GC -polkutunnistimet

Tietoa GC -muunnossarjojen polkuantureista

Polkuanturin tarkoitus / tehtävä

Napamoottorisarjoissa käytetään erikseen asennettavaa polkuanturia, joka tunnistaa miten nopeasti ja mihin suuntaan polkimia pyöritetään. Tällaista pyörimisnopeuden tunnistavaa anturia kutsutaan yleisesti myös kadenssitunnistimeksi. Polkuanturi lähettää tietoa polkimien pyörimisnopeudesta moottorin ohjausyksikölle, joka puolestaan pyörittää moottoria polkuanturilta saadun tiedon perusteella. Keskimoottoreissa polkemisen tunnistava anturi on jo valmiiksi rakennettu moottorin sisään.

Polkuanturin rakenne

Polkuanturi koostuu useimmiten kahdesta osasta: Kiinteästi asennettavasta tunnistinosasta, sekä polkimien mukana pyörivästä magneettikiekosta. Kiinteästi asennettu anturi "lukee" polkimien mukana pyörivän magneettikiekon magneetteja ja päättelee sen perusteella polkimien pyörimisnopeuden. On olemassa myös 1 -osaisia polkutunnistimia, joissa pääperiaate on kuitenkin pitkälti samanlainen.

Polkuanturin reagointinopeus

Yleensä mitä enemmän polkuanturin magneettikiekossa on magneetteja, sen herkempi / nopeampi reagointinopeus voidaan saavuttaa. Reagointinopeus tarkoittaa käytännössä sitä miten nopeasti moottori rupeaa vetämään kun polkimia aletaan pyörittämään, ja vastaavasti miten nopeasti moottorin veto lakkaa kun polkeminen lopetetaan.

Nopea reagointinopeus on tärkeää erityisesti jos pyöräilijällä on esim. polvivamma, eika polvea voi rasittaa.. Tällöin on tärkeää että moottori rupeaa avustamaan ja keventämään nopeasti heti kun polkeminen aloitetaan. Ei voida oletusarvoisesti kuitenkaan sanoa, että mitä nopeampi reagointi, sen parempi. Liian nopea / herkkä reagointi polkemiseen voi aiheuttaa mahdollisesti esim. vaaratilanteen, jossa moottorin lähtee vetämään tahattomasti heti jos/kun polkimia pyöritetään yhtään. Reagointinopeuden on kuitenkin oltava riittävä, jotta liikkeellelähdöistä saadaan miellyttävä ja moottori avustamaan tarpeeksi nopeasti. Toisaalta moottorin vedon ei myöskään tule jäädä päälle pitkäksiaikaa kun polkeminen lopetetaan.

Yleensä 8 magneettinen magneettikiekko tarjoaa riittävän nopean reagointinopeuden. Joissain tapauksissa jo viisikin magneettia voi olla tarpeeksi sopivan reagointinopeuden saavuttamiseksi. EASY -polkuanturissa käytetään tupla-anturointia, joka mahdollistaa erittäin nopean ja herkän reagoinnin polkemiseen.

GC LCD- sekä GC-Värinäytössä  voidaan lisäksi erikseen säätää polkuanturin reagointinopeutta, mikäli se vakiona on liian hidas tai nopea.


 Polkutunnistimia on erilaisia:

GC PERUS | HALKI | HALKI ISO | EASY -Polkutunnistimet


Greencycle muunnossarjoihin on saatavana useaa erilaista polkutunnistinta, jotta asennus onnistuisi kaikkiin poljinkeskiöihin ja pyöriin. Perusmallin polkuanturi sopii surimpaan osaan pyöristä ja tulee vakiona GC -napamoottorisarjojen mukana. Aivan kaikkiin pyöriin / poljinkeskiöihin sitä ei kuitenkaan voida asentaa, esim. ulkoisilla laakerikupeilla varustettuihin pyöriin.. Saatavana on muunlaisia polkuantureita myös mm. asennuksen helpottamiseksi ja tarvittaessa nopeamman reagointinopeuden saavuttamiseksi.

GC -muunnossarjoihin saatavilla olevat polkutunnistimet

  1. -Perusmallin polkutunnistin - Kuuluu vakiona GC -napamoottorisarjoihin | Asennetaan vasemmalle puolelle | Voidaan asentaa suurimpaan osaan tavallisista poljinkeskiöistä (4 -kantti, BSA jne) | 8 magneettinen kiekko
  2. -EASY -polkutunnistin - Erikseen tilattava lisävaruste GC -sarjoihin| Asennetaan vasemmalle puolelle | Voidaan asentaa vain "tavallisiin" 4-kantti yms keskiöihin, joissa keskiön päätyholkissa on 20 koloa / väkästä, ja joissa poljinkammen juuren ja poljinkeskiön väliin jää vähintään 7mm tilaa anturille | Tupla-anturointi mahdollistaa lähes välittömän reagoinnin polkemiseen
  3. -HALKI -polkutunnistin - Erikseen tilattava lisävaruste GC -sarjoihin | Asennetaan vasemmalle puolelle | Helppo asentaa, sillä asennus onnistuu irroittamatta poljinkampea tai poljinkeskiötä. | Poljinkammen juuren ja poljinkeskiön väliin pitää jäädä ~3-4mm tilaa akseliin asennettavalle magneettikiekolle | 12 magneettinen kiekko mahdollistaa perusmallia nopeamman reagoinnin polkemiseen
  4. -HALKI ISO -polkutunnistin - Erikseen tilattava lisävaruste GC -sarjoihin | Asennetaan oikealle puolelle | Käytetään pyörissä, joissa on ulkoiset laakerikupit, ja/tai poljinkammen juuren ja poljinkeskiön välissä ei ole lainkaan vapaata tilaa magneettikiekon asennukselle keskiölaakerin akseliin | 12 magneettinen kiekko mahdollistaa perusmallia nopeamman reagoinnin polkemiseen.

MALLIASENNUSPUOLISOPIVUUS / SOPIVAT POLJINKESKIÖTASENNUSTAPAPLUSSATHUOMIOITAVAA
PERUSVasenSopii lähes kaikkiin tavallisiin pyöriin, joissa yleisimmin käytetty 4-Kantti / BSA -Keskiö2 -Osainen rakenne. Tunnistin puristetaan poljinkeskiön päätyholkin ja
poljinkeskiön väliin. Magneettikiekko asetetaan akseliin kammen ja keskiön väliin.
Tukeva, varmatoiminen ja pitkäikäinen asennus.Vaatii
poljinkammen & päätyholkin käyttämistä irti. Tähän
tarvitsee poljinkammen ulosvetäjän sekä poljinkeskiön irroitustyökalun.
HALKIVasenSopii lähes kaikkiin tavallisiin pyöriin ja poljinkeskiöihin.2 -Osainen rakenne. Tunnistin kiinnitetään pyörän runkoputkeen
2-puolisella teipillä + nippusiteellä. Halkaistava magneettikiekko
asetetaan poljinakseliin kammen ja poljinkeskiön väliin.
Helppo asentaa, sillä mitään pyörän osia (poljinkampi / poljinkeskiö) ei tarvitse irroittaa asennettaessa.Herkempi esim. ulkopuolisille vaurioille...Tunnistin / magneettikiekko
voi toisinaan vaatia kohdistusta / hienosäätöä, jos ne pääsevät
liikahtamaan.
HALKI ISO
OikeaUlkoisilla laakerikupeilla varustettuihin poljinkeskiöihin /
poljinkeskiöihin joissa poljinkammen ja poljinkeskiön väliin ei jää
lainkaan tilaa magneettikiekon asentamiseksi poljinakseliin.
2 -Osainen rakenne. Tunnistin kiinnitetään pyörän runkoputkeen 2-puolisella teipillä +
nippusiteellä. Halkaistava magneettikiekko asetetaan ja kiinnitetään
etuhammasrattaan sisäpintaan
Voidaan asentaa lähes kaikenlaisiin pyöriin / poljinkeskiöihin,
silloinkin kun poljinkammen ja poljinkeskiön väliin ei jää lainkaan
tilaa magneettikiekolle.
Pyörästä riippuen tunnistimen asennus on oikeaan kohtaan säätäminen voi
olla hankalaa ahtaassa tilassa poljinkeskiön ja eturattaan välissä.

EASY

VasenPerinteiset / tavalliset 4-kantti / BSA -keskiöt.

Kammen sisäpinnan ja poljinkeskiön väliin
on jäätävä tilaa akselissa min. 7mm, jotta tunnistin mahtuu olemaan
kammen ja keskiön välissä.
1 -Osainen tunnistin asennetaan työntämällä se akseliin ja painamalla se tiukasti BSA -keskiön päätyholkin uriin.Mahdollistaa erittäin nopean reagoinnin (moottorin veto alkaa / loppuu
välittömästi kun polkimia pyöritetään / lakataan pyörittämästä)
Yksinkertainen 1 -osainen rakenne.

Sopii ainoastaan BSA -keskiöille, ja pyöriin joissa kammen ja poljionkeskiön väliin jää riittävästi tilaa tunnistimelle.

Voi vaurioitua jos koetetaan asentaa / työntää akseliin väkisin, tai jos ei riittävästi tilaa.


Perusmallin polkuanturi

Perusmallin polkuanturi:

Perusmallin polkuanturi koostuu 2 eri osasta; itse anturi, sekä erillinen yhtenäinen magneettikiekko. Perusmallin anturi sopii pitkälti kaikkiin normaaleihin ja yleisesti käytössä oleviin poljinkeskiöihin.

Asennus:

1.Vasemmanpuoleinen poljinkampi irroitetaan asennuksen ajaksi poljinkammen ulosvetäjällä.

2.Jos poljinkeskiön päätyholkissa on erillinen huullos, irroitetaan poljinkeskiön päätyholkki poljinkeskiön irroitustyökalulla.

3.Anturi asetetaan päätyholkin ja poljinkeskiön väliin, jonka jälkeen päätyholkki kierretään takaisin paikoilleen.

4.Lopuksi magneettikiekko työnnetään oikeinpäin (kiekossa on nuoli, joka osoittaa magneettikiekon pyörimissuunnan) poljinkeskiön akseliin ja poljinkampi laitetaan takaisin. Anturin toimivuus kannattaa testata ennen poljinkammen lopullista uudelleenkiinnitystä, jotta voidaan testata että anturi ja magneettikiekko on asennettu oikeinpäin ja että polkutunnistus toimii kuten pitää.

Jos päätyholkissa ei ole lainkaan huullosta, ei anturia voi puristaa päätyholkin ja keskiön väliin, vaan se liimata liimata poljinkeskiöön. Liimauksen helpottamiseksi lisävarusteena on saatavana liimausasennussarja, joka sisältää tukevan 2-komponenttiliiman, sekä muita tarvikkeita helpon ja tukevan liimauksen tekemiseksi.

perus PAS
     Perusmallin polkuanturin asennus joko puristamalla tai liimaamalla


Voit valita GC -sähköistyspaketin yhteyteen lisävarusteeksi mm. työkalusarjan, johon kuuluu kaikki yleisimmin muunnossarjan asentamiseksi tarvittavat työkalut. EASY -polkuanturi

EASY -polkuanturi:

EASY -polkuanturi koostuu vain yhdestä osasta. EASY -anturi voidaan asentaa vain tavallisiin BSA / nelikantti poljinkeskiöihin. EASY -anturin etuihin kuuluu helppo asennus, sekä tupla-anturoinnin ansiosta EASY -anturin reagointinopeus polkemiseen on erittäin nopea.

Asennus:

Anturin asentaminen vaatii poljinkammen irroittamisen, mutta poljinkeskiötä ei tarvitse irroittaa. Poljinkammen juuren ja poljinkeskiön välissä tulee olla vähintään 7mm vapaata tilaa, jotta anturi mahtuu olemaan paikoillaan niin ettei poljinkampi paina anturia poljinkeskiötä vasten.

1. Irroita poljinkampi poljinkammen ulosvetäjällä.

2. Työnnä anturi varovasti syvälle akselin juureen keskiölaakerissa oleviin "loviin". Paina anturi varovasti akseliin anturin sisäreunoista työntämällä, jottein anturi väänny / vaurioidu akseliin työnnettäessä! Laita tarvittaessa sipaus vaseliinia liukasteeksi, jotta anturi painuu akseliin helpommin.

3.Laita poljinkampi takaisin paikoilleen. Varmista ettei poljinkampi osu anturiin eikä pääse painamaan sitä poljinkeskiötä vasten, sillä muuten anturi jumittuu, eikä sen pyörivä sisäosa pääse pyörimään vapaasti.

                                                              EASY -polkuanturin asennus


HALKI -polkuanturi asennettuna

HALKI -Polkuanturi:

HALKI -polkuanturi asennetaan vasemmalle puolelle. Sen voi asentaa lähes kaikkiin tavallisiin poljinkeskiöihin, ja useimmiten asennus onnistuu hyvin helposti.

HALKI -anturin asentaminen ei vaadi poljinkammen tai keskiölaakerin irroittamista lainkaan. HALKI -anturi koostuu runkoputkeen kiinnitettävästä (2-puoliteipillä ja 2 nippusiteellä) anturista, sekä halkaistavasta magneettikiekosta, joka asennetaan poljinkeskiön akseliin.

Asennus:

1. Halkaise magneettikiekko poistamalla puolikkaat yhdessä pitävä metallirengas ja vedä magneettikiekon puolikkaat toisistaan irti.

2. Laita puolikkaat poljinkeskiön akseliin poljinkammen ja poljinkeskiön väliin kiekossa olevan pyörimissunnan mukaisesti. Laita metallirengas takaisin kokonaisen magneettikiekon ympärille, jotta puolikkaat pysyvät kiinni toisissaan.

3. Sommittele anturia pyörän runkoputkiin ja etsi paras paikka sen kiinnittämiselle (useimmiten satulatolpan pystyputki) siten, että anturi pääsee "lukemaan" magneettikiekon magneetteja polkimien ja kiekon pyöriessä.

4. Kiinnitä itse anturiosa 2-puoliteipillä ja 2xnippusiteellä pyörän runkoputkeen. Säädä anturin kallistuskulmaa tarvittaessa siinä olevan nivelen avulla (kiristä lopuksi nivelen pultti, jottei anturi pääse muuttamaan asentoaan ajettaessa)


  HALKI ISO -polkianturi

HALKI ISO -polkuanturi:

HALKI ISO -anturi asennetaan oikealle puolelle. Se on tarkoitettu erityisesti keskiöihin, joissa on ulkoiset laakerikupit, tai poljinkammen juuren ja poljinkeskiön välissä ei ole lainkaan vapaata tilaa magneettikiekon asentamiseksi.

Ulkoisilla laakerikupeilla varustettuihin poljinkeskiöihin saa asennettua helposti ainoastaan HALKI ISO -polkutunnistimen.

Asennus:

Magn.kiekko liimattu eturattaaseen 

HALKI ISO asennetaan pitkälti samalla periaatteella kuin HALKI -anturi. Erona on, että asennus tehdään oikealle (ketjujen) puolelle. Lisäksi HALKI ISO -anturin magneettikiekon keskireikä on suurempi, jotta kiekko mahtuu pyörimään ulkoisten laakerikuppien "ympärillä". Sensijaan että magneettikiekko asennettaan poljinkeskiön akseliin, niin HALKI ISO -anturissa magneettikiekko kiinnitetään etuhammasrattaan sisäpintaan.

HALKI ISO -polkuanturin asennustapa riippuu sähköistettävän pyörän etuharraasta:

Pultattava asennustapa:

1. Joissain tapauksissa magneettikiekko voidaan kiinnittää eturattaan spideriin pulttaamalla anturin mukana tuleva magneettikiekon pidikesovitin spideriin sen alkuperäisiä kiinnityspultteja käyttäen. Magneettikiekko puolestaan kiinnitetään sovittimeen. Tämä asennustapa vaatii että eturattaan spiderissä on 74/5 tai 64mm/4 -pulttinen pulttijako.

2. Mikäli pulttijako ei ole sopiva, tai jokin muu syy estää tämän kiinnitystavan käyttämisen, niin toinen tapa on jättää magneettikiekon pidikesovitin kokonaan asentamatta. Magneettikiekon puolikkaat voidaan asettaa suoraan (puhdistetun) eturattaan sisäpintaan. Magneettikiekon sisähalkaisija on 52mm ja vaatimuksena on, että magneettikiekko saa pyöriä vapaasti ja tasaisesti rattaan mukana kun poljetaan. Magneettikiekon puolikkaat pysyvät kiinni eturattaassa magneettien avulla. Joskin kun polkuanturin toimivuus on testattu, on suositeltavaa käyttää myös liimaa magneettikiekon kiinnittämiseen eturattaaseen, jotta puolikkaat varmasti pysyvät paikoillaan eivätkä pääse tippumaan/liikkumaan ajan saatossa.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

TOIMITUSKULUT:
Kunkin tuotteen vaihtoehtoiset toimitustavat ja kulut kerrotaan tuotesivuilla. Toimitustavat määräytyvät tuotteen koon ja painon mukaan. Tuotteiden lähettämisestä peritään toimituskuluja tuotteesta riippuen. Jos asiakas tilaa väärän tuotteen (esim vääränkokoinen vanne, akku yms.) ja se joudutaan vaihtamaan, jää toimituskulut asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Toimitamme ja vastaanotamme kaikki lähetykset Matkahuollon kautta.

TOIMITUSAIKA:  
Pyrimme lähettämään kaikki varastossa olevat tuotteet viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä. Jos teet tilauksesi arkiaamuna, todennäköisesti tilauksesi lähetetään jo samana päivänä. Toimitusaika toimitustavasta riippuen yleensä n. 1-3 arkipäivää. Emme lähetä tilauksia viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Jos tuotetta ei ole varastossa, toimitusaika on aina tuotteesta riippuen tapauskohtainen. Tuotteiden varastotilanteen ja toimitusajat (jos tuote loppunut varastosta) näet kaupassa kyseisen tuotteen tuotesivulla. Ilmoitetut toimitusajat ovat aina arvioita ja viitteellisiä ja ne voivat vaihdella ilmoitetusta.

Meistä johtumattomista syistä emme voi taata, että ilmoitetut toimitusajat pitävät aina paikkaansa. Teemme kuitenkin aina parhaamme, jotta saamme toimitettua tilatun tavaran mahdollisimman nopeasti. Erikseen asiaakkaalle tilatun tuotteen tilausta ei voi perua ilman perusteltua syytä, jos tuote/tuotteet on jo keretty tilaamaan.
 
ASIAKKAAN VASTUU:

Kaikki myymämme muunnossarjat on ns. yleismallisia, eli ne ei ole erikseen tarkoitettu mihinkään tiettyyn pyörämerkkiin/malliin (ellei erikseen niin mainita) Vaikka sarjat on helppo asentaa suurimpaan osaan pyöristä, emme voi taata että kaikkiin pyöriin asennus onnistuu "heittämällä". Joidenkin pyörien sähköistäminen voi olla hankalampaa kuin toisten. Olemme koettaneet koota sivuillemme mahdollisimman kattavasti tietoa eri tuotteista ja niiden asennusvaatimuksista.

Tekemällä tilauksen hyväksyt, että olet lukenut kaiken saatavilla olevan tiedon ja ymmärrät mitä esimerkiksi sarjan ja akun asentaminen omaan pyörääsi vaatii ja että tilaamasi tuote on käyttötarkoitukseen sopiva. Hyväksyt myös, että asennuksessa voi tulla ylimääräistä vaivaa / työtä jota ei mainita esim. asennusohjeessa tai tuotetiedoissa. Asiakkaan vastuulla on asentaa tuote huolellisesti sekä käyttää sitä tarkasti ohjeiden mukaan. Huolimattomasta tai väärin tehdystä asennuksesta aiheutuvat mahdolliset viat eivät kuulu takuun piiriin. Mikäli tuote on asennettu tai sitä käytetään vastoin sen käyttötarkoitusta, tai tuote on avattu, tehty mitään omia kytkentöjä, vaihdettu liittimiä tai mitenkään muutoin muutettu tuotetta alkuperäisestä ilman maahantuojan lupaa, ei takuu ole voimassa.

Asiakkaan vastuulla on selvittää tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitus ja että tilattu tuote/tuotteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia. Mikäli asiakas on tilannut väärän tuotteen, voidaan se vaihtaa oikeaan tuotteeseen. Väärän tuotteen tilannut asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan palauttamaan tuotteen myyjälle palautusehtojen mukaisesti käyttäen vain Matkahuollon bussipakettia ja asiakkaalle erikseen palautusta varten annettuja palautustietoja. Myös uuden korvaavan tuotteen lähettämisestä aiheutuvat kulut jäävät asiakkaan maksettaviksi täysimääräisenä.

Palautuksesta/vaihdosta on sovittava aina etukäteen myyjän kanssa ja kulloinkin voimassa olevia palautusehtoja tulee noudattaa. Väärä tilattu tuote tulee lähettää Greencyclelle tarkastettavaksi jotta varmistutaan että tuote on käyttämätön, uudenveroinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan kaikkine tarvittavine osineen. Mikäli näin ei ole, ei tuote ole palautus/vaihtokelpoinen.

Mikäli tuote/tuotteet on ostettu suoraan Greencyclelta, tulee palautukset tehdä aina ainoastaan Matkahuollon bussipakettina. Mikäli palautettava/vaihdettava tuote, tai mitään muutakaan toimitetaan Greencyclelle muulla tavoin, emme voi taata että palautus tulee perille ajoissa tai ollenkaan.

Lähettäessäsi Greencyclelle mitään tavaraa, mikä ei mahdu tavallisena kirjepostina, tulee käyttää ainoastaan Matkahuollon bussipakettia. *Älä siis lähetä meille mitään muutoin kuin Matkahuollon bussipakettina.* Vain suoraan postilaatikkoon toimitettava kirjeposti voidaan lähettää tavallisena kirjepostina.

Takuutapauksissa Greencycle korvaa tuotteiden toimituksesta aiheutuneet kulut ainoastaan mikäli palautusehtoja on noudatettu ja viallinen osa on toimitettu Matkahuollon bussipakettina. Mikäli takuunalainen osa toimitetaan Greencyclelle millään muulla kuin palautusehtojen mukaisella tavalla, ei toimituksesta aiheutuneita kuluja voida maksaa.

TAKUU:

Kaikilla muunnossarjoillamme on 12-36kk takuu ja akuilla pääsääntöisesti 12-24kk takuu. Kyseisen tuotteen tuotesivulta näet tarkemmin kyseisen tuotteen takuuajan. Takuu koskee materiaali -ja valmistusvirheitä.  Mahdollisissa vikatapauksissa kannattaa ensin käydä ns. perusasiat läpi, kuten varmistaa että päävirrat on päällä, kaikki johdot kytketty oikein ja liittimet ovat ehyet ja kunnolla pohjassa. Sivuiltamme kohdasta 'Ohjeet' löytyy vianselvityskaavio, jonka avulla vikaa voi koettaa paikallistaa itse. Suurin osa vikatapauksista on itse korjattavissa (esim. huonosti pohjassa oleva liitos)

Mikäli et itse saa vikaa paikallistettua ja/tai korjattua, on oltava yhteydessä ensisijaisesti tuotteen myyjään. Jos jossain osassa kuitenkin todetaan takuuaikana materiaali ja/tai valmistusvirheestä johtuva vika, on myyjä velvollinen korvaamaan uuden osan ja sen lähettämisestä aiheutuneet kulut.

Mikäli vika todetaan takuun ulkopuoliseksi viaksi, voi myyjä toimittaa tarvittavat varaosat täysimääräisesti asiakkaan laskuun.

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja joidenkin parannusten vuoksi vanhanmallinen tuote ei välttämättä ole yhteensopiva uudempien mallien kanssa. Pyrimme kuitenkin pitämään varastossa mahdollisimman kattavasti vanhempien mallien varaosia, jotta vanhemmatkin mallit saadaan korjattua ilman että koko järjestelmää tarvitsee uusia. Emme kuitenkaan voi taata, että kaikkiin myynnissä olleisiin malleihin löytyy aina sopivat varaosat. Joissain harvinaisissa tapauksissa voidaan joutua uusimaan muitakin kuin itse rikkinäinen osa, mikäli vanhanmalliseen tuotteeseen ei ole enää saatavilla sopivaa osaa.

Takuu ei koske normaalia kulumista, kuten esimerkiksi laakereita, alennusvaihdetta, vannetta, eikä akun kapasiteetin luonnollista heikkenemistä. *Akun käyttäjä voi itse vaikuttaa merkittävästi akun toimintasäteeseen ja elinikään noudattamalla akun mukana tulleita ohjeita* (mikäli akun mukana ei ole tullut akun käyttö, lataus ja säilytysohjetta, voi sen ladata myös sivuiltamme kohdasta ohjeet)

Takuu ei myöskään kata mitään muita kuluvia osia, kuten jarruja, renkaita, ketjuja, rattaita jne.. Akun vääränlainen käyttö ja säilytys voi heikentää akun kapasiteettia tai jopa hajoittaa akun. Akun käyttö, lataus ja säilytysohjeiden laiminlyönti raukaisee takuun. Asiakkaan vastuulla on käyttää, ladata ja säilyttää akkua kyseisen akun ohjeiden mukaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuote on asiakkaan toimesta asennettu jollain tavoin väärin, joka on johtanut vian syntymiseen, tai jos tuotetta on käytetty väärin. Takuu on voimassa vain, kun tuotteita käytetään myymiemme, yhteensopivien tuotteiden kanssa.

Takuu raukeaa, jos tuote on avattu, tuotteen sinetti on rikki, tuote on purettu, sitä on yritetty itse korjata, tehty mitään omia kytkentöjä jne. *Kaikenlainen tuotteen muokkaaminen ilman maahantuojan kirjallista lupaa raukaisee takuun.* Akkua tulee ladata ainoastaan sen mukana toimitetulla laturilla, tai muulla maahantuojan kirjallisesti hyväksymällä laturilla. Litiumakkuja on monenlaisia ja ne tarvitsevat aina juuri kyseiselle akulle tarkoitetun laturin. *Älä missään nimessä käytä akun lataamiseen mitään yleislaturia.*

*Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotteitamme käytetään muualta ostetun  / saadun tai itse rakennetun akun kanssa*, sillä emme voi taata kyseisen akun sopivuutta tuotteemme kanssa. Suosittelemme käyttämään vain yksinomaan myymiämme, luotettaviksi ja aidoiksi todettuja sähköpyöräkäyttöön tarkoitettuja turvallisia lithiumakkuja. Takuu ei kata missään tilanteessa tuotteistamme muille tuotteille, henkilöille, kiinteistöille, ajoneuvoille yms. aiheutuneita vahinkoja tai haittoja, eikä myöskään muiden tuotteiden aiheuttamia vahinkoja myymiimme tuotteisiin.

Takuutapauksissa, kun ensin on käyty vianselvityskaavion mukaiset testit läpi, ensisijaisesti pyydämme tekemään muutamia lisätestejä, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti selvittää ja paikantaa vika. Monesti vika pystytään paikantamaan ja korjaamaan asiakkaan toimesta. Lähetämme tarvittaessa varaosia, kun on selvitetty missä komponentissa vika oletetaan olevan. Jos varaosilla ei saada useamman yrityksen jälkeen tuotetta korjattua, voi asiakas niin sovittaessa lähettää koko sähköistetyn pyörän / muun laitteen Greencyclen päätoimipisteelle Kajaaniin, jolloin koko kokonaisuus päästään tarkastamaan kerralla ja näin vika saadaan varmasti korjattua.

Useiden tuotteittemme tee-se-itse-luonteisuuden vuoksi mahdollista vikaa ei aina pystytä löytämään / todentamaan sähköpostitse/puhelimen välityksellä ja toteamaan johtuuko vika takuunalaisesta materiaali tai valmistevirheestä, vai huolimattomasti tai väärin tehdystä asennuksesta tai vääränlaisesta käyttämisestä. Mikäli jokin osa tai koko pyörä/sähköistetty laite joudutaan lähettämään Greencyclen päätoimipisteelle tarkastettavaksi/korjattavaksi, määräytyy toimituksesta ja korjauksesta aiheutuneet kulut sen mukaan onko vika takuunalainen (materiaali, komponentti tai valmistevirhe)

Takuutapauksissa tuotteen myyjä korvaa korjauksesta aiheutuneet komponentti, työaika ja toimituskulut (toimituskulut korvataan ainoastaan kun käytetään Matkahuollon bussipakettia) Asiakas voi myös itse toimittaa pyöränsä tarkastettavaksi / korjattavaksi omalla kustannuksellaan niin halutessaan. Mikäli vika todetaan johtuvan vääränlaisesta ja/tai huolimattomasta asennuksesta, käytöstä tai jostain muusta takuun ulkopuolisesta seikasta, tällöin kyseessä ei ole takuutapaus ja korjaus- ja toimituskulut jäävät kokonaisuudessaan asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaalta voidaan jälkikäteen periä myyjälle aiheutuneita rahtikuluja, mikäli tuote on toimitettu myyjälle myyjän laskuun ja vian todetaan olevan takuun ulkopuoleinen.

Tuotteidemme korjaus ja huoltotoiminta ei kuulu liiketoimintaamme, emmekä siten halua veloittaa omien tuotteittemme korjauksesta. Siksi pyrimme tekemään takuun ulkopuoliset korjaukset tuotteisiimme mahdollisimman pienin kuluin. Kuitenkin mikäli tuotetta on asiakkaan toimesta milläänlailla muokattu tai muutettu, tai käyttö ja/tai asennusohjeita ei ole noudatettu ja se on edesauttanut tai johtanut vian syntymiseen, voidaan korjaus tehdä normaalin tuntityöveloituksen mukaan.
*Kaikki toimitukset Greencyclelle tulee tehdä vain Matkahuollon bussipakettina.* Vanha rikkinäinen/viallinen tuote yleensä palautetaan meille, mutta se katsotaan aina tapauskohtaisesti ja aina se ei ole välttämättä tarpeen.
 
KAUPAN PERUMINEN JA PALAUTUS
     
Kuluttajalla on lain mukainen 14 päivän peruutusoikeus. Peruutusoikeus lasketaan alkaneeksi siitä, kun asiakas on vastaanottanut tilauksensa. Kaupan peruutuksesta on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Kaikki palautukset ja muut lähetykset Greencyclelle on tehtävä poikkeuksetta aina *Matkahuollon bussipakettina*, käyttäen erillistä asiakaspalvelusta saatua palautustunnusta. Emme lähetä emmekä vastaanota Postin kautta tehtyjä toimituksia lainkaan, sillä tästä aiheutuu meille ylimääräistä vaivaa ja kuluja. Postin käyttämisestä veloitamme ylimääräisen 10e kulukorvauksen. Emme myöskään hyvitä takuukorjauksien osalta toimituskuluja, mikäli takuuhuoltoon toimitettu tuote on toimitettu muutoin kuin edellämainittujen palautusehtojen mukaisella tavalla.

Palautetun tuotteen on oltava käyttämätön, uudenveroinen, ehyessä alkuperäisessä myyntipakkauksessaan. Kaikkien lähetettyjen osien, papereiden ja mahdollisten kyseiselle tuotteelle suunniteltujen pakkausmateriaalien on oltava mukana palautuksessa.

Peruutustapauksessa, mikäli tuote on jo keretty lähettää, palautamme ainoastaan tuotteista maksetun hinnan. Peruutustapauksessa kaikki tilauksesta aiheutuneet toimitus -ja maksukulut jäävät asiakkaan kuluksi täysimääräisenä. Vaikka tilauksella olisi asiakkaalle ilmaiset toimituskulut, maksaa tilauksen toimittaminen kauppiaalle. Myös nämä alunperin asiakkaalle ilmaiset toimituskulut jäävät asiakkaan maksettavaksi täysimääräisenä. Mikäli tilauksen pakkaus / pakkaukset on avattu ja/tai tilauksen tuote on asennettu, tarkastamme tuotteiden kunnon ennenkuin voimme palauttaa tuotteista maksettua hintaa. Peruutusoikeus ei ole voimassa, mikäli tuotetta on käytetty, se on asennettu ja / tai se ei ole alkuperäisessä ja ehyessä pakkauksessaan. Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja kaikilta osin täysin uudenveroinen. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen ja peruu sen ennen tuotteiden lähettämistä, mutta kyseinen tilaus on jo keretty kasata ja pakata, on kauppias oikeutettu perimään asiakkaalta aiheutuneet maksu, käsittely ja pakkauskulut. Tehty ja peruutettu tilaus aiheuttaa aina kauppiaalle kuluja, sekä ylimääräistä vaivaa.

Samat palautusehdot koskevat myös, jos asiakas on vahingossa tilannut esimerkiksi väärän tai epäsopivan tuotteen ja se joudutaan vaihtamaan toiseen. Kauppias korvaa toimituskulut vain siinä tapauksessa, että asiakkaalle on toimitettu tilauksesta poikkeava tuote. Palautus on tehtävä viipymättä sen jälkeen kun palautuksesta on sovittu, kuitenkin viimeistään 14 vrk sisällä palautuksen sopimisesta. Mikäli palautusehtoja ei noudateta, on kauppiaalla oikeus periä esim. väärästä palautus/toimitustavasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalta. Kun tuote/tuotteet on palautunut takaisin kauppiaalle ja ne on tarkastettu että ne täyttävät palautusehdot, palauttaa myyjä tuotteiden hinnan asiakkaan tilille viimeistään 14vrk:n kuluessa palautuksen saapumisesta. Toimitus, maksu tai muita kuluja ei palauteta asiakkaalle.

Maksamatta jätetty lasku ei ole peruutus! Maksamattomista tilauksista aiheutuu meille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Vähennät turhan työn ja kustannusten määrää, jos peruutat tilauksen mahdollisimman pian ennen toimitusta, mikäli et ole aikeissa maksaa/noutaa sitä.

Erityistapauksissa, jos esim asiakkaan pyörä on hyvin erikoinen, eikä voida olla varmoja tuotteen sopivuudesta, voidaan sopia ns.avokaupasta, jolloin asiakkaalla on tietty aika palauttaa tuote halutessaan ja saada rahansa takaisin. Toimitus -ja mahdolliset maksukulut jäävät tässä tapauksessa asiakkaan maksettavaksi. Palautetun tuotteen on oltava virheettömässä, uudenveroisessa kunnossa kaikkine osineen ja alkuperäisessä myyntipakkauksessaan.
     
MAKSUTAVAT:
    
*Maksutapoina Greencycle-verkkokaupassa on seuraavat vaihtoehdot:*

*-Verkkopankki ja korttimaksu* (kaikki yleisimmät kotimaiset pankit ja pankki/luottokortit)
*-Bussiennakko* - Maksu Matkahuoltoon tilausta noudettaessa (Bussiennakkomaksu 5e)
*-Tilisiirto / Ennakkomaksu tilillemme* - Normaali pankin tilisiirto. Maksutiedot näet tilauksen viimeisteltyäsi. Huom. Lähetämme tuotteet vasta kun maksusuoritus näkyy tilillämme!
*-Bitcoin* (Maksupalveluntarjoaja on BitPay)
*-Lasku Sopimusasiakkaille* - Normaalin lasku 14pvä maksuajalla, vain sopimusasiakkaillemme. 

*Walley (Collector Bank) osamaksu ja lasku - 45 päivää korotonta maksuaikaa tai osamaksu 36 kuukauteen asti (lasku-, luotto- ja osamaksuehdot)

-Noudettaessa tilaus Kajaanin toimipisteeltämme voit maksaa ainoastaan käteisellä. Noudettaessa voit myös tehdä tilauksen verkkokaupassa jo etukäteen, valita maksutavaksi nouto ja noutaa tuotteet kun saat noutoilmoituksen sähköpostitse.

Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut noudattamaan näitä ehtoja:
 
1. Tilaajana ja maksajana voi toimia vain yli 18-vuotias. Alle 18-vuotiaan tilaukset tulee tehdä huoltajan nimellä ja suostumuksella.

2. Maksamattomat laskut siirrämme perintään/oikeudelliseen perintään. Pidämme oikeuden periä viivästyskorkoa ja huomautuskuluja jos joudumme lähettämään huomautuslaskun. Mahdolliset perintäkulut tulevat asiakkaan maksettaviksi aina täysimääräisenä.

3. Tilauksen lähettäminen on aina sitovaa. Voit peruuttaa tilauksesi, mutta mikäli et maksa etkä peruuta tilaustasi, voimme asettaa myyntikiellon. Peruutathan siis tilauksesi, mikäli et aio maksaa sitä. Katso peruuttamisen ehdot ylempää kohdasta peruuttaminen.

5. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hintojen muutokseen ilman eri ilmoitusta pidätetään.

6. Greencycle pidättää oikeuden katkaista asiakassuhde yksipuolisten väärinkäytösten, jatkuvien palautusten, maksamatta ja peruuttamatta jätettyjen tilausten tai toistuvien peruutusten vuoksi vuoksi ilman eri perustelua tai ilmoitusta. Voimme laskuttaa asiakkaalta toistuvista peruutuksista /maksamattomista tilauksista aiheutuneet ylimääräisen työn ja muut aiheutuneet kulut (Kuluttajansuojalaki 5. 28§).

7. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, ellei siitä erikseen mainita