen myyjä korvaa korjauksesta aiheutuneet komponentti, työaika ja toimituskulut (toimituskulut korvataan ainoastaan kun käytetään Matkahuollon bussipakettia) Asiakas voi myös itse toimittaa pyöränsä tarkastettavaksi / korjattavaksi omalla kustannuksellaan niin halutessaan. Mikäli vika todetaan johtuvan vääränlaisesta ja/tai huolimattomasta asennuksesta, käytöstä tai jostain muusta takuun ulkopuolisesta seikasta, tällöin kyseessä ei ole takuutapaus ja korjaus- ja toimituskulut jäävät kokonaisuudessaan asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalta voidaan jälkikäteen periä myyjälle aiheutuneita rahtikuluja, mikäli tuote on toimitettu myyjälle myyjän laskuun ja vian todetaan olevan takuun ulkopuoleinen.

Tuotteidemme korjaus ja huoltotoiminta ei kuulu liiketoimintaamme, emmekä siten halua veloittaa omien tuotteittemme korjauksesta. Siksi pyrimme tekemään takuun ulkopuoliset korjaukset tuotteisiimme mahdollisimman pienin kuluin. Kuitenkin mikäli tuotetta on asiakkaan toimesta milläänlailla muokattu tai muutettu, tai käyttö ja/tai asennusohjeita ei ole noudatettu ja se on edesauttanut tai johtanut vian syntymiseen, voidaan korjaus tehdä normaalin tuntityöveloituksen mukaan.
*Kaikki toimitukset Greencyclelle tulee tehdä vain Matkahuollon bussipakettina.* Vanha rikkinäinen/viallinen tuote yleensä palautetaan meille, mutta se katsotaan aina tapauskohtaisesti ja aina se ei ole välttämättä tarpeen.
 
KAUPAN PERUMINEN JA PALAUTUS
     
Kuluttajalla on lain mukainen 14 päivän peruutusoikeus. Peruutusoikeus lasketaan alkaneeksi siitä, kun asiakas on vastaanottanut tilauksensa. Kaupan peruutuksesta on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Kaikki palautukset ja muut lähetykset Greencyclelle on tehtävä poikkeuksetta aina *Matkahuollon bussipakettina*, käyttäen erillistä asiakaspalvelusta saatua palautustunnusta. Emme lähetä emmekä vastaanota Postin kautta tehtyjä toimituksia lainkaan, sillä tästä aiheutuu meille ylimääräistä vaivaa ja kuluja. Postin käyttämisestä veloitamme ylimääräisen 10e kulukorvauksen. Emme myöskään hyvitä takuukorjauksien osalta toimituskuluja, mikäli takuuhuoltoon toimitettu tuote on toimitettu muutoin kuin edellämainittujen palautusehtojen mukaisella tavalla.

Palautetun tuotteen on oltava käyttämätön, uudenveroinen, ehyessä alkuperäisessä myyntipakkauksessaan. Kaikkien lähetettyjen osien, papereiden ja mahdollisten kyseiselle tuotteelle suunniteltujen pakkausmateriaalien on oltava mukana palautuksessa.

Peruutustapauksessa, mikäli tuote on jo keretty lähettää, palautamme ainoastaan tuotteista maksetun hinnan. Peruutustapauksessa kaikki tilauksesta aiheutuneet toimitus -ja maksukulut jäävät asiakkaan kuluksi täysimääräisenä. Vaikka tilauksella olisi asiakkaalle ilmaiset toimituskulut, maksaa tilauksen toimittaminen kauppiaalle. Myös nämä alunperin asiakkaalle ilmaiset toimituskulut jäävät asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Mikäli tilauksen pakkaus / pakkaukset on avattu ja/tai tilauksen tuote on asennettu, tarkastamme tuotteiden kunnon ennenkuin voimme palauttaa tuotteista maksettua hintaa. Peruutusoikeus ei ole voimassa, mikäli tuotetta on käytetty, se on asennettu ja / tai se ei ole alkuperäisessä ja ehyessä pakkauksessaan. Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja kaikilta osin täysin uudenveroinen. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen ja peruu sen ennen tuotteiden lähettämistä, mutta kyseinen tilaus on jo keretty kasata ja pakata, on kauppias oikeutettu perimään asiakkaalta aiheutuneet maksu, käsittely ja pakkauskulut. Tehty ja peruutettu tilaus aiheuttaa aina kauppiaalle kuluja, sekä ylimääräistä vaivaa.

Samat palautusehdot koskevat myös, jos asiakas on vahingossa tilannut esimerkiksi väärän tai epäsopivan tuotteen ja se joudutaan vaihtamaan toiseen. Kauppias korvaa toimituskulut vain siinä tapauksessa, että asiakkaalle on toimitettu tilauksesta poikkeava tuote. Palautus on tehtävä viipymättä sen jälkeen kun palautuksesta on sovittu, kuitenkin viimeistään 14 vrk sisällä palautuksen sopimisesta. Mikäli palautusehtoja ei noudateta, on kauppiaalla oikeus periä esim. väärästä palautus/toimitustavasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalta. Kun tuote/tuotteet on palautunut takaisin kauppiaalle ja ne on tarkastettu että ne täyttävät palautusehdot, palauttaa myyjä tuotteiden hinnan asiakkaan tilille viimeistään 14vrk:n kuluessa palautuksen saapumisesta. Toimitus, maksu tai muita kuluja ei palauteta asiakkaalle.

Maksamatta jätetty lasku ei ole peruutus! Maksamattomista tilauksista aiheutuu meille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Vähennät turhan työn ja kustannusten määrää, jos peruutat tilauksen mahdollisimman pian ennen toimitusta, mikäli et ole aikeissa maksaa/noutaa sitä.

Erityistapauksissa, jos esim asiakkaan pyörä on hyvin erikoinen, eikä voida olla varmoja tuotteen sopivuudesta, voidaan sopia ns.avokaupasta, jolloin asiakkaalla on tietty aika palauttaa tuote halutessaan ja saada rahansa takaisin. Toimitus -ja mahdolliset maksukulut jäävät tässä tapauksessa asiakkaan maksettavaksi. Palautetun tuotteen on oltava virheettömässä, uudenveroisessa kunnossa kaikkine osineen ja alkuperäisessä myyntipakkauksessaan.
     
MAKSUTAVAT:
    
*Maksutapoina Greencycle-verkkokaupassa on seuraavat vaihtoehdot:*

*-Verkkopankki ja korttimaksu* (kaikki yleisimmät kotimaiset pankit ja pankki/luottokortit)
*-Bussiennakko* - Maksu Matkahuoltoon tilausta noudettaessa (Bussiennakkomaksu 5e)
*-Tilisiirto / Ennakkomaksu tilillemme* - Normaali pankin tilisiirto. Maksutiedot näet tilauksen viimeisteltyäsi. Huom. Lähetämme tuotteet vasta kun maksusuoritus näkyy tilillämme!
*-Bitcoin* (Maksupalveluntarjoaja on BitPay)
*-Lasku Sopimusasiakkaille* - Normaalin lasku 14pvä maksuajalla, vain sopimusasiakkaillemme. 

*Walley (Collector Bank) osamaksu ja lasku - 45 päivää korotonta maksuaikaa tai osamaksu 36 kuukauteen asti (lasku-, luotto- ja osamaksuehdot)

-Noudettaessa tilaus Kajaanin toimipisteeltämme voit maksaa ainoastaan käteisellä. Noudettaessa voit myös tehdä tilauksen verkkokaupassa jo etukäteen, valita maksutavaksi nouto ja noutaa tuotteet kun saat noutoilmoituksen sähköpostitse.

Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:
 
1. Tilaajana ja maksajana voi toimia vain yli 18-vuotias. Alle 18-vuotiaan tilaukset tulee tehdä huoltajan nimellä ja suostumuksella.

2. Maksamattomat laskut siirrämme perintään/oikeudelliseen perintään. Pidämme oikeuden periä viivästyskorkoa ja huomautuskuluja jos joudumme lähettämään huomautuslaskun. Mahdolliset perintäkulut tulevat asiakkaan maksettaviksi aina täysimääräisenä.

3. Tilauksen lähettäminen on aina sitovaa. Voit peruuttaa tilauksesi, mutta mikäli et maksa etkä peruuta tilaustasi, voimme asettaa myyntikiellon. Peruutathan siis tilauksesi, mikäli et aio maksaa sitä. Katso peruuttamisen ehdot ylempää kohdasta peruuttaminen.

5. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hintojen muutokseen ilman eri ilmoitusta pidätetään.

6. Greencycle pidättää oikeuden katkaista asiakassuhde yksipuolisten väärinkäytösten, jatkuvien palautusten, maksamatta ja peruuttamatta jätettyjen tilausten tai toistuvien peruutusten vuoksi vuoksi ilman eri perustelua tai ilmoitusta. Voimme laskuttaa asiakkaalta toistuvista peruutuksista /maksamattomista tilauksista aiheutuneet ylimääräisen työn ja muut aiheutuneet kulut (Kuluttajansuojalaki 5. 28§).

7. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, ellei siitä erikseen mainita